Transformeren om leegstand op te lossen

Transformatie boven nieuwbouw

Soms helpt investeren of renoveren. Maar meestal is er te veel 'bestemd' en worden de gebouwen door de tijd ingehaald. Wij verwachten dat leegstand niet vanzelf oplost en dat er beleid gevoerd moet worden om transformatie te stimuleren boven nieuwbouw. Redenen hiervoor zijn dat leegstand tot een enorme verspilling van materialen en kapitaal leidt, dat er nog genoeg plekken zijn die herbouwd kunnen worden en dat vanuit duurzaamheidsoptiek nieuwbouw in plaats van transformatie of renovatie onwenselijk is.

Kansen

De markt laat zien dat transformatie zeker mogelijk is. In de periode 2011-2015 zijn er volgens het CBS naar schatting 26.000 nieuwe woningen opgeleverd door transformatie. En in 2015 zorgden transformaties voor 10% van de totale groei van de woningvoorraad. Alleen al in 2016 is op basis van de kantorendatabase van R. Bak ca. 1 miljoen vierkante meter aan kantoren uit de markt gehaald, waardoor de leegstand nu ook fors daalt.

Lange termijn

Nu de economie aantrekt en met name de vraag naar woningen groot is, neemt ook de discussie over nieuwbouw toe. Met het oog op de nog steeds forse omvang leegstand aan kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed en de verwachting dat investeringen in verduurzaming zullen leiden tot nog meer objecten die leeg komen te staan, is juist nu het moment om tot langetermijnoplossingen over overtollig vastgoed te komen. Vanuit een langetermijnduurzaamheidsperspectief is nu het moment om tot een grootschalige transformatie en herontwikkeling op locatieniveau te komen.

De Rabobank en transformatie

Sinds we in 2012 onze handtekening hebben gezet onder het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren, ligt het accent op transformaties en hebben we nauwelijks meer nieuwe kantoren gefinancierd. We zijn intussen betrokken geweest bij het omzetten van ongeveer 1,5 miljoen vierkante meter vastgoed naar een andere functie, waarmee circa 9.500 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. Vaak horen we dat het laaghangend fruit nu wel omgebouwd is, dat de mogelijkheden voor transformatie opgedroogd raken. Maar wij zien dat anders. Er zijn veel meer mogelijkheden dan alléén in de grote steden, en de mogelijkheden beperken zich niet tot woningen en hotels.

De Rabobank financierde al 1,5 miljoen m² aan transformaties

Met deze visie op transformatie ondersteunen we een brede circulaire benadering van de gebouwde omgeving. Een langere levensduur van gebouwen (of delen daarvan) levert zowel financiële als ecologische en maatschappelijke waarde op. Van volgers tot koplopers: we willen de héle vastgoedwereld stimuleren om deze transitie door te maken. Dat doen we onder meer met onze Circular Economy Challenges, met de Prestatie Indicator Circulair Ondernemen, met onze kennis van het waarderen van duurzame gebouwen en uiteraard met financieringsproducten als de Rabo Groenfinanciering.

Contact

Rabobank