Verschillen tussen ETF's en indexfondsen

Trackers zijn beleggingsproducten waarmee eenvoudig en goedkoop een groepje aandelen kan worden aangekocht die deel uitmaken van een index. Een index is een verzameling van aandelen van bedrijven die een bepaalde kenmerk gemeen hebben. Vaak is dit op basis van een gemeenschappelijke geografische notering (AEX) of sectorclassificatie (sector energie). Maar ook andere classificaties zijn mogelijk.

Een index wordt samengesteld door een indexprovider. Die is verantwoordelijk voor de voorwaarden waaraan aandelen moeten voldoen voor opname in de index en voor de berekening van de waarde ervan. De bekendste indexproviders zijn MSCI en FTSE. Trackeraanbieders zoals Vanguard, iShares, Actiam en Nortern Trust bieden producten aan die indices van indexproviders als MSCI en FTSE of eigen indices volgen. Aangezien de meeste indices een groot aantal effecten bevatten, zorgen de meeste trackers van deze aanbieders ervoor dat men op een goedkope wijze een brede spreiding in de portefeuille kan aanbrengen.

Verschillen tussen trackers

Het trackerassortiment van de Rabobank is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. We bieden onder andere trackers aan van eerder genoemde trackeraanbieders. Binnen de categorie trackers onderscheiden wij twee vormen: indexfondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s).
Het grootste verschil tussen indexfondsen en ETF’s zit hem in de handelssytematiek. Een ETF is net zoals een indexfonds eenmaal per dag verhandelbaar met het fondshuis op de intrinsieke waarde, die aan het einde van de dag wordt vastgesteld. Daarnaast is een ETF ook gedurende de dag op de beurs verhandelbaar met andere marktparticipanten. Dit gaat niet tegen een vooraf gestelde prijs en de marktparticipanten zijn dus vrij om hun eigen prijs te stellen. De ETF kan dus handelen op een korting of premie ten opzichte van de intrinsieke waarde die het fondshuis heeft berekend. Aangezien het meestal gaat om goed verhandelbare of liquide beleggingen, zullen er in normale marktsituaties gedurende de dag (intraday) geen hele grote kortingen of premies zijn. In periodes van grote markstress kan dit wel gebeuren, zoals in 2008 gebeurde na de val van Lehman Brothers.

Belangrijkste voordelen van indexfondsen:

Grote financiële partijen kunnen vaak beter onderhandelen over de kosten van indexfondsen dan over de kosten van ETF’s.Men hoeft niet na te denken over het inleggen van limieten omdat men altijd op de intrinsieke waarde handelt.

Belangrijkste voordelen van ETF's

Onderliggende stukken hoeven niet altijd aangekocht te worden, omdat beursparticipanten met elkaar handelen. Dit zorgt voor een besparing op transactiekosten, zeker in illiquide markten.Actieve handelaren en portefeuillemanagers kunnen op elk moment gedurende de dag hun beleggingsvisie uitvoeren.

Ons assortiment

Je kunt bij ons beleggen in circa 100 trackers. Het assortiment kan door ontwikkelingen in de loop der tijd aangepast worden. De meeste trackers uit het assortiment kunnen op beursdagen gedurende de gehele dag verhandeld worden.

Bekijk ons assortiment beleggingsfondsen en trackers (PDF)

Wil je in vijf stappen indexfondsen opnemen in je beleggingsportefeuille?

1. Log in op Rabo Online Bankieren en kies voor 'Beleggen'.
2. Ga naar de Fondsselector.
3. Je ziet dan het brede assortiment aan fondsen. Naast algemene informatie vind je er bijvoorbeeld ook een overzicht van het rendement per fonds en het fondsbeleid over maatschappelijk verantwoord beleggen. De samenstelling van een beleggingsfonds wordt tot in detail weergegeven. Ook vind je er per fonds het prospectus en de financiële bijsluiter.
4. Selecteer het indexfonds van je keuze en kies voor 'Koop'.
5. Vul het digitale formulier in en druk op 'Naar verzenden'.