Geldzaken op tafel

Financiële problemen en twijfels over geldzaken blijven vaak binnenshuis

Utrecht 17 oktober 2020 | 3 minuten 

Zo’n 39 procent van de Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar zegt niet te praten met goede vrienden of familie bij financiële problemen of twijfels over geldzaken. Tegen de partner zijn Nederlanders doorgaans wel openhartiger. Daarmee zijn Nederlanders ‘buitenshuis’ dus een stuk geslotener over geldkwesties dan ‘binnenshuis’. Dit blijkt uit een enquête van Rabobank onder ruim 2.700 mensen. Dat geldzaken grotendeels binnenshuis blijven kan snellere oplossingen bij financiële problemen mogelijk in de weg staan. Want hulp kan ook van buitenaf komen.

Levenspartners lijken geldkwesties over het algemeen vaak met elkaar te delen. Zo zegt 83 procent van de Nederlanders met een partner daarmee te praten bij financiële problemen of twijfels. Slechts 5 procent zegt dat niet te doen. Rabobankeconoom Carlijn Prins: “Dit is begrijpelijk, want je partner is doorgaans degene die het dichtst bij je staat. En als je een gezamenlijk huishouden voert, gaat een financiële tegenvaller vaak ook hem of haar aan.”

De mensen die in een financieel slechtere positie zitten, vinden het wel lastiger om over geldkwesties te beginnen bij hun partner. Zo praat 13 procent van degenen die spaargeld moeten gebruiken of schulden maken niet met hun partner bij financiële problemen of twijfels over geldzaken. Onder de mensen die veel geld overhouden is dat slechts 3 procent.

Vaak gesloten tegen goede vrienden of familie

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders doorgaans een stuk minder openhartig zijn over geldkwesties naar goede vrienden of familie. Zo geeft 39 procent aan financiële problemen of twijfels over geldzaken niet met hen te bespreken. Met hen over geldzaken praten, vinden Nederlanders dan ook vaker gênant: 17 procent zegt het zelfs (heel) ongemakkelijk te vinden. 

Alleenstaanden vinden het gemakkelijker dan mensen met een partner om met goede vrienden of familie te praten over geldzaken. Ze zeggen ook vaker bij hen aan te kloppen met financiële problemen of twijfels over geldzaken. Toch zegt nog altijd 22 procent van de alleenstaanden dat niet te doen. Prins: “Opvallend, want vrienden en familie zijn voor alleenstaanden juist een eerste aanspreekpunt bij problemen.”

Grafiek - onderzoek praten over geld

Schaamte over de financiën speelt een rol

Het is natuurlijk niet vreemd dat praten over de financiële situatie tot ongemak leidt. “Zeker als het tegenzit”, zegt de Rabo-econoom. Dan zal het bijvoorbeeld vaker gaan over dingen die niet kunnen in het leven, dan over wat wel kan. Prins: “Nadenken over financiën levert voor sommige mensen ook stress op. Bovendien is de financiële situatie typisch zo’n onderwerp waarmee, soms pijnlijk, duidelijk kan worden hoe je ervoor staat ten opzichte van de mensen om je heen.” In het onderzoek zegt bijvoorbeeld 10 procent van de Nederlanders zich te schamen voor zijn of haar financiële situatie. “Schaamte blijkt een belangrijke rol te spelen in de openheid van Nederlanders naar anderen over hun geldzaken. Wie er financieel minder goed voor staat, schaamt zich meer en is geslotener”, aldus Prins.

"Schaamte speelt dus een belangrijke rol in de openheid van Nederlanders naar anderen over hun geldzaken”

“Nemen we gevoelens van schaamte mee in de analyses, dan blijkt dat het voor het bespreken van geldzaken niet meer uitmaakt hoe goed huishoudens er financieel voor staan. Schaamte speelt dus een belangrijke rol in de openheid van Nederlanders naar anderen over hun geldzaken”, aldus Prins.

Infographic

Praten over financiën relevanter door oplopende werkloosheid

Rabobank verwacht dat de werkloosheid tot en met volgend jaar zal verdubbelen door de coronacrisis. Meer mensen zullen hun inkomen dus onder druk zien staan, waardoor een klein financieel incident kan uitgroeien tot een probleem. Door je gedrag aan te passen, bijvoorbeeld door te besparen op je uitgaven of door een betalingsregeling te treffen, kunnen je financiën wellicht weer snel op orde worden gebracht. Hierover praten kan de eerste stap zijn.

Geldgesprekken

“Openlijk praten over geldzaken hebben we daarom tot een speerpunt gemaakt binnen de bank en in het advies richting klanten”, zegt Mariëlle Lichtenberg, directeur Particuliere Klanten van Rabobank. “Wij vinden dit als bank erg belangrijk. Dat is ook de reden dat we partner zijn van initiatieven zoals de Nederlandse Schuldhulproute en Geldfit.” Maar de bank wil meer doen. Lichtenberg: “Sinds vorige maand bieden we onze medewerkers een NIBUD-opleiding aan om je eigen vrienden en familie te helpen en bij te staan met geldzaken. Tegelijkertijd gaan we klanten inspireren en bewuster maken met video’s over alledaagse geldgesprekken op social media en onze website. Wij willen hiermee bereiken dat praten over geld de normaalste zaak van de wereld is, net zoals het uiten van je financiële twijfels.”

Gezonde Geldgesprekken

Rabobank introduceert Gezonde Geldgesprekken. Want hoe meer we over geld praten, hoe beter. Het geeft je inzicht in je geldzaken en is de eerste stap naar een financieel gezonder leven. In het eerste Gezonde Geldgesprek praat Charmain met haar vriendin Naomi over het krijgen van een erfenis en wat de impact hiervan is op haar financiële situatie.

Bekijk het eerste Gezonde Geldgesprek

Meer weten? Lees hier het hele onderzoek.

Wat kun jij doen?

Ervaar je al financiële problemen of verwacht je dit op korte termijn? Kijk welke hulp we te bieden hebben. Want hoe eerder je in actie komt hoe beter. Dat lijkt misschien moeilijk, maar de eerste stap is zo gezet. 

Zorg dat je inzicht hebt in je in- en uitgaven

Zo helpt een overzicht met het inzichtelijk maken van je in- en uitgaven, wat kan helpen met besparen. Het geeft ook inzicht in hoe de financiën er voorstaan, en hoe lang bijvoorbeeld een inkomensdaling kan worden opgevangen.

Krijg inzicht in 6 stappen

Bespreek je financiële situatie met anderen

Door met je partner, goede vrienden of familie te praten over je financiële situatie, kan dat je helpen bij het ontdekken van financiële problemen en bij het vinden van oplossingen. Bijvoorbeeld door samen aanpassingen te doen in je uitgavenpatroon, de Geldfit test in te vullen of te bellen naar 0800-8115.

Doe de Geldfit test