Innoveren en businessmodellen herijken

Uitdaging

De vastgoedsector wordt uitgedaagd door andere sectoren die de traditionele rigiditeit van vastgoed ter discussie stellen. Denk aan de zelfrijdende auto als het kantoor van de toekomst. Of het zelfrijdende kantoor als de auto van de toekomst. Vastgoedgebruikers vragen om verblijfsconcepten die meer flexibel zijn. Voorwaarde is wel dat de prestaties van een gebouw en het gedrag van gebruikers meetbaar is. Dankzij innovaties als big data en sensoring worden de gebruikskosten per tijdseenheid inzichtelijk, wat een opmaat vormt voor 'pay-per-use'. Deze technologische innovaties kunnen niet zonder aanpassingen in contractvormen. En niet zonder nieuwe businessmodellen, waarbij samenwerking met branchevreemde partijen en start-ups eerder regel dan uitzondering is.

Bricks en bytes smelten samen

De Rabobank en innovatie

Wij stimuleren klanten met kennis, netwerken en financieringsoplossingen. En we helpen hen bij businessmodelinnovatie. We dagen klanten uit hun onderscheidend vermogen te vergroten, bijvoorbeeld via de Vastgoedprijs, de Herman Wijffels Innovatieprijs en onze deelname aan regionale innovatieclusters. De Rabobank ondersteunt innoverend vermogen met een breed palet aan financieringsinstrumenten voor groei en/of innovatie.

Contact

Rabobank