Latijns-Amerika | Kleinschalige boeren

Cooagronevada kiest voor koffie én cacao

14 december 2020 0:00

De Colombiaanse organisatie Cooagronevada verbetert de levensstandaard van kleinschalige boeren in de Sierra Nevada de Santa Marta. Ze helpt hen de productie van koffie en cacao te verhogen. Alles met speciale aandacht voor duurzaamheid.

Verzend het artikel per e-mail
Two women dry cocoa beans

De 68 kleinschalige boeren die zich hebben verenigd in de coöperatie Cooagronevada leven in moeilijke omstandigheden. Zij telen hun koffiebonen in het onherbergzame Santa Marta in de Sierra Nevada. Dit onherbergzame gebied is klimatologisch geschikt voor slechts één oogst per jaar. ‘De helft minder dan koffieproducenten elders in het land’, zegt Sandra Palacios van Cooagronevada. ‘Klimaatverandering maakt het voor onze leden bovendien steeds lastiger om rond te komen van hun belangrijkste inkomens-bron. De droogte neemt toe. Mede daardoor verschuift ook het oogstseizoen.’

Waterbesparing en ontbossing

Hoe kunnen deze boeren toch een zo hoog mogelijk inkomen verwerven? Daarvoor richt Cooagronevada zich op de productie en verkoop van organische koffie van hoge kwaliteit. ‘Inkopers zijn bereid hiervoor meer te betalen’, vertelt Sandra. De organisatie helpt de boeren om hun teelt te laten voldoen aan de eisen van die inkopers. Veel aandacht gaat daarbij uit naar duurzaamheid. ‘Alle leden zijn inmiddels fairtrade gecertificeerd. Ze krijgen advies op het gebied van waterbesparing en het tegengaan van ontbossing. En we hebben speciale programma’s om de positie van vrouwen te versterken.’ Met haar inzet voor de boeren wil Cooagronevada voorkomen dat zij vervallen in armoede, wegtrekken naar de stad of hun heil zoeken in het verbouwen van coca.

Diversificatie voor duurzaamheid

Cooagronevada heeft sinds 2018 een nieuwe troef in handen: diversificatie van de productie. De boeren telen en verkopen nu ook cacao. Sandra: ‘Zo zijn ze niet meer alleen afhankelijk van de koffieproductie, verbetert hun inkomen én stijgt de werkgelegen-heid in het gebied.’ Rabo Foundation, dat Cooagronevada sinds 2013 ondersteunt met een werkkapitaalfinanciering voor de in- en verkoop van de koffie, gelooft in de kracht van diversificatie. Om de organisatie op weg te helpen in de cacaobusiness, bracht Rabo Foundation haar in contact met Progreso. Dit bedrijf biedt Cooagronevada nu technische assistentie om de kwaliteit en de productie van dit gewas te verhogen. Ook helpt Progreso met het vinden van een afzetmarkt voor de duurzaam geproduceerde cacao. Sandra: ‘Mede dankzij Progreso hebben we inmiddels een contract met Chocolatemakers. Die gaat onze cacao per zeilschip – dus CO2-neutraal – invoeren in Europa, om het daar te verkopen. De steun van Rabo Foundation en Progreso hebben ons echt vooruitgeholpen.’

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

‘De werkkapitaalfinanciering die wij verstrekken, is erg belangrijk voor Cooagronevada. Aan het begin van de oogst geven we een financiering in lokale peso’s. Na de productie van haar leden verkocht te hebben, betaalt Cooagronevada dat geld met rente terug. Andere social lenders verstrekken vaak leningen in dollars, geënt op exportcontracten. Maar Cooagronevada exporteert niet zelf. Wij nemen het risico voor onze rekening en zorgen daarmee voor een constant beschikbaar werkkapitaal voor deze organisatie. We geloven bovendien erg in de diversificatie met cacao; daarom ondersteunen we Cooagronevada daarbij. In die ondersteuning komt alles samen: toegang tot financiering, technische ondersteuning en een afzetmarkt. Financiering zonder afzetmarkt zet weinig zode aan de dijk. En dankzij de technische ondersteuning kunnen de boeren daadwerkelijk cacao van hoge kwaliteit produceren. Het is nu nog te vroeg om te zeggen welke impact de diversificatie met cacao precies heeft voor de kleinschalige boeren. Maar we gaan er wel van uit dat hun maandelijkse netto-inkomen stijgt en zij op termijn minder afhankelijk van de koffieprijs worden.’ Verena Kenngott-Smits, Programma Manager Latiijns-Amerika bij Rabo Foundation.


Van boon tot reep. Cooagrenavada kwam via onze kennispartner Progreso in contact met Chocolatemakers in Amsterdam. Zij maken van de chocolade nu de (h)eerlijke reep 'Pure liefde'. Maak impact en koop deze chocoladereep. Of lees meer over hoe wij bijdragen aan een eerlijke duurzame waardeketen voor kleinschalige boeren.