later invullen

Stichting oprichten: dit zijn de regels

Wil jij graag een stichting oprichten maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Bij de oprichting van een stichting gelden andere regels dan bij een eenmanszaak of bv. In deze checklist lees je waar je zoal op moet letten.

Rabobank

Wat is een stichting?

Het doel van een stichting is om een bepaald ideaal te realiseren. Daarom kiezen sociale of maatschappelijke organisaties vaak voor deze rechtsvorm. Een stichting is een totaal andere rechtsvorm dan een eenmanszaak of bv. Het belangrijkste verschil is dat winst maken niet je doel mag zijn. Maak je wel winst, dan moet je die gebruiken voor het maatschappelijk of sociaal doel.

Zelfstandige rechtsvorm

De stichting is een zelfstandige rechtsvorm. Dat betekent dat het bestuur zelf maar beperkt privé aansprakelijk is voor de gevolgen van het handelen van die stichting. Dus ook bij een eventueel faillissement zijn de oprichters en directeur(en) van de stichting veilig.

Een stichting is dus een handig instrument als je een bepaald (ideëel) doel wilt vervullen, maar er zelf niet aansprakelijk voor wilt zijn. Stichtingen komen aan geld door donaties, erfenissen, leningen en soms ook subsidies. Bekende stichtingen zijn Amnesty International, Humanitas, Stichting tegen zinloos geweld en de Anne Frank Stichting.

Wel bestuur, geen leden

De organisatie van een stichting wijkt enigszins af van andere rechtsvormen:

  Een stichting heeft wel een bestuur, maar geen leden. Het bestuur en de eventuele werknemers mogen beloond worden. Over die bedragen moet wel inkomstenbelasting betaald worden. Bestuurders van een ANBI-stichting mogen nooit een beloning ontvangen. Een (redelijke) onkostenvergoeding mag wél. Het is voor een stichting wel toegestaan om personeel aan te nemen.

Een stichting oprichten; hoe werkt dat?

Als je een stichting wilt starten moet je naar de notaris. Je organisatie wordt namelijk officieel opgericht bij notariële akte of testament. De kosten hiervoor bedragen tussen de € 400 en € 1.000.

Tijdens deze bijeenkomst verklaar je dat je de stichting wilt oprichten en laat je het doel van de organisatie vastleggen in de statuten.

Je mag de stichting alleen of samen met anderen oprichten. Deze anderen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Zo kan een besloten vennootschap óók een stichting oprichten.

Stichting inschrijven KVK

Ook een stichting moet je inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). De regels over de organisatie moet je vermelden in de statuten. Dit document moet door het bestuur van de stichting worden goedgekeurd.

In de statuten komen ook veel andere zaken aan bod, zoals:

  de bedrijfsnaam, met het woord 'stichting' als deel van de naam het doel de procedure bij het benoemen en ontslaan van de bestuurders de vestigingsplaats de bestemming van het geld als de stichting wordt opgeheven

Huishoudelijk reglement voor de stichting

Het wijzigen van de statuten is best een gedoe. Je moet hiervoor namelijk naar de notaris. Daarom is het slim om ook een huishoudelijk reglement op te stellen. Hierin leg je de regels vast het over de dagelijkse gang van zaken. Denk hierbij aan:

  Het aantal vergaderingen dat de stichting houdt. De bezetting van de kantine. Eventuele kledingvoorschriften voor leden en gasten.

Belangrijk: je huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Bestuur kiezen

Nu moet je nog bepalen wie zitting nemen in het bestuur van de stichting. Het is gebruikelijk om een voorzitter, een penningmeester en een secretaris te benoemen, maar je kunt een stichting ook alleen oprichten.

Een illustratie van een persoon die surft op een betaalpas

Heb je een vereniging of stichting?

Profiteer dan optimaal van de voordelen van een zakelijke rekening. Nieuwsgierig?

Bekijk de voordelen
business

Stichting oprichten en aansprakelijkheid

Een stichting is een rechtspersoon. Dat betekent dat je als bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden die gemaakt zijn, tenzij er sprake is van wanbestuur.

Heffing van de vennootschapsbelasting

Valt jouw stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting, dan zijn ook de antimisbruikwetten van toepassing. Als bestuurder kun je dan onder bepaalde omstandigheden wél persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Datzelfde is het geval wanneer je de stichting niet inschrijft bij de KVK of geen notariële akte laat opstellen.

Personeel aannemen

Een stichting kan ook personeel aannemen. In principe werkt dat hetzelfde als bij reguliere bedrijven: er worden loonheffingen en sociale premies gevraagd. Ook bestuurders kunnen in loondienst zijn als zij een arbeidsovereenkomst hebben, al moet dat werk wel in verhouding staan tot de vergoeding.

Let op: bij een stichting met een ANBI-status mag een bestuurder níet in loondienst zijn. Hij of zij kan wél een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen.

Belasting betalen als stichting

Als de stichting een onderneming drijft moet je aangifte doen voor de vennootschapsbelasting. Er is sprake van een onderneming als er een min of meer duurzame organisatie is van kapitaal en arbeid, en wanneer je door deelname aan het economisch verkeer winst probeert te behalen. Eventuele winst van de stichting moet naar het (sociale) doel gaan.

Beperkte belastingplicht

Een stichting kan bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren waarvoor zij entreegeld vragen. Over het verdiende geld moet dan belasting betaald worden. Dit heet beperkte belastingplicht.

Welke stichtingen moeten belasting betalen? Volgens de website van de Belastingdienst in elk geval de volgende:

  sportclubs en organisatoren van sportevenementen algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) culturele instellingen kerkgenootschappen

Wanneer moet een stichting aangifte van vennootschapsbelasting doen?

  Als zij met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of naar winst streeft en er geen vrijstelling van toepassing is. Als zij een activiteit ontplooit waarmee zij concurreert met ondernemers en er geen vrijstelling van toepassing is. Als zij van de inspecteur een uitnodiging krijgt om aangifte te doen.

Het hangt verder van je persoonlijke situatie af of je btw namens de stichting moet afdragen. Je kunt hiervoor het beste een belastingadviseur raadplegen of zelf contact opnemen met de Belastingdienst.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Nederlandse Staat bepaalt welke dat zijn. ANBI's betalen geen of minder belasting, omdat zij zich geheel of gedeeltelijk inzetten voor het algemene belang. De voordelen van het oprichten van een ANBI bevinden zich vooral op het financiële vlak, zoals:

  De stichting zelf betaalt geen schenk- of erfbelasting. Donateurs aan de stichting mogen deze gift aftrekken in hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. ANBI's kunnen mogelijk (een deel van) de energiebelasting terugkrijgen.

ANBI-status aanvragen

Een ANBI-status vraag je aan bij de Belastingdienst. Als ANBI heb je een publicatieplicht: op de website (of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie) moet je de volgende gegevens publiceren:

  de naam van de instelling rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of het fiscaal nummer de contactgegevens van de instelling een duidelijke beschrijving van de doelstelling de hoofdlijnen van het beleidsplan de functies en namen van de bestuurders het beloningsbeleid een verslag van de uitgeoefende activiteiten een financiële verantwoording

Bestuur ANBI-stichting

Het bestuur van een ANBI-stichting bestaat altijd uit minimaal 3 leden, waarvan de meerderheid niet familiair verwant mag zijn. Bij een stichting zonder ANBI-status zijn er geen regels rondom het aantal bestuursleden of hun onderlinge relatie.

Vrijstelling winst

Maak je winst met je stichting? Dan zal je vennootschapsbelasting moeten betalen, tenzij je onder de grens voor vrijstelling valt. In de praktijk is dat vaak het geval, omdat je geen winstoogmerk hebt.

De grenzen voor vrijstelling zijn:

  maximaal € 15.000 winst per jaar Is de fiscale winst in een jaar hoger dan € 15.000? Dan krijg je toch vrijstelling als de winst van dat jaar én van de 4 voorafgaande jaren samen niet meer is dan € 75.000.
Illustratie van een stapel muntjes

Je betaalzaken regelen

Als stichtingsbestuur moet je betalingen kunnen doen en ontvangen. Ook wil je geld kunnen storten, of contributies en donaties kunnen incasseren. Daarvoor heb je een zakelijke rekening nodig.

Meer over een zakelijke rekening voor jouw stichting

Een stichting oprichten in 6 stappen

1
Als je een stichting wilt opzetten moet je naar de notaris. Je organisatie wordt namelijk officieel opgericht bij notariële akte of testament. De kosten hiervoor bedragen tussen de € 400 en € 1.000.
2
Schrijf de stichting in bij de Kamer van Koophandel (KVK). De regels over de organisatie moet je vermelden in de statuten.
3
Stel een huishoudelijk reglement op voor de stichting.
4
Kies het bestuur. Het is gebruikelijk om een voorzitter, een penningmeester en een secretaris te benoemen, maar je kunt een stichting ook in je eentje oprichten.
5
Onderzoek of je aangifte moet doen voor de vennootschapsbelasting. Je krijgt een vrijstelling als je maximaal € 15.000 per jaar winst maakt.
6
Regel een zakelijke rekening. Je moet als stichtingsbestuur namelijk ook betalingen kunnen doen en ontvangen.

Veelgestelde vragen