Effectenrekening en beleggersrekening

Als je bij ons gaat beleggen, dan is aan je beleggingsproduct een effectenrekening gekoppeld en vaak ook een beleggersrekening. Hier lees je meer over wat dit betekent en wat de verschillen zijn.

Effectenrekening

De beleggingen (aandelen, fondsen, trackers, etc…) die onze experts voor je aankopen of die je zelf aankoopt, staan op je effectenrekening. Je effectenrekening is zichtbaar in Rabo Online Bankieren en de Rabo Bankieren App, zodat je op ieder gewenst moment inzicht hebt in je beleggingsportefeuille en de waarde hiervan.

Beleggersrekening

Beleg je met Rabo Beheerd Beleggen, dan is hieraan ook een beleggersrekening gekoppeld. Deze wordt automatisch geopend bij het afsluiten van Rabo Beheerd Beleggen. Het geld waarmee je wilt beleggen, maak je over naar de beleggersrekening. Onze beleggingsspecialisten zorgen ervoor dat met dit geld beleggingsfondsen voor jou worden aangekocht. Hier hoef je zelf niets voor te doen. 

Heb je Rabo Zelf Beleggen? Dan is een beleggersrekening niet nodig. Je koppelt dan zelf de effectenrekening aan je Rabo betaal- of spaarrekening. De aan- en verkopen lopen via deze rekening, evenals de verrekening van dividend en kosten. 

Denk er wel aan dat je altijd een Rabo Betaalrekening nodig hebt. De beleggersrekening vervangt deze niet. 

Het saldo van de beleggersrekening is altijd in euro en je ontvangt rente over het bedrag dat hierop staat. Het bedrag op je beleggersrekening wordt door de Belastingdienst gezien als een bezitting in box 3. 

Je kunt ook kiezen voor schriftelijke effectennota’s (€ 2,25 per kwartaal) en schriftelijke portefeuilleoverzichten (€ 0,75 per kwartaal).

Onze rentes en voorwaarden wijzigen

Per 1 juli 2020 wijzigen onze rentes en voorwaarden voor particuliere klanten. Per 1 mei 2020 wijzigen onze rentes en voorwaarden voor zakelijke klanten.

Lees meer over de particuliere rentes en voorwaarden Lees meer over de zakelijke rentes en voorwaarden

Rente particulier

Creditrente

De hoogte van de creditrente op je Rabo Beleggersrekening hangt af van de hoogte van het tegoed. We onderscheiden vier saldoklassen, elk met een eigen rentepercentage.

Saldoklasse 1: € 0 tot € 20.0000,01%**
Saldoklasse 2: € 20.000 tot € 100.0000,01%**
Saldoklasse 3: € 100.000 tot en met € 5.000.0000,01%**
Saldoklasse 4: boven € 5.000.000*0,00%**

Valt het tegoed op je Rabobank Beleggersrekening in een saldoklasse, dan geldt de rente van die klasse voor je hele tegoed. Het rentetarief van de Rabo Beleggersrekening is op jaarbasis en onder voorbehoud van rentewijziging. Het rentetarief kan op elk moment worden verhoogd of verlaagd.

* Als het tegoed boven € 5 miljoen komt, is de rentevergoeding vaak lager.
** Rentewijzigingen voorbehouden. Deze rentetarieven gelden vanaf 26 november 2019.

Debetrente

Maak je gebruik van het Rabo Effectenkrediet, dan betaal je daarvoor debetrente. Die bestaat uit een combinatie van een basistarief en een opslag. Vanaf 1 januari 2015 is dit basistarief het per maand berekende gemiddelde van 1-maands Euribor, met een minimum van 0%. De opslag bedraagt op dit moment 4,50%. Bij overschrijding van de kredietlimiet betaal je een extra opslag van 2%.

Bekijk het historisch overzicht 1-maands Euribor maandgemiddelde (PDF)
Rente zakelijk

Creditrente

Voor de Rabo Beleggersrekening Zakelijk hanteren wij schijven. Per schijf berekenen wij dagelijks de bijbehorende rente. Als je tegoed in meerdere schijven valt berekenen wij de rente voor iedere schijf apart.

Schijf 1: € 0 tot € 100.0000,01%*
Schijf 2: € 100.000 tot € 1.000.0000,01%*
Schijf 3: € 1.000.000 tot en met € 5.000.0000,01%*
Schijf 4: boven € 5.000.0000,00%*

Het rentetarief van de Rabo Beleggersrekening Zakelijk is op jaarbasis en onder voorbehoud van rentewijziging. Het rentetarief kan op elk moment worden verhoogd of verlaagd. Wij kunnen ook bepalen geen rente (meer) te betalen of over (een deel van) het tegoed een variabele rente in rekening brengen.

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze rentetarieven gelden vanaf 11 januari 2018.

Debetrente

Maak je gebruik van het Rabo Effectenkrediet, dan betaal je daarvoor debetrente. Die bestaat uit een combinatie van een basistarief en een opslag. Vanaf 1 januari 2015 is dit basistarief het per maand berekende gemiddelde van 1-maands Euribor, met een minimum van 0%. De opslag bedraagt op dit moment 4,50%. Bij overschrijding van de kredietlimiet betaal je een extra opslag van 2%.

Bekijk het historisch overzicht 1-maands Euribor maandgemiddelde (PDF)

Voorwaarden

Het is verstandig jezelf goed te informeren voordat je gaat beleggen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Algemene voorwaarden Rabobank Beleggersrekening 2020 (PDF) Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening 2018 (PDF)