1 jaar Rabo Real Estate Finance!

Roel van de Bilt

Roel van de Bilt

Het eenjarig bestaan van Rabo Real Estate Finance (Ref). Een moment om zowel terug als vooruit te kijken. Het opbouwen van een nieuw organisatieonderdeel binnen de bestaande contouren van Rabobank is een uitdagende opgave. Tijdens de verbouwing was de winkel gewoon open. De samensmelting van vastgoedkennis en bancairekennis is zeker van meerwaarde, daar zijn voorbeelden genoeg van. Dat betekent niet dat alles in één vloeiende beweging verliep en dat we helemaal klaar zijn. Op dit moment worden de laatste processen aangepast aan de vastgoedtypische aspecten. We zijn klaar om verder te groeien.

Aandacht voor verandering
De afgelopen maanden waren voor mij een leertraject. Als het besluit komt om FGH Bank te migreren, weet je dat dit grote impact gaat hebben. Je hoopt ook dat de migratie snel gaat, aangezien FGH Bank sinds 2003 al een onderdeel van Rabobank is  en de nodige contacten zijn gelegd. Toch blijkt de praktijk weerbarstiger. Onderdeel zijn van Rabobank of Rabobank zijn, is een groot verschil. 

Ondanks de vele overeenkomsten waren grote verschillen in bijvoorbeeld systemen, processen, procedures en cultuur. Je bent gewend om zaken op een bepaalde wijze af te handelen, maar het werken binnen een andere structuur vraagt om een andere aanpak. Ook ik moest mijn gedrag veranderen, wat best lastig, spannend en wennen was. Het ging ook niet altijd zonder slag of stoot. Terugvallen op mijn oude werkwijze was soms makkelijk en voelde goed. Zeker als het even stroef liep. Tegelijkertijd realiseerde ik mij goed dat ik een voorbeeldfunctie had. Als ik niet veranderde, had dat impact op de collega’s binnen REF.

Klantgericht denken
Klantentrouw heeft voor mij een nieuwe betekenis gekregen. Veel klanten realiseerden zich dat de veranderingen ook op hen impact hadden en gaven ons, op basis van onze relatie, hun vertrouwen om het proces te doorlopen. Het is nu aan alle REF collega’s en mij om dat vertrouwen niet te beschamen. Een grote verantwoordelijkheid die door veel medewerkers wordt gedragen. Daar ben ik trots op! Het is aan ons om het belang van de klant voorop te stellen  en de klant te helpen om te blijven groeien. Ondanks het veranderproces waar de Rabobank zelf mee te maken heeft.  Eén Rabobank klinkt goed, maar werkt alleen goed als iedereen er voor gaat.

Een gezonde blik naar buiten
Tijdens een integratietraject is het logisch dat je, ondank de goede intenties, meer intern gericht bent. Dit was voor mij noodzakelijk om zowel Rabobank te leren kennen als Rabobank kennis te laten maken met de wereld van commercieel vastgoedfinanciering. Nu de integratie er grotendeels op zit, kan ik mijn blik weer meer naar buiten toe richten; naar de klant en de markt. Duurzaamheid, blockchain, big data en nieuwe toetreders. Het zijn interessante ontwikkelingen met veel uitdagingen waar we als REF bij betrokken zijn. Niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor onze klanten. We doen het voor onze klanten, dat staat vast.

Contact

Rabobank