Twee vrouwen zijn aan het werken achter een laptop

Bedrijfsmiddelen fiscaal afschrijven: zo werkt het

Veel zakelijke kosten kun je fiscaal afschrijven, oftewel aftrekken van de belasting. Zoals de kosten voor een bedrijfspand, machine of laptop. Daarmee verlaag je het bedrag dat je aan belasting moet betalen. Lees hier hoe jij jouw zakelijke kosten fiscaal kunt afschrijven.

1. Wat is fiscaal afschrijven?

Fiscaal afschrijven wil zeggen dat je de kosten die je maakt om bedrijfsmiddelen te kopen, aftrekt van de belasting. Dit doe je door je kosten af te trekken van je opbrengsten. Het getal dat overblijft is de winst. Je kunt bepaalde materiële en immateriële bedrijfsmiddelen afschrijven.

2. Materiële en immateriële bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen zijn álle middelen die je nodig hebt om je product of dienst te kunnen produceren en leveren. Er zijn twee soorten bedrijfsmiddelen:

  Materiële bedrijfsmiddelen, zoals een laptop, auto of machine. Immateriële bedrijfsmiddelen, zoals de kosten voor vergunningen.

Deze bedrijfsmiddelen gaan in principe een aantal jaar mee. Daarom worden ze 'vaste activa' genoemd. Er bestaan ook 'vlottende activa'. Dat zijn bedrijfsmiddelen met een korte levensduur, zoals winkelvoorraden.

3. Investeringen afschrijven

De Belastingdienst ziet vaste activa als investeringen. Daarom mag je niet alle zakelijke kosten afschrijven

Zo verdeel je als het ware de kosten van het bedrijfsmiddel over de jaren waarin je hiervan gebruikmaakt. De afschrijvingen laten zo de waardedaling van de bedrijfsmiddelen over een bepaalde periode zien.

Hoelang mag je afschrijven?

Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20% per jaar. Je schrijft de kosten dus in minimaal 5 jaar af van de belastingen. Er zijn 2 uitzonderingen:

  Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10% per jaar. Goodwill is het deel van de overnamekosten voor de waarde van het klantenbestand of andere niet-materiele meerwaarde. Voor het afschrijven van bedrijfspanden gelden andere regels.

Is het investeringsbedrag lager dan € 450? Dan mag je de kosten wel in één keer afschrijven van de belasting.

Rabobank

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

4. Hoe bereken je de afschrijving?

Om de jaarlijkse afschrijving correct te berekenen, zijn de aanschafkosten, vermoedelijke gebruiksduur en de restwaarde van belang.

Aanschafkosten

De aanschafkosten zijn niet alleen de aanschafprijs, maar ook de kosten die gepaard gaan met je aankoop. Denk aan notariskosten bij de aankoop van onroerend goed. Verder bestaan de aanschafkosten bij de aankoop of huur van een bedrijfspand uit de installatiekosten en de kosten van de inrichting.

Vermoedelijke gebruiksduur

De vermoedelijke gebruiksduur bereken je in volledige jaren. We onderscheiden 2 soorten levensduur:

 1. Technische levensduur
  De Belastingdienst hanteert meestal de technische levensduur van het bedrijfsmiddel. Deze heeft betrekking op de periode totdat het product volledig versleten is.

 2. Economische levensduur
  De economische levensduur is verstreken wanneer een bedrijfsmiddel geen economisch nut meer heeft voor de onderneming, ook al is het technisch gezien nog in goede staat.

Als de economische levensduur korter blijkt dan de technische levensduur, dan mag je de economische levensduur van bedrijfsmiddelen als uitgangspunt gebruiken.

Let op: je mag van de Belastingdienst per jaar maximaal 20% afschrijven op de aanschafkosten. De minimale levensduur is dus 5 jaar.

Restwaarde

Het laatste onderdeel is de restwaarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk heeft op het moment dat je het niet meer kunt gebruiken voor jouw onderneming. Meestal maak je hiervoor een schatting. Twijfel je? Neem dan contact op met de leverancier.

Rabobank

5. Rekenvoorbeelden afschrijving

De lineaire methode is de meestgebruikte methode om de zakelijke afschrijving te berekenen:

Afschrijving per jaar = (aanschafkosten - restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur.

Voorbeeld 1: laptop

Laten we de aanschaf van een zakelijke laptop als voorbeeld nemen. Hierbij ga je als volgt te werk:

  De aanschafkosten zijn € 1.000 (dat bedrag is hoger dan de ondergrens van € 450, dus afschrijven is toegestaan). De levensduur zetten we op het minimum van 5 jaar en de restwaarde is na 5 jaar € 0. Dan kom je uit op: € 1.000 - € 0 / 5 = een afschrijving van € 200 per jaar.

Voorbeeld 2: zakelijke telefoon

Als je een zakelijke telefoon van € 350 (excl. btw) aanschaft, valt deze aankoop onder de grens van € 450. Daarom mag je dit bedrag dus in één keer aftrekken van de belasting.

Let op: als je btw-aangifte doet, trek je de btw over deze telefoon apart af. De zakelijke kosten van de aanschaf die je mag afschrijven van de belasting zijn dus exclusief btw!

Fiscaal aftrekken van bedrijfsmiddelen in de praktijk

Bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting voor de Belastingdienst trek je zakelijke kosten van je omzet af. Je winst is dan lager en je betaalt dus over een lager bedrag belasting.

6. Willekeurig afschrijven

Ben je een startende ondernemer met een eenmanszaak, vof, maatschap of cv? Dan geldt voor jou een uitzondering van de Belastingdienst. Zolang je recht hebt op startersaftrek mag je gebruikmaken van de 'willekeurige afschrijving'.

Dit betekent dat je zelf bepaalt wanneer je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Verdien je veel in jouw eerste jaar en wil je niet te veel belasting betalen? Dan schrijf je bijvoorbeeld de volledige laptop af.

Nadeel willekeurig afschrijven

Willekeurig afschrijven heeft ook een nadeel. In de 4 jaar na de afschrijving van de kosten voor de laptop kun je niks meer van deze kosten afschrijven. Daardoor heb je minder kosten, en moet je dus iets meer belasting betalen.

Stel dat je nog maar weinig geld verdient in het eerste jaar. Dan kan het verstandig zijn om de afschrijving nog even uit te stellen, want je betaalt over dat jaar toch al bijna geen belasting.

De VAMIL-regeling

Via de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kan je een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op ieder gewenst moment afschrijven. Zo valt je winst uiteindelijk lager uit en betaal je over dat jaar dus minder belasting. De bovengrens van deze willekeurige afschrijving is vastgesteld op 75%.

Daarnaast is er de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA en VAMIL zijn 2 verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd.

Voorwaarden voor de MIA/VAMIL:

  Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. De investering heeft betrekking op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
De MIA/VAMIL is onderdeel van de investeringsaftrek. Lees hier alles over de voorwaarden voor investeringsaftrek 2024.

7. Afschrijving kosten bedrijfspand

Ook de kosten voor een bedrijfspand kun je afschrijven. Hiervoor geldt: hoe groter het deel van het pand dat je zakelijk gebruikt, hoe groter je fiscale voordeel.

Er gelden een aantal aanvullende voorwaarden:

  De hoogte van de afschrijving hangt af van de gebruiksduur van het pand (meestal 30 tot 50 jaar). Je moet rekening houden met de restwaarde. De (aanschaf)waarde van de grond mag je niet afschrijven. Je kan alleen afschrijven over het deel van het pand dat je daadwerkelijk gebruikt. Als uitgangspunt van de afschrijving gebruik je de aanschafwaarde van het pand. Dat is de koopsom inclusief de aankoopkosten, zoals notariskosten, makelaarskosten en overdrachtsbelasting.

Rekenvoorbeeld: afschrijving bedrijfspand

Er zijn 2 belangrijke voorwaarden voor het afschrijven van een bedrijfspand:

 1. De boekwaarde van het pand is hoger dan de bodemwaarde.
 2. De jaarlijkse afschrijving is kleiner dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde.

Stel: Je hebt een bedrijfspand aangeschaft met een geschatte gebruiksduur van 50 jaar. De aanschafwaarde van het pand was € 150.000, en de restwaarde is € 50.000. De boekwaarde aan het begin van het boekjaar is € 100.000. De WOZ-waarde is € 198.000.

Eerste voorwaarde

De bodemwaarde is altijd 50% van de WOZ-waarde en bedraagt dus € 99.000. Aan de eerste voorwaarde is dus voldaan, want de boekwaarde is hoger dan de bodemwaarde. De normale jaarlijkse afschrijving is 2% van de aanschafwaarde min de restwaarde van het pand: (€ 150.000 - € 50.000) x 2% = € 2.000.

Tweede voorwaarde

Nu komt de tweede voorwaarde in het spel: het verschil tussen de boekwaarde en de bodemwaarde. Als je daadwerkelijk € 2.000 zou afschrijven, dan daalt de boekwaarde van € 100.000 naar € 98.000 en zakt dus tot onder de bodemwaarde van € 99.000. Je mag in dit jaar dus maar € 1.000 afschrijven.

8. Afschrijving kosten auto

Veel starters denken erover om een auto op naam van de zaak te kopen. Bij een nieuwe auto mag je de aanschaf en de afschrijving van je auto, en andere autokosten, aftrekken van de belasting. Bij een bestaande auto mag je de afschrijving en de autokosten aftrekken, maar de aanschafkosten niet.

Hou er rekening mee dat als je meer dan 500 kilometer privé rijdt, je over elke kilometer bijtelling moet betalen.

Een illustratie van een persoon die surft op een betaalpas

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Veelgestelde vragen

phone

Hulp nodig?