Vastgoed

Gebouwen van de toekomst

Gebouwen die zorgen voor veiligheid, energieopwekking, creativiteit en een betere gezondheid. Is dat de toekomst?

Lees meer

Krapte woningmarkt

In 2017 stond minder 1,5% van de koopwoningen te koop. In 2013 was dit 6%. Waar is krapste woningmarkt van Nederland?

Lees het artikel

Uitreiking innovatieprijs

Kom op 21 maart naar de uitreiking van de Rabo Duurzame Innovatieprijs. Het thema van de dag is duurzaam leiderschap.

Lees meer

Transformatie in beeld

Neem een kijkje in bijzondere vastgoedprojecten van onze klanten. 

Bekijk de klantvideo’s

Trends en ontwikkelingen

Vastgoed

Door de aantrekkende economie en de lage rente is er veel dynamiek in de vastgoedmarkt. Er wordt meer vastgoed verhuurd en er is veel bereidheid onder beleggers om te investeren in vastgoed. Met uitzondering van (huur)woningen zien we in veel sectoren nog veel leegstand. Prijsherstel doet zich vooral voor in het beste deel van de markt, waar prijzen worden gerealiseerd die hoger liggen dan voor de crisis. Het is twijfelachtig of deze prijzen stand houden bij een stijging van de rente of afzwakking van de conjunctuur. 

  • Focus op de bestaande vastgoedvoorraad door transformatie van functies.
  • Toename van de investeringen in verduurzaming van gebouwen en het verlagen van het energiegebruik.
  • Verschuiving van langlopende naar kortlopende huurcontracten leidt tot minder inkomenszekerheid bij beleggers.

Rabo Real Estate Finance

De Rabobank financiert vastgoedondernemers en -projecten, groot en klein, in heel Nederland. Als partner faciliteert Rabo Real Estate Finance u bij het ondernemen in toekomstbestendig vastgoed en bij het behalen van een gezond rendement. We staan klaar om uw vastgoedambities te helpen waarmaken.

Contact

Rabobank