Automotive sectorprognose 2018

Op tijd inspelen op verandering

De gehele automotivesector staat voor de uitdaging zich aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. Autobedrijven moeten investeren in kennis en kunde om volledig elektrische auto's te onderhouden. Ook tankstations moeten inspelen op de veranderende behoefte van de automobilist. Voor de wielerspeciaalzaak blijft de elektrische fiets een mooie inkomstenbron, maar vormt de online verkoop wel een bedreiging voor de traditionele retailer.

Groeiverwachting in procenten ten opzichte van het jaar ervoor

20172018
Omzet1,31,6
Omzet1,31,4
Volume0,10,2

Kansen voor groei

  • Zet in op digitalisering, big data en connectiviteit
  • Maak uw personeel, werkplaats en businessmodel klaar voor de overgang naar emissieloze auto's
  • Bekijk uw mogelijkheden in groeimarkten zoals private lease

Branches

Merkdealers
De verkoop van nieuwe auto's zit na het dieptepunt van 2016 (382.000 nieuwe auto's op kenteken gezet) weer in de lift. We verwachten dat voor heel 2017 de autoverkoop rond de 405.000 zal uitkomen. Voor 2018 verwachten we verkoopcijfers van rond hetzelfde niveau. Het aantal verkooppunten in Nederland daalt. Dit komt door overcapaciteit in de markt, schaalvergroting en het krimpende aantal contractpartners van importeurs. Deze daling zal zich ook volgend jaar voortzetten. Het marktaandeel van private lease stijgt naar verwachting nog verder in 2018.

Universele autobedrijven
De totale aftersalesomzet zal naar verwachting licht toenemen in 2017 en stabiliseren in 2018. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de aanhoudende stijging van het beschikbare inkomen van huishoudens en de stijgende gemiddelde leeftijd van personenauto's in Nederland. Op de middellange termijn zal de totale aftersalesomzet stabiliseren door de dalende onderhoudsbehoefte van auto's, denk hierbij bijvoorbeeld aan de langere onderhoudsintervallen van conventionele auto’s en de zeer lage onderhoudsbehoefte van volledig elektrische auto's. Speel hierop in door tijdig personeel bij- of om te scholen voor het onderhoud aan (volledig) elektrische auto's. Wel zal er op dit vlak stevige concurrentie blijven met merkdealers. De occasionmarkt zal licht groeien in 2018.

Tankstations
De dalende trend in de totale afzet van brandstoffen wordt in 2018 hervat en zal in de jaren daarna versnellen door vergroening van het wagenpark. Het aandeel van benzine zal verder groeien ten koste van diesel. De verkoop van LPG zal blijven dalen. Het aantal volledig elektrische auto's dat zal gaan (snel)laden bij (snel)laadstations zal naar verwachting in procenten zeer sterk toenemen in 2018, maar absoluut gezien nog niet veel voorstellen. Wel is dit een trend om rekening mee te houden en om langzaam maar zeker op in te spelen door het aanbieden van snellaadvoorzieningen

Tweewielerspeciaalzaken
Het aandeel elektrische fietsen zal verder stijgen ten koste van reguliere fietsen zonder elektrische aandrijving, zowel wat betreft als verkoopaantallen als totale omzet. De groei zal niet zo hard gaan als in de afgelopen jaren. Het marktaandeel van elektrische fietsen in termen van verkoopaantallen zou in 2018 door kunnen stijgen richting de 33-35 procent. In 2018 zal het aantal online aankopen verder stijgen, naar verwachting tot boven de 25%. Dit zal naar verwachting verder stijgen naar ongeveer een derde in 2020. Dit zal deels ten koste gaan van de individuele retailer.

Personeel

Het tekort aan goed geschoolde monteurs is op dit moment al sterk voelbaar in de sector. Met name universele autobedrijven hebben moeite voldoende monteurs te vinden en te behouden. De verwachting is dat het tekort aan passend technisch personeel verder zal toenemen in de (nabije) toekomst. Dit komt mede door de veranderende onderhoudsbehoefte van auto's: auto's worden complexer, denk bijvoorbeeld aan de gevoelige sensoringsystemen.

Gerelateerde sectoren

Industrie

Detailhandel

Contact

Rabobank