Bouw ondernemers staan voor groot raam met uitkijk op kantoorpand

Energielabel kantoorgebouwen verplicht

Verder op deze pagina:

  Deze gevolgen heeft de verplichting van energielabel C voor kantoorgebouwen

  Kantoorgebouwen moeten vanaf 2023 verplicht minimaal een energielabel C hebben, ook wel een Energie-Index van minimaal 1,3. Dat heeft minister Blok van Wonen eind november besloten. Achtergrond van dit besluit is dat in het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs doelen zijn gesteld om het energieverbruik fors te verminderen. Omdat ongeveer 40% van ons energieverbruik samenhangt met onze gebouwde omgeving, zijn hier grote stappen te maken. Met het besluit van Blok is de toon gezet.

  Deur op slot

  Van kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen energielabel C hebben, gaat de deur op slot. In de eerste plaats moeten alle kantoorgebouwen dus in ieder geval een energielabel hébben, dat is nu nog lang niet altijd het geval. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat daar op toezien. De maatregel betekent ook dat er flink geïnvesteerd moet worden om vooral oudere panden energiezuiniger te maken. In totaal gaat het om een investering van ongeveer € 860 miljoen.

  Energie label C

  De eisen aan energiezuinig bouwen zijn behoorlijk aangescherpt. Maatgevend hiervoor als minimale eis is de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC-norm) voor nieuwbouw. Veel begrijpelijker en ook maatgevend voor bestaande bouw is de energielabelsystematiek. Die kennen we ook voor andere producten.

  Schilders kijken

  Eisen veranderen snel

  De EPC-norm voor nieuwbouwkantoren die vóór 2009 werden gebouwd, is vergelijkbaar met het niveau van een energielabel E. In 2009 is deze norm al aangescherpt tot een niveau vergelijkbaar met energielabel B. Vandaag de dag moet nieuwbouw voldoen aan een eis die boven het A-labelniveau ligt. Met het aanpassen van de bestaande voorraad naar niveau C zijn we er dan ook nog niet.

  Aanpassingen

  Ook relatief jonge kantoorgebouwen voldoen zeker niet vanzelfsprekend aan de eisen die in 2023 gelden. Wel hebben deze gebouwen meestal een redelijke tot goede thermische schil. Het plaatsen van zonnepanelen, ledverlichting, of kleine aanpassingen aan de installatie kunnen al helpen om de energielabel C-norm te halen, zonder ingrijpende verbouwingen. Bij oudere gebouwen zullen aanpassingen in de thermische schil het verschil moeten maken. Bij kantoorgebouwen met een energielabel D, E of F kan worden volstaan met aanpassingen die in het gebouw zelf tot een opwaardering leiden. Bij kantoorgebouwen met een energielabel G zijn ook bouwtechnische aanpassingen vereist, bijvoorbeeld isolatie van de gevel, vloer en het dak.

  Monteur kijkt omhoog

  Huurder kijkt vooruit

  2023 lijkt ver weg, maar huurders zullen al eerder minimaal een energielabel C eisen. Huurders zullen zich de vraag stellen: hoe groot is de kans dat ik gedurende mijn huurovereenkomst te maken krijg met een ingrijpende verbouwing? Of erger: is er een kans dat ik op 1 januari 2023 verplicht uit het pand wordt gezet? Denk daarom nu alvast na over welke stappen je kunt nemen om jouw portefeuille te verduurzamen.

  Isolatie materiaal

  Nu aan de slag

  Breng de gevolgen van de aangekondigde maatregel voor jouw portefeuille nu al in beeld. Heeft het kantoorpand al een energielabel? Voldoet dat ook straks nog aan de eisen? Aanpassingen aan een kantoorpand zijn altijd maatwerk. Het bouwjaar en de layout van het pand spelen een belangrijke rol. Ook materiaalgebruik, reeds uitgevoerd of gepland grootschalig onderhoud en het niveau van de installaties kunnen een wezenlijk verschil in het verder verduurzaam.

  Bekijk of uw kantoorpand al een energielabel heeft op ep-online.nl

  Welke gebouwen

  Welke gebouwen in 2023 exact aan de nieuwe eisen moeten voldoen, moet nog definitief worden vastgesteld. Voor monumentale panden en kantoorgebouwen kleiner dan 100 vierkante meter geldt het besluit voorlopig niet. Leegstaande gebouwen (inclusief gebouwen die gesloopt of getransformeerd worden) hoeven ook niet aan de verplichting te voldoen. Als een leeg kantoor alsnog gebruikt gaat worden, geldt de eis wel. Er zal gekeken worden naar de functie zoals die in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is opgevoerd. Je kunt daarin controleren of de functie van de gebouwen in jouw portefeuille goed is geregistreerd.

  Lees meer over de BAG op de website van het Kadaster

  Meer en strengere eisen

  De Rabobank verwacht dat deze maatregel een eerste stap naar meer en strengere eisen is. Op de achtergrond wordt al nagedacht over een (verplichte) opwaardering naar energielabel A in 2030. Ook wordt nu onderzocht of dergelijke maatregelen ingevoerd moeten worden voor andere vastgoedonderdelen, zoals winkels, bedrijfsgebouwen of scholen.

  Maarten Donkers

  Maarten Donkers

  • Hoofd Kennis & Sturing
  • Rabo Real Estate Finance
  06 13 46 76 20 LinkedIn