Sparen voor je kleinkind

Sparen voor je kleinkind

Direct naar:

  Als opa of oma wil je jouw kleinkind graag een steuntje in de rug geven. Dat kan door te sparen voor bijvoorbeeld een bijdrage voor een studie of rijbewijs. Of misschien wil je jouw kleinzoon of kleindochter op weg helpen om zelf te sparen voor later.

  Zo kun je sparen voor je kleinkind

  Spaarrekening op je eigen naam Spaarrekening op naam van je kleinkind

  Voor deze twee mogelijkheden gelden verschillende regels. Kies zelf wat bij je past.

  Spaarrekening op je eigen naam

  Met een spaarrekening op je eigen naam beslis je zelf wanneer jouw kleinkind over het spaargeld mag beschikken. We hebben verschillende spaarrekeningen. Zo kun je kiezen voor een vrij opneembare spaarrekening met variabele spaarrente. Of voor een spaarrekening met vaste rente waarvan het tegoed voor een bepaalde periode wordt vastgezet.

  Dit zijn de regels bij sparen op een rekening op je eigen naam

  Het spaargeld is jouw bezit

  De rekening staat op jouw naam en het spaargeld blijft jouw bezit. Je kunt het ieder moment schenken aan jouw kleinkind, of je kunt het zelf gebruiken.

  Belastingvrij schenken: hoe zit dat?

  Houd rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling op het moment dat je gaat schenken aan je kleinkind. Die vrijstelling bepaalt het maximum dat je belastingvrij aan jouw kleinkind mag schenken. Het later ineens schenken van een groot bedrag kan er toe leiden dat jouw kleinkind schenkbelasting moet betalen.

  Lees meer over schenkingsvrijstelling op de website van de belastingdienst

  Je moet mogelijk belasting betalen over het spaargeld

  Het spaargeld is een bezitting in box 3. Je betaalt alleen belasting als jouw nettovermogen meer is dan jouw heffingsvrij vermogen. Om je nettovermogen te bepalen tel je jouw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trek je jouw schulden in box 3 ervan af.

  Het spaargeld valt in jouw nalatenschap

  Als je overlijdt, valt het geld in jouw nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht komt het tegoed dan wel of niet toe aan jouw kleinkind. Hij of zij betaalt dan mogelijk erfbelasting over het spaargeld. Ook als je failliet gaat, valt het tegoed op deze rekening in de faillissementsboedel.

  Toeslagen

  Het geld op de rekening is jouw vermogen. Als je vermogen hoger is dan een bepaald bedrag is dit van invloed op de eventuele huurtoeslag of zorgtoeslag die je ontvangt.

  Spaarrekening op naam van je kleinkind

  Als je een spaarrekening wilt aanvragen voor je kleinkind, heb je altijd toestemming nodig van een ouder of voogd. Zij moeten als wettelijk vertegenwoordiger akkoord geven voor de rekening. Neem daarom altijd contact op met de betreffende Rabobank van de ouder of voogd en bespreek onze mogelijkheden. Wij helpen je graag verder!

  Ook goed om te weten: tot je kind 18 jaar is, heeft de ouder of voogd de beschikking over de rekening en bepaalt deze of jouw kleinkind het geld mag gebruiken. Wanneer je kleinkind 18 wordt, bepaalt het kleinkind zélf wat er met het tegoed op de spaarrekening gebeurt.

  Dit zijn de regels bij sparen op een rekening op naam van je kleinkind

  Het spaargeld is vermogen van het kind

  Bij een spaarrekening op naam van jouw kleinkind is het geld op de rekening vermogen van het kind zelf. Je voorkomt zo schenkbelasting die jouw kleinkind mogelijk zou moeten betalen als je het bedrag later ineens zou schenken. Houd rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor grootouders aan kleinkinderen.

  Lees meer over schenkingsvrijstelling op de website van de belastingdienst

  Schenken onder bewind

  Met Rabo GeneratieSparenPlus is het mogelijk om aan je kleinkind te schenken onder bewind. De schenking staat dan vast op onze spaarrekening. Als schenker spreek je van tevoren met ons af hoe lang je kleinkind toestemming nodig heeft voor het doen van opnames. Je kleinkind kan alleen opnemen na jouw toestemming. Ook als je kleinkind ouder is dan 18 jaar. De overeenkomst van de Rabobank voor het schenken onder bewind is kosteloos. Dit bespaart notariskosten.

  Lees meer over Rabo GeneratieSparenPlus

  De ouders van het kind moeten mogelijk belasting betalen over het spaargeld

  Het tegoed op de spaarrekening is een bezitting van de rekeninghouder in box 3. Is de rekeninghouder jonger dan 18 jaar? Dan rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (ten minste één van) de ouders. Die ouder betaalt dan alleen belasting als het nettovermogen meer is dan het heffingsvrij vermogen.

  Meestal geen erfbelasting

  Als je overlijdt hoeft er meestal geen erfbelasting te worden betaald. Het geld staat dan al op naam van jouw kleinkind. Je voorkomt hiermee bijvoorbeeld dat het spaartegoed bij jouw overlijden in de boedel valt en dat iemand anders dan jouw kleinkind het tegoed erft.

  Een spaarrekening openen op naam van je kleinkind?

  Praat erover met de ouder of voogd van je kleinkind. We helpen je daar graag bij met meer informatie.

  Bekijk samen de spaarmogelijkheden voor je kleinkind

  Beleggen of schenken aan je kleinkind?

  Naast sparen kun je ook kiezen voor beleggen. of schenken aan je kleinkind. Met beleggen is het mogelijk om een beter rendement te halen, als je bereid bent om de risico's te accepteren. Je kunt er ook voor kiezen om jouw kleinkinderen (een deel van) je vermogen te laten erven. Maar er zijn ook mogelijkheden om nu al een bedrag te schenken.

  Sparen of beleggen