Weggooien, houden of hergebruiken

Roel van de Bilt

Roel van de Bilt

Iedereen heeft in de berging wel een paar dozen staan met spullen die we zeer relevant vinden, maar die we jaren niet meer gebruiken om dan toch maar een keer weg doen. Ik ook. De spullen komen pas weer in beeld als we verhuizen, kinderen het huis uitgaan, of als we gedwongen worden ruimte te maken voor nieuwe spullen. Bij mij was een combinatie aan de orde en toen moest ik toch echt aan de bak. 

Ik begon met de spullen die eigenlijk niet meer bruikbaar zijn, of wegens een nieuwe innovatie volledig overbodig zijn geworden. Maar uiteindelijk moesten toch ook zeer bruikbare en goede spullen eraan geloven. Afval scheiden en spullen naar de kringloop brengen, willen we allemaal wel. Ondanks dat heb ik best nog wel wat naar de stort gebracht, waarna het veelal in de verbrandingsoven verdwijnt. Kan dit niet anders?

Materialenpaspoort

Ik denk van wel. Afgelopen weekend heb ik het boek Material Matters van Thomas Rau gelezen. Ik kreeg het van Pablo van den Bosch van Madaster, bij een presentatie voor de commissie Duurzaamheid van de IVBN, waar de Rabobank lid van is. Madaster is een non-profitorganisatie die de toegang tot materialenpaspoorten faciliteert. In het boek wordt stapsgewijs toegewerkt naar een nieuw economisch model, waarin het gebruik centraal staat en niet het eigendom. Of we zo ver gaan komen, valt nog te bezien en zal nog veelvuldig bediscussieerd worden. Dát er iets moet veranderen is wel helder en dat we op een andere wijze met grondstoffen moeten omgaan wat mij betreft ook.

Echte oplossing

Maar ik geloof niet dat opvoeding en voorlichting alleen het afvalprobleem echt gaan oplossen. Het zal zeker helpen, evenals het beprijzen van afval. Ik ben ervan overtuigd dat we pas echt gaan meebewegen als we het in de portemonnee gaan voelen. We blijven tenslotte Nederlanders. Maar er is nog een mogelijkheid. Wellicht komt de echte oplossing door het aan de voorkant op te lossen. Dit betekent dat bij de productie van goederen veel meer rekening gehouden moet worden met hoe we producten het beste kunnen hergebruiken en kunnen afbreken. Dit kunnen we doen bij de productie van onze huishoudelijke spullen, maar ook met de productie van onze gebouwde omgeving. Madaster streeft een materialenpaspoort voor gebouwen na, zodat veel duidelijker is welke grondstoffen in een gebouw zitten, welke hoeveelheden daarvan aanwezig zijn en hoe die verwerkt zijn en daardoor wat de restwaarde van een gebouw is. Als Rabobank ondersteunen we het gedachtengoed van Madaster. Material matters!

Lees meer over het boek Material Matters

Contact

Rabobank