Regie over de supply chain

Monique van Plateringen

Monique van Plateringen

De logistieke term van 2015 is wat mij betreft 'regie voeren'. Wie heeft zicht op de goederenstromen en organiseert die  optimaal voor de klant? Wie kan toegevoegde waarde leveren door diensten als op- en overslag, retourafhandeling en ver-, her- en ompakken? De logistiek dienstverlener lijkt hiervoor de logische partij. Maar we zien dat de B2B-groothandel zich meer en meer opwerpt als regievoerder van het totale logistieke proces. Voor de logistiek dienstverlener blijft dan alleen het laagwaardige transport van A naar B over, dat vaak voor een lage prijs wordt aanbesteed. 

 

Pluspunten

Is deze trend een bedreiging? Of biedt hij ook kansen? Voor de logistiek dienstverlener is het bedreigend dat de groothandel zijn klant goed kent, weet welke problematiek daar speelt en daardoor meer als partner kan optreden. Hij heeft niet altijd volledig zicht op de partij waar hij de goederen aflevert, maar hij beschikt wel degelijk over cruciale informatie om als strategisch partner de supply chain van de klant te optimaliseren. 

De groothandel is zelf eigenaar van de voorraad, terwijl een logistiek dienstverlener weliswaar zijn diensten verleent, maar niet de eigenaar van de  voorraden wordt. Het eerste kan een groot voordeel zijn voor de liquiditeitspositie van de eindklant. Daarentegen is de logistiek dienstverlener vaak efficiënter, sneller en voordeliger, door diensten voor verschillende klanten te combineren. Ook beschikken logistiek dienstverleners over een fijnmazig netwerk, al dan niet in een samenwerkingsverband, dat bij (internationale) groei makkelijk uit te breiden is. 

Samenwerken in plaats van concurreren

Zijn de B2B-groothandel en de logistiek dienstverlener dan elkaars grootste concurrent? Dat kan. Maar ik zie veel meer in een strategische samenwerking, ik geloof in het combineren van het beste van twee werelden. Als u de kennis van de klantprocessen en het voorraadeigendom van de B2B-groothandel combineert met het warehouse, wagenpark en de toegevoegde waarde van de logistiek dienstverlener, doet u beiden waar u goed in bent en creëert u zo meer waarde voor de klant. Dus voer de regie en zet samenwerking op uw lijst van goede voornemens!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.


Blog, 7 januari 2016

Reageer via Rabobank Groothandel netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Groothandel

Contact

Rabobank