Verder op deze pagina:

  De Rabobank wil maatschappelijk thema’s bespreekbaar maken en klanten ondersteunen via kennis, netwerken en financieringsoplossingen. Zo geven we invulling aan onze missie: Growing a better world together. Het verduurzamen van de Nederlandse vastgoedvoorraad is hierbij een belangrijke ambitie.

  100% groene portefeuille binnen 10 jaar

  De Rabobank gaat voor een volledig groene commercieel vastgoed portefeuille binnen tien jaar. Deze ambitie willen wij in 2028 gerealiseerd hebben. Energie, de mate van circulariteit, vitaliteit voor de lokale omgeving en de exploitatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Dit sluit aan bij de visie van de Rabobank en de toekomst: een duurzame en circulaire leefomgeving, waar vastgoed een belangrijk onderdeel van is.

  Via www.raboduurzaamvastgoed.nl bieden wij klanten gratis inzicht in de duurzaamheid van de portefeuille en maatregelen die zij kunnen nemen. Verduurzamingsmaatregelen financieren wij tot 100% en klanten ontvangen meer rentevoordeel naarmate hun portefeuille duurzamer is.

  Transformatie en herbestemming als kans

  Tot 2023 wil de Rabobank de financiering mogelijk maken van 20.000 woningen. Door minimaal 1,5 miljoen m² vastgoed via transformatie of herbestemming een nieuw leven te geven, reduceren we leegstand, afval en onnodige aantasting van bestaande natuurlijke gebieden. Hiermee intensiveren wij ons beleid. In de periode 2010-2017 heeft de Rabobank via financiering 2 miljoen m² vastgoed een nieuwe bestemming gegeven.

  Neem een kijkje in bijzondere vastgoedprojecten

  Aandacht voor lokaal

  De Rabobank streeft naar minimaal 60% zakelijke vastgoedfinancieringen buiten de vier grote steden. Wij geloven in gezonde locaties door heel Nederland, wat betekent dat wij op voorhand geen regio's uitsluiten. We stimuleren vitale gemeenschappen op lokaal niveau. Een ambitie die volledig past in de strategische pilaar Bankieren voor Nederland van de Rabobank.

  Roel van de Bilt

  Roel van de Bilt

  • Directeur Rabo Real Estate Finance
  • Rabo Real Estate Finance
  06-53 79 29 65 LinkedIn
  Maarten Donkers

  Maarten Donkers

  • Hoofd Kennis & Sturing
  • Rabo Real Estate Finance
  06 13 46 76 20 LinkedIn