Schommelingen op de beurs: de visie van onze experts

16 mei 2022 11:57

Ups en downs horen bij beleggen. De laatste maanden bewegen de koersen van aandelen en obligaties sterker dan normaal. Als belegger zie je deze ontwikkelingen direct terug in het rendement van je portefeuille. Onze experts geven antwoord op de meestgestelde vragen. Update: 22 juni 2022

Schommelingen op de beurs: de visie van onze experts

Wat is er aan de hand met de koersen?

De koersen van aandelen wereldwijd zijn sinds het begin van dit jaar gemiddeld met 15% gedaald. Zelfs obligaties ontkomen niet aan het negatieve sentiment. Europese obligaties staan dit jaar ruim 14% in de min. Ter vergelijking: in het topjaar 2021 was het aandelenrendement 27,5%.

Wat opvalt in de afgelopen weken, zijn de sterke schommelingen van dag tot dag. De koersen bewegen scherp naar beneden, maar ook naar boven. De meest extreme schommelingen zien we overigens in de markt voor cryptomunten, zoals bitcoin. De koersdalingen die we hier zien, hebben geen directe impact op de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen. Crypto’s maken deze geen deel uit van onze beheerportefeuilles.

Grafiek schommelingen beurs

Waardoor komt het dat de beurskoersen zo schommelen?

Verschillende ontwikkelingen komen samen. Hoge inflatie en oplopende rentes zijn de voornaamste factoren die de zorgen over de economische groei voeden. Ook de impact van de oorlog in Oekraïne, de westerse sancties tegen Rusland en de gedeeltelijke boycot van Russische olie spelen een rol.

De kans op een recessie in de komende 12 tot 18 maanden is groter geworden. Het ligt in de lijn der verwachting dat de hoge inflatie in de komende maanden de consumptieve bestedingen gaat drukken. Dit remt de economische groei. Ondanks zorgen over de groei zien centrale banken zich gedwongen de rente te verhogen om de inflatie naar beneden te brengen.

Tegelijkertijd staan tegenover de tegenvallende ontwikkelingen ook meevallers, zoals de heropening van de economieën, opleving van de dienstensector, loongroei, compenserende maatregelen van overheden en gemiddeld genomen hogere financiële buffers bij consumenten en bedrijven. Beursgenoteerde bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar overwegend goede winst- en omzetcijfers gepresenteerd.

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

We verwachten dat het onrustig blijft op de beurs. Zolang er onzekerheid bestaat over de inflatieontwikkeling en het aantal renteverhogingen dat nodig is om de oplopende inflatie te beteugelen, zullen koersuitslagen naar boven en vooral naar beneden groter zijn dan normaal.

Of de trend dalend blijft of dat de koersen zich herstellen, hangt onder andere af van het verloop van de oorlog, de ontwikkeling van de inflatie, of er een recessie komt en de reactie van centrale bankiers en overheden.

Wat gebeurt er in mijn beheerde portefeuille?

In de actieve beheerportefeuilles hebben we het risico in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen Actief en Rabo Beheerd Beleggen Exclusief teruggebracht. We hebben het gewicht van aandelen iets verlaagd en dat van obligaties wat verhoogd.

Vooralsnog houden we wel een lichte voorkeur voor aandelen. De gemiddelde prijzen van aandelen zijn in verhouding tot de winst sterk gedaald. En dat terwijl de financiële posities en winstontwikkeling van beursgenoteerde bedrijven solide zijn. Er is in onze optiek ruimte voor verhoging van de dividenden en aandeleninkoopprogramma’s. Tegelijkertijd zien we dat obligaties door de sterk opgelopen rentes inmiddels meer ruimte bieden voor demping, mocht het tot een recessie komen.

Wat doe ik met mijn beleggingen in deze onzekere tijd?

Houd focus op de lange termijn. Dat financiële markten van tijd tot tijd te maken krijgen met onzekerheid, is niet nieuw. Uiteindelijk is de looptijd van je beleggingen meer bepalend voor de vermogensopbouw op de lange termijn dan de timing van de markt.

Een goed gespreide portefeuille biedt demping in het geval van onrust. We zien bijvoorbeeld dat grondstofrijke markten en bedrijven in de sectoren energie en basismaterialen relatief goed presteren, in tegenstelling tot techaandelen. Bovendien biedt de dollar – een vluchthaven in tijden van marktstress en onzekerheid – demping in de aandelenportefeuille. Sinds begin dit jaar is de dollar tegen de euro met ruim 8% in waarde gestegen. Wie wereldwijd in een gespreide aandelenportefeuille belegt, zoals met Rabo Beheerd Beleggen, profiteert van een goede spreiding.

Grafiek schommelingen beurs

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.