PROVADA: 5, 6 en 7 juni – RAI Amsterdam

Zeggen dat duurzaamheid belangrijk is, is één ding. De Rabobank wil het ook laten zien. Onze stand op de PROVADA op 5, 6 en 7 juni 2018 in de RAI Amsterdam (hal 10, stand 10) is duurzaam en gemaakt van circulaire materialen. Achter alle materialen zit een verhaal wat betreft herkomst of herbestemming. De lichtbakken met het Rabobankmerk worden gekocht. De overige voorwerpen op de stand zijn gehuurd of worden hergebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld de krukken in de workshopruimte van karton en zijn de gehuurde stoelen gemaakt van hergebruikte PET-flessen.

Benieuwd hoe de stand eruitziet? Bekijk de video:

Wij ontmoeten u graag tijdens de PROVADA en bieden u een gevarieerd programma.

Dinsdag 5 juni

11.00 - 11.20 Rabo Real Estate Finance: circulariteit begint vandaag
Het is iedereen wel duidelijk dat eindeloos groeien en produceren met eindige grondstoffen niet meer kan. Ook in de bouw- en vastgoedsector moeten we nadenken over een circulaire inrichting van gebouwen. Het verduurzamen van de Nederlandse vastgoedvoorraad is een belangrijke ambitie van de Rabobank en circulariteit is een belangrijk onderdeel van deze verduurzaming. Door nu na te denken over hoe we het slimst kunnen omspringen met de bestaande voorraad en bestaande materialen zetten we een enorme stap. Alles begint bij het (h)erkennen van de opgaves en mogelijkheden die er liggen.

Het onderwerp circulariteit staat nog in de kinderschoenen, maar steeds meer partijen zien de noodzaak om in actie te komen. De Nederlandse overheid stuur op een circulaire economie in 2050 en in een aantal deelsectoren zijn transitieagenda’s geformuleerd, waaronder een voor de Bouweconomie. Ook de Rabobank steunt de circulaire economie. Niet alleen door in onze stand op de PROVADA zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame en circulaire materialen, maar ook door samen met klanten circulaire businessmodellen te vormen en te onderzoeken welke (financierings)behoeften er liggen. Meer weten? Irene Samwel, Business Developer Circulariteit REF, vertelt op welke manier de Rabobank de circulaire economie ondersteunt.

12.00 - 12.45 kennislunch: blockchain in de vastgoedsector - de toepasbaarheid nader toegelicht 
De vastgoedsector staat aan de vooravond van een verregaande digitalisering. De hoeveelheid en kwaliteit van beschikbare data neemt snel toe, met als gevolg nieuwe en diepere inzichten in het vastgoedgebruik. Blockchain is momenteel een van de meest besproken innovatieve technologieën. Is dit terecht? Is blockchain een verrijking voor de sector? Bart Jan Holleman, senior sector developer Rabobank, Jan Willem Santing, manager Real Estate & Partnerships bij Deloitte en Gijsbert Duijzer, senior manager blockchain in Real Estate & Finance praten de bezoeker bij over de impact van blockchain in de vastgoedwereld, aan de hand van een specifieke toepassing die de Rabobank samen met Deloitte heeft ontwikkeld.

14.00 - 15.00 rondetafel: meer bedrijfsterreinen transformeren naar wonen
Jan van der Tol, team head Real Estate Finance en Jan Fokkema, NEPROM

Schrijf in voor het rondetafelgesprek

16.30 - 18.30 netwerkborrel Rabo Real Estate Finance
Iedere middag verzorgt Rabo Real Estate Finance een netwerkborrel. Graag verwelkomen wij u bij onze stand (hal 10, stand 10).

Woensdag 6 juni

10.30 - 11.00 preview klimaatakkoord utiliteits- en woningbouw
De onderhandelingen voor het klimaatakkoord zijn bijna afgerond. De Rabobank is één van de onderhandelaars aan de klimaattafel gebouwde omgeving. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een preview van de afspraken en denkrichtingen. Wat voor impact heeft dit voor u? Thomas Dekker, senior programmamanager Duurzaam Wonen Rabobank en Leontien de Waal, marktanalist Bouw Rabo REF praten u bij.

12.00 - 12.45 kennislunch: Transformatieatlas Retail Vastgoed - biedt transformeren van winkels naar woningen een uitweg voor structurele leegstand? 
Christian Lennartz van Rabo Research presenteert de 'Transformatieatlas Retail Vastgoed' en zet de ruimtelijke verschillen van de transformatiepotentiëlen in Nederland uiteen. Hij laat zien wat de grootste uitdagingen en meest kansrijke benaderingen zijn. Een innovatieve kijk naar een belangrijk vraagstuk voor ontwikkelaars, investeerders en gemeenten.

13.00 - 16.00 digitale data heeft de toekomst, en die toekomst begint vandaag
SBR Banken is aanwezig op onze stand om meer te vertellen over SBR banken en vastgoedtaxonomie.

14.15 - 15.00 transitie van het buitengebied: een kans voor de commerciële vastgoedsector?
De markt van agrarisch vastgoed maakt ingrijpende veranderingen door. Het aantal agrarische ondernemers neemt verder af en er ontstaan nieuwe vormen van multifunctionele landbouw. Ook komen er meer burgers op het platteland wonen en starten niet-agrarische ondernemers nieuwe bedrijfsactiviteiten. De leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen is hoog en zal de komende jaren enorm toenemen. Brede hergebruiksmogelijkheden zijn wenselijk uit het oogpunt van leefbaarheid, plattelandseconomie en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast kunnen ze een oplossing bieden voor vraagstukken op het gebied van wonen, zorg, nieuwe bedrijfsactiviteiten, maar ook voor maatschappelijke voorzieningen en duurzame energie.

Paul Braks, programmamanager NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed en René Veldman, projectmanager F&A Rabobank leggen tijdens deze bijeenkomst het panel prikkelende stellingen voor. Het panel bestaat uit Ard Klijsen (vakgroep voorzitter NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed), Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Frans Holleman (directeur regio Noord-Oost BPD), Hans Geleijns (directeur LBP | SIGHT) en Maarten Donkers (hoofd kennis & Sturing Rabo Real Estate Finance).

16.30 - 18.30 netwerkborrel Rabo Real Estate Finance
Iedere middag verzorgt Rabo Real Estate Finance een netwerkborrel. Graag verwelkomen wij u bij onze stand (hal 10, stand 10).

Donderdag 7 juni

10.30 - 11.00 kennissessie: de taxateur is aan zet
Taxateurs spelen een belangrijke rol bij het waarderen van het verduurzamen van de bestaande vastgoedvoorraad. Dit omdat het waardevraagstuk van duurzaam vastgoed voornamelijk bij de taxatiebranche zal komen te liggen. In de praktijk blijkt het echter lastig om verduurzaming te waarderen. Vaak blijken factoren als locatie of bereikbaarheid veel meer de waarde van het vastgoed te bepalen. Dit is onterecht, aangezien het pand zelf minstens zo belangrijks is.

Voordat we de waarde kunnen bepalen, zal ook inzichtelijk moeten worden gemaakt welke investeringen minimaal gedaan moeten worden om een gebouw te verduurzamen. De Rabobank gaat taxateurs hierbij ondersteunen. De Rabobank heeft samen met CFP Green Buildings het initiatief genomen om deze investering zichtbaar te maken via de Rabo Duurzaam Vastgoed tool.

Tijdens deze sessie zullen Stefan van den Hoek, hoofd Rabo Taxatiedesk en Bram Adema, managing director CFP Green Buildings u bijpraten over het belang van het verduurzamen van ons vastgoed en het waarderen hiervan. Ook zullen zij de speciale E-learning Duurzaam Vastgoed lanceren.

12.00 - 12.45 kennislunch: investeren in zorgvastgoed, ja of nee? - een visie op langer zelfstandig thuis wonen en de consequenties voor het vastgoed 
Sectorspecialisten zorg Suzanne van Hoeve en Geert van der Heijden van de Rabobank gaan in gesprek met Peter Prak, initiatiefnemer van Knarrenhof en Mireille Knape, ontwikkelingsmanager Amvest over hun visie op langer zelfstandig thuis wonen en de consequenties voor het vastgoed.

16.30 - 18.30 netwerkborrel Rabo Real Estate Finance
Iedere middag verzorgt Rabo Real Estate Finance een netwerkborrel. Graag verwelkomen wij u bij onze stand (hal 10, stand 10).

Contact

Rabobank