People getting take away during Covid-19

Nederland: werken aan een inclusievere samenleving

In Nederland staan er té veel mensen aan de zijlijn van de samenleving. Zoals mensen die graag willen werken, maar moeilijk een baan vinden. En mensen met dreigende of problematische schulden. Zij missen kansen om écht mee te doen in de maatschappij. In 2020 werd hun positie kwetsbaarder en groeide de tweedeling in onze maatschappij. Tegelijk is hiervoor door de coronacrisis meer aandacht – en vormt die dus een vliegwiel om een Nieuwe Economie te creëren die eerlijker en socialer is.

Onze impact in 2020

Illustration Netherlands

€ 5,6 miljoen

aan impactfinancieringen, leningen en donaties verstrekten we in Nederland.

Illustration support growth

140 organisaties

konden daarmee activiteiten starten of opschalen.

Illustration person with heart

Ruim 200.000 mensen

in een kwetsbare positie kregen kansen door toegang tot de arbeidsmarkt of werden financieel meer zelfredzaam.

We zien twee kansen voor verandering

Rabo Foundation steunt impactondernemers die laten zien dat het anders kan. Hun initiatieven geven we de kans om te groeien. Zo werken we samen met hen aan een economie die werkt voor iedereen.