Sparen voor je kleinkind

Sparen voor je kleinkind

Je kleinkind groeit razendsnel op. Voor je het weet start je kleinkind met studeren of met autorijlessen. Wil jij je kleinkind graag een financieel steuntje in de rug geven? Bekijk je opties voor sparen of beleggen voor je kleinkind.

Sparen voor je kleinkind

Zo kun je sparen of beleggen voor je kleinkind

Je hebt twee mogelijkheden om te gaan sparen of te beleggen voor je kleinkind:

 • Op je eigen naam: open zelf een rekening
 • Op naam van je kleinkind: de ouder of voogd van je kleinkind moet de rekening openen 

We nemen beide opties met je door zodat je kunt bekijken welke optie het beste past bij jouw spaarwensen voor je kleinkind.

Sparen of beleggen op je eigen naam

Wil je sparen of beleggen voor je kleinkind op je eigen naam, dan kun je zelf een rekening openen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken voor sparen of beleggen voor je kleinkind op je eigen naam:

 • Jij bent eigenaar van de spaarrekening of beleggingen.
 • Bepaal zelf het moment dat je het tegoed wilt schenken.
 • Er is geen toestemming nodig van de ouder of voogd voor het openen van de rekening.
 • Houd rekening met schenkbelasting als je een groot bedrag in één keer gaat schenken.
 • Het tegoed is jouw bezit en valt in box 3.
 • Kom je te overlijden, dan valt het tegoed in je nalatenschap.
 • Ga je failliet, dan valt het tegoed in de faillissementsboedel.
 • Je vermogen kan invloed hebben op je eigen toeslagen.
Meer over de kenmerken voor sparen of beleggen op je eigen naam

Het tegoed is jouw bezit

De spaarrekening of het beleggingsproduct staat op jouw naam en het tegoed is jouw bezit. Je bepaalt zelf of en op welk moment je het tegoed schenkt aan je kleinkind.

Belastingvrij schenken

Houd op het moment dat je het tegoed gaat schenken aan je kleinkind rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst. Deze vrijstelling bepaalt het maximum bedrag dat je belastingvrij aan je kleinkind mag schenken. Het schenken van een groot bedrag kan er toe leiden dat jouw kleinkind schenkbelasting moet betalen.

Lees meer over schenkingsvrijstelling op Belastingdienst.nl

Mogelijk betaal je belasting over het tegoed

Je spaargeld of beleggingen zijn een bezitting in box 3. Je betaalt alleen belasting als je netto vermogen meer is dan jouw heffingsvrij vermogen.

Lees meer over belasting en box 3

Openen rekening

Je kunt zelf een spaarrekening of beleggingsproduct openen waarop je vermogen gaat opbouwen voor je kleinkind. Spaar je zelf met Rabo InternetSparen? Dan kun je er voor kiezen om op deze spaarrekening een spaarpotje te maken waarop je spaart voor je kleinkind.

Meer over spaarpotjes

Het tegoed valt in jouw nalatenschap

Als je komt te overlijden valt het tegoed in jouw nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht komt het tegoed dan wel of niet toe aan je kleinkind. Je kleinkind betaalt dan mogelijk erfbelasting over het tegoed. Ook als je failliet gaat, valt het tegoed op de rekening in de faillissementsboedel.

Vermogen kan invloed hebben op toeslagen

Het tegoed op de spaarrekening of beleggingen is jouw vermogen. Als je vermogen hoger is dan een bepaald bedrag, kan dit invloed hebben op eventuele toeslagen die je ontvangt, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.

Start met sparen of beleggen voor je kleinkind op je eigen naam

Sparen of beleggen op naam van je kleinkind

Wil je sparen of beleggen op naam van je kleinkind, dan moet de ouder of voogd toestemming geven voor het openen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken voor sparen of beleggen op naam van je kleinkind:

 • Je kleinkind is eigenaar van de spaarrekening of beleggingen.
 • Zolang je kleinkind minderjarig is, is de ouder of voogd beheerder. De wettelijke vertegenwoordiger kan alleen het tegoed opnemen.
 • Het tegoed valt bij je kleinkind in box 3. Wanneer je kleinkind minderjarig is, rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (ten minste één van) de ouders.
 • Vanaf de 18e verjaardag beschikt je kleinkind over het tegoed.
 • De ouder of voogd van je kleinkind moet toestemming geven voor het openen van de rekening.
 • Je kunt slim gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling door regelmatig kleine bedragen over te maken.
 • Kom je te overlijden, dan is het tegoed voor je kleinkind en hoeft je kleinkind meestal geen erfbelasting te betalen.
 • Ga je failliet, dan is het tegoed van je kleinkind en valt het niet in de faillissementsboedel. 
 • Het vermogen van je kleinkind kan invloed hebben op eventuele toeslagen van de ouders.
Meer over de kenmerken voor sparen of beleggen op naam van je kleinkind

Het tegoed is vermogen van je kleinkind

Het tegoed op de spaarrekening of beleggingsproduct is van je kleinkind. Vanaf de 18e verjaardag kan je kleinkind zelf over het tegoed beschikken. 

Wil je zelf bepalen wanneer het tegoed vrijkomt voor je kleinkind? Dit kan door te schenken onder bewind met Rabo GeneratieSparenPlus. Je bepaalt zelf wanneer je kleinkind over het tegoed mag beschikken. De einddatum kan ook tot na de 18e verjaardag liggen. Tot het tegoed vrijkomt, kan een opname alleen gedaan worden samen met de bewindvoerder. De overeenkomst van de Rabobank voor het schenken onder bewind is kosteloos.

Lees meer over Rabo GeneratieSparenPlus

Slim omgaan met schenkbelasting

Door steeds kleine bedragen te schenken aan je kleinkind ga je slim om met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Wanneer je op eigen naam spaart en het grote bedrag later in één keer schenkt, dan kan het zijn dat je kleinkind schenkbelasting moet betalen.

Lees meer over schenkingsvrijstelling op Belastingdienst.nl

Openen van rekening

Wanneer je een spaarrekening of beleggingsproduct wilt aanvragen op naam van je kleinkind, dan heb je altijd toestemming nodig van een ouder of voogd. Een wettelijk vertegenwoordiger moet akkoord geven voor de spaarrekening of beleggingen. Vraag of de ouders van je kleinkind namens jou een rekening voor je kleinkind willen openen.

Ouders van je kleinkind moeten mogelijk belasting betalen over het tegoed

Het tegoed op de spaarrekening of beleggingsproduct is een bezitting van de rekeninghouder in box 3. Is de rekeninghouder jonger dan 18 jaar, dan rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (ten minste één van) de ouders. De ouder betaalt alleen belasting als het netto vermogen meer is dan het heffingsvrije vermogen in box 3.

Vermogen kan invloed hebben op toeslagen ouders

Het vermogen van je minderjarige kleinkind kan invloed hebben op toeslagen die de ouders van je kleinkind mogelijk ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huurtoeslag, zorgtoeslag of het kindgebonden budget.

Meestal geen erfbelasting

Als je overlijdt hoeft er meestal geen erfbelasting te worden betaald. Het tegoed staat dan al op naam van je kleinkind. Je voorkomt hiermee dat het tegoed voor je kleinkind, bij overlijden, in de boedel valt en dat iemand anders het tegoed erft.

Sparen en/of beleggen voor je kleinkind

Door de lage spaarrente zijn veel ouders, maar ook opa’s en oma’s, op zoek naar andere manieren om geld opzij te zetten voor hun kleinkind. Twijfel je nog of je wilt sparen of beleggen voor je kleinkind? We vertellen je graag meer over deze twee opties.

Meer over sparen of beleggen voor je (klein)kind

Handig, automatisch sparen voor je kleinkind

Wil jij nooit vergeten te sparen voor je kleinkind? Spaar automatisch. Stel het zelf één keer in en zonder ernaar om te kijken spaar je zo een mooi bedrag voor je kleinkind bij elkaar.

Stel automatisch sparen in

Meer over automatisch sparen

Schenken aan je kleinkind

Ben je benieuwd tot welk bedrag je jaarlijks belastingvrij mag schenken aan je kleinkind of wil je weten of er eenmalige verhoogde vrijstellingen zijn? Bekijk ze zodat je slim gebruik kunt maken van de schenkingsvrijstellingen.

Meer over schenken aan (klein)kind