Vrouw is thuis aan het werk met kind naast zich

In 10 stappen een eigen praktijk in de zorg

Werk jij in de zorg en wil je een eigen praktijk beginnen of een bestaande praktijk overnemen? Weet dan dat er een aantal regels zijn van de overheid. In deze checklist zetten we deze regels voor zorgprofessionals op een rij.

1. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Iedereen die besluit om zelfstandig ondernemer te worden, moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).

Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig, omdat de KVK deze gegevens na de inschrijving automatisch doorgeeft.

Zorginstellingen bij KVK

De KVK benadrukt op haar website dat vestigingen van zorginstellingen ingeschreven moeten staan in het Handelsregister. Dit geldt zowel voor non-profitorganisaties (verenigingen, stichtingen) als profit-organisaties (bv’s, coöperaties, maatschappen e.d.).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geconstateerd dat veel vestigingen van zorginstellingen niet ingeschreven staan.

2. Modelovereenkomst afsluiten

Heb je een eigen zorgpraktijk of neem je een praktijk over en besluit je gaan werken met een waarnemer in de zorg? Dan krijg je voor de belasting vaak te maken met de nieuwe modelovereenkomsten (voorheen de VAR-verklaring).

Met de modelcontracten kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer voorafgaand aan het aannemen van een opdracht vaststellen of er sprake is van een dienstverband of niet.

Update! De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) – en daarmee de controle op de samenwerkingsverbanden tussen zzp’ers en opdrachtgevers – is van de baan. Vanaf 2024 moet er een nieuwe wet komen voor zzp’ers. Het is aan het nieuwe kabinet wat er in 2024 gaat gebeuren.

3. Inschrijven BIG-register

BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’. Voor de volgende beroepen moet je je na het afronden van je opleiding inschrijven in het BIG-register:

    Apotheker Arts Fysiotherapeut Gezondheidszorgpsycholoog Klinisch technoloog Orthopedagoog-generalist Physician assistant Psychotherapeut Tandarts Verloskundige Verpleegkundige

Per functie gelden er eisen voor het behouden van jouw registratie in het BIG-register. Denk daarbij aan het behalen van voldoende PE-punten.
Kijk hier voor een compleet overzicht van de laatste cijfers en ontwikkelingen in jouw sector.

Inzicht in Rabo App zakelijk

Goed van start in de zorg?

Bij Rabobank is je zakelijke rekening, betaalpas en online bankieren de eerste 6 maanden gratis.

4. Tarief vaststellen

Als ondernemer in de zorg ben je niet volledig vrij in het bepalen van jouw tarief.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert voor bepaalde vrije beroepsbeoefenaren in de zorg namelijk een maximumtarief.

Maximale tarieven zorg

De overheid bepaalt het zorgkader waarin maximale tarieven en volumes zijn opgenomen. Ondernemers die werkzaam zijn in de zorg worden vrijgesteld van btw. Uitzondering op deze regel vormt de apotheker, die wel btw kan verrekenen.

5. Wet toelating zorginstellingen

Wil je via jouw zorginstelling verzekerde zorg gaan leveren volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg ( Wlz)? Dan moet jouw praktijk voldoen aan de regels van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

De Wtza vervangt de eerdere Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Dat betekent dat er nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders zijn. Zo is er bijvoorbeeld een meldplicht en een vergunningstelsel.

Ook moet je officieel toestemming krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om toegelaten te worden. Aanvraagformulieren voor een nieuwe toelating vind je op de website van de overheid.

6. Algemene voorwaarden opstellen

Het opstellen van algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van het opzetten van een praktijk. Hierin beschrijf je onder meer de regels over de aansprakelijkheid, wat de geaccepteerde betaalmethoden zijn en hoe je eventuele klachten in behandeling zult nemen.

Tip: overleg met jouw brancheorganisatie over de standaarden in jouw branche. Als je zelf je eigen voorwaarden opstelt, laat dan een juridisch adviseur ernaar kijken voordat je je praktijk opent.

7. Verzekeringen afsluiten

Als ondernemer in de zorg is het verstandig om je goed te verzekeren tegen de belangrijkste risico’s. Daarbij gaat het niet alleen om jouw praktijk en de relatie tot jouw cliënten, maar ook om persoonlijke verzekeringen.

Naast de (voor iedereen) verplichte ziektekostenverzekering moet je bijvoorbeeld ook denken aan een arbeidsongeschiktheid- en ongevallenverzekering.

Tip: met de bedrijfsverzekeringen van Rabobank dek je de voornaamste risico’s in één keer af.

8. Pensioen opbouwen

Hoewel sommige (para)medici, zoals huisartsen, verplicht zijn deel te nemen in een beroepspensioenfonds bouwen de meeste zelfstandige zorgondernemers niet automatisch pensioen op.

Net als ondernemers en freelancers in andere sectoren ben jij hiervoor zelf verantwoordelijk. Regel je niets op dit gebied? Houd er dan rekening mee dat je na jouw pensionering alleen recht hebt op AOW.

Zelf pensioen opbouwen

Het is dus verstandiger om nu al zelf pensioen op te bouwen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld te sparen voor lijfrente, een oudedagsreserve te vormen of maandelijks zelf een vast bedrag over te maken naar een spaarrekening.

9. Bedrijf aan huis openen

Er zijn tegenwoordig nog weinig praktijken die vanuit het eigen woonhuis in de eerstelijn werken.

Dit gebeurt voornamelijk door zzp’ers of waarnemers in de zorg.

Afspraken met gemeente

Wil je vanuit huis gaan werken en ook een bedrijf aan huis openen, bijvoorbeeld als fysiotherapeut voor kinderen? Dan ben je meestal verplicht om dit door te geven aan jouw gemeente.

Daarnaast krijg je ook te maken met fiscale regelingen en moet je wellicht andere afspraken maken over jouw hypotheek of huurovereenkomst.

10. Patiëntendossiers bijhouden

Zorgverleners moeten van iedere cliënt een medisch dossier bijhouden. Hierin leg je gegevens vast over onder meer de gezondheid van patiënten en het behandeltraject. Je bent verplicht om patiëntendossiers ten minste 15 jaar te bewaren.

Let op: iedere patiënt heeft het recht zijn medisch dossier in te zien. Hij heeft alleen geen toegang tot jouw persoonlijke werkaantekeningen en gegevens die de privacy van een derde persoon kunnen schaden.

Wet verplichte ggz (Wvggz)

In 2020 is de Wet verplichte ggz in werking gegaan voor zorgprofessionals. Met deze wet worden de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz geregeld.

In de wet staat onder andere dat verplichte zorg ook buiten een ggz-instelling mag worden verleend. Denk bijvoorbeeld aan toezicht en het toedienen van medicatie.

Rabo SmartPin voor zorgprofessionals

Met de app en een mobiele kaartlezer van Rabo SmartPin verander je jouw telefoon of tablet in een betaalautomaat. Zo kunnen je klanten veilig pinnen en is de betaling snel afgehandeld. Handig wanneer cliënten direct na een afspraak willen afrekenen.

Osteopaat Jenny Levitt-Sanders heeft sinds 2009 een eigen praktijk en is heel wat minder tijd kwijt aan administratieve taken sinds ze SmartPin gebruikt:

‘Dankzij SmartPin kan ik volledig in dialoog blijven met mijn cliënt, zonder te veel met de betaling bezig te zijn.’

Als het aan Jenny ligt, betalen al haar klanten met de pinpas. ‘Het is ideaal voor mijn administratie. Ik hoef geen betalingen te checken, want ik zie direct of de transactie geslaagd is. Bovendien werkt Rabo SmartPin snel, dus de betaling is zo afgehandeld.’

Een illustratie van een pinpas, met munten die eruit springen

De Rabo ZZP Rekening, ideaal voor zzp'ers

Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten.