Betalingen naar China

U vindt hier relevante informatie die u kunt gebruiken voor betalingsopdrachten naar China.

Generieke informatie

Naam land: China
SEPA-land: Nee
Landcode: CN
Muntsoort: CNY (Chinese Yuan Renminbi).
Rekeningnummer aangeduid als: Niet bekend.
Opbouw van het rekeningnummer: Er is geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor China beschikbaar.
IBAN: Niet van toepassing.

Specifieke informatie

Banken in China controleren streng of de gegevens van de begunstigde, die u heeft opgenomen in uw betaling naar China, exact overeenkomen met de gegevens die de Chinese bank geregistreerd heeft. Neemt u dus de naam van de begunstigde exact over van de factuur en kort geen termen af. Bijvoorbeeld: kort 'Limited' niet af naar 'Ltd'. Omgekeerd geldt hetzelfde: als de factuur de afkorting 'Ltd' bevat, neem dit dan over en schrijf het niet voluit. Wij willen u erop wijzen dat in Rabobank Internetbankieren het veld 'Extra regel ten name van' gebruikt kan worden om de volledige naam van de begunstigde te noteren indien u te weinig ruimte heeft in het eerste veld 'Ten name van'. 

China maakt voor het betalingsverkeer gebruik van een nationale bankcode, genaamd CNAPS. Deze bestaat uit 12 cijfers en kunt u vullen in het veld Nationale bankcode achter CN.

Toestemming

Betalingen ten laste van de Rabo Renminbi Rekening zijn alleen mogelijk voor betalingen waarvan de bank van de begunstigde zich in China bevindt. U kunt dit zien aan de BIC (Bank Identifier Code) van de begunstigde bank; de vijfde en zesde letter mogen niet 'CN' zijn. Betalingen in CNY naar China zijn alleen mogelijk indien u toestemming heeft om deze transacties uit te voeren. De begunstigde kan worden gevraagd documenten te overhandigen alvorens er beschikking over de gelden is. Ingevoerde transacties zonder toestemming worden dan ook niet uitgevoerd en worden afgekeurd. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Rabobank.

Kosten correspondentbank

Wanneer u een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar China, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Deze kosten bedragen €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- bedragen deze kosten €10,50. Daarnaast kan ook de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wilt u er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. U betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Belangrijk voor uw betalingen

Om uw betalingen naar het buitenland correct te kunnen verwerken is het belangrijk dat u uw betalingsopdracht volledig invult. Zo dient, indien deze bekend is, een geldige BIC/SWIFT van de bank van begunstigde vermeld te zijn. Daarnaast dienen de gegevens van begunstigde volledig te zijn en rekeningnummer, volledige tenaamstelling, adres en woonplaats te bevatten om vertraging in het buitenland te voorkomen. Controleer daarom uw factuur en betalingsopdracht, en vraag eventuele ontbrekende gegevens op bij begunstigde.

Lees meer over buitenlandse betalingen

Wat is BIC of SWIFT?

Waar vind ik mijn IBAN?

Contact

Rabobank