Aflossen op een spaarhypotheek

Ontdek de verschillen tussen storten en aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek

Heeft u een spaarhypotheek of beleggingshypotheek en denkt u na over extra aflossen? In veel gevallen is extra storten in uw gekoppelde spaar- of beleggingsproduct aantrekkelijker. U spaart namelijk tegen een rente die net zo hoog is als de hypotheekrente die u betaalt. Lees hier meer over de verschillen tussen storten en aflossen.

Met een spaar- en beleggingshypotheken van de Rabobank bedoelen we de OpMaat-, Rabo Opbouw-, Spaaroptimaal-, SpaarZekerhypotheek.

U kunt een extra bedrag storten in het spaar- of beleggingsproduct dat bij uw hypotheek hoort. Bij een spaarhypotheek kan dit aantrekkelijk zijn, omdat u vaak spaart tegen een rente die net zo hoog is als de hypotheekrente die u betaalt.

Door de extra storting kunt u of uw maandelijkse premie verlagen (u kiest dan voor lagere maandlasten) of u heeft uw eindkapitaal eerder bij elkaar gespaard (u kiest dan voor een kortere looptijd).

Een extra storting in uw spaar- of beleggingshypotheek moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Uw jaarpremie mag inclusief de extra storting niet meer dan tien keer de laagste jaarpremie bedragen.
  • U mag uw eindkapitaal niet verhogen.

Storten Rabo OpbouwSparen

Heeft u een Rabo OpbouwHypotheek, dan kunt u online een storting doen in uw opbouwproduct. Bij een online storting heeft u alleen de keuze om uw maandelijkse premie te verlagen.

Heeft u een andere spaar- of beleggingshypotheek? Extra storten is dan online niet mogelijk. Laat u informeren over de mogelijkheden door onze adviseur.

Wat moet u weten voordat u extra stort:

Spaargeld

Bereken voordat u extra stort of aflost of u het geld echt over heeft. Bekijk ook welke buffer voor onverwachte uitgaven het Nibud adviseert. Gebruik geen geld dat u mogelijk voor andere zaken nodig heeft, bijvoorbeeld voor de studie van uw kind. Het bedrag dat u gebruikt, kunt u later niet opnieuw opnemen. Het bedrag dat u opbouwt in uw spaar- of beleggingshypotheek is alleen te gebruiken voor het aflossen van uw hypotheeklening.

Bereken uw buffer op Nibud.nl

Lager eigen vermogen

Een lage spaarrente op uw reguliere spaarrekening kan een reden zijn om extra te storten. U spaart op uw Rabo Opbouwspaarrekening namelijk tegen een rente die net zo hoog is als de hypotheekrente die u betaal.

Lees meer over belasting in box 3

Renteopslag

Is uw hypotheek hoger dan 67,5% van de marktwaarde van uw huis en heeft u geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan betaalt u een renteopslag. Door extra te storten, kan deze renteopslag misschien vervallen. Vraag uw adviseur hiernaar. Hij of zij kan berekenen of dit voor uw situatie geldt en of dit voor u voordelig is.

Rabo OpbouwHypotheek

Let op: de rente in uw Rabo Opbouwspaarrekening wordt dan ook verlaagd. Om toch het gewenste eindspaarbedrag op te bouwen, stijgt de inleg op uw Rabo Opbouwspaarrekening.

Verlagen verzekering

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering of een hypotheekbescherming voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afgesloten? Doordat u extra stort, daalt ook het financiële risico dat u loopt. Misschien wilt u daarom na de extra storting een lager bedrag verzekeren. Als u kiest voor een lager verzekerd bedrag, daalt uw premie. Maak een afspraak met uw adviseur om dit te bespreken. Voor dit gesprek betaalt u geen advieskosten.

Als u extra aflost op uw hypotheek daalt uw hypotheekschuld. Op de einddatum mag het eindkapitaal dat u opbouwt in het daaraan gekoppelde opbouwproduct in box 1 niet hoger zijn dan uw totale hypotheekschuld in box 1. Is dit toch het geval, dan moet u over een deel van de uitkering belasting betalen.

Als u aflost, verlaagt u de hypotheeklening. Zodra het bedrag dat u spaart hoger is dan de bijbehorende hypotheeklening voor uw woning, ontvangt u een variabele rente in plaats van de hypotheekrente. U bereikt het beoogde eindkapitaal daardoor niet.

Als door de extra aflossing het eindkapitaal van uw spaar- of beleggingsproduct hoger is dan uw hypotheeklening, dan verlagen wij bij sommige producten het op te bouwen bedrag op basis van de productvoorwaarden.

Gevolgen extra aflossen op fiscale vrijstelling

Als u extra aflost op uw hypotheekschuld in box 1 heeft dat mogelijk invloed op de hoogte van de fiscale KEW-vrijstelling (Kapitaalverzekering Eigen Woning). Is het eindkapitaal dat u heeft opgebouwd hoger dan uw KEW-vrijstelling? Dan moet u over een deel belasting betalen.

Fiscale KEW-vrijstelling

Komt uw spaar- of beleggingshypotheek tot uitkering? Dan geldt voor het eindkapitaal dat u heeft opgebouwd een maximale fiscale KEW-vrijstelling in box 1 van € 164.000. Bent u enig rekeninghouder/verzekeringnemer, maar heeft u op het moment van uitkeren een fiscaal partner? Dan geldt een maximale fiscale KEW-vrijstelling van € 328.000.

Deze KEW-vrijstelling geldt alleen als u het eindkapitaal gebruikt om uw hypotheekschuld in box 1af te lossen. Daarom kan de maximale vrijstelling ook nooit hoger zijn dan de af te lossen hypotheekschuld in box 1.

De maximale vrijstelling wordt verlaagd met eventueel gebruikte vrijstellingen voor de Spaarrekening Eigen Woning, de KEW en kapitaalverzekeringen die zijn gesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999.

Online extra aflossen

Log hieronder in om direct extra af te lossen. Hiervoor heeft u internetbankieren nodig.
Heeft u geen internetbankieren? Neem dan contact op met uw Rabobank. Uw adviseur helpt u dan verder.

Contact

Rabobank