Betalingen in het buitenland: dit moet je weten

Als je zakendoet over de grens, krijg je automatisch te maken met internationaal betalingsverkeer. Welke betaalmethodes zijn er? Hoe dek je betalingsrisico’s af? Wij zetten vier belangrijke zaken op een rij als het gaat om buitenlandse betalingen.

1. Betalingstermijnen kunnen twee of drie keer langer zijn dan in Nederland

Het is goed om te weten hoe de betalingsmoraal is per land, want late betalingen kunnen flinke gevolgen hebben voor de liquiditeit van je onderneming. In Nederland is het gangbaar dat de klant binnen 30 dagen betaalt. In het buitenland gelden andere betalingstermijnen. Afhankelijk van het land en de sector kan het over de grens 60 en soms zelfs 90 dagen duren voordat je als ondernemer je geld ziet.

In Italië bijvoorbeeld is de gemiddelde betalingstermijn 60 dagen. Maar in de praktijk betalen Italiaanse bedrijven hun rekening vaak na gemiddeld 80 dagen. In Spanje en Portugal wordt de rekening doorgaans na 70 dagen voldaan. In China bedraagt de betalingstermijn tussen de 30 en 60 dagen. Bedrijven binnen de voedingssector en de detailhandel houden over het algemeen kortere betalingstermijnen aan. In de sectoren gezondheid en technologie duurt het doorgaans langer voor aan facturen wordt voldaan.

2. Je kunt betalingsrisico’s afdekken

In het buitenland loop je, net als in Nederland, kans dat je facturen niet worden betaald. In het buitenland is het echter een stuk lastiger om erachteraan te gaan. Heb je geen zin in mogelijke problemen? Dan kun je deze betalingsrisico’s afdekken. Enkele mogelijkheden:


    Vraag of je klant (deels) vooruit wil betalen. De kans daarop is groter als je goederen essentieel zijn voor het productieproces van je afnemer of als je een grotere speler in de markt bent. Hoe dan ook, je kunt het gewoon vragen. Via een documentair incasso krijgt je afnemer de goederen pas als hij heeft betaald. Wel heeft de bank van te voren alle overeengekomen documenten van je nodig, zoals bijvoorbeeld een bankwissel, vrachtbrieven of certificaten. Je kunt een exportkredietverzekering afsluiten. Hiermee dek je het risico af dat je klant niet betaalt. Het gaat dan om kortlopende verzekeringen met een termijn van dertig dagen tot twee jaar. Zo is er de Transactie Garant Service voor wereldwijde debiteurenrisico’s tot € 250.000. In het geval van grote transacties, lange looptijden en politieke risico’s biedt de Rijksoverheid exportkredietverzekeringen. Bij een exportkredietverzekering wordt niet het totale factuurbedrag uitgekeerd. Je kunt gebruikmaken van een Letter of Credit oftewel documentair krediet. De bank van het bedrijf waarmee je zakendoet staat garant voor de betaling. Als de afnemer de rekening niet betaalt, doet zijn bank dat voor hem. Een Letter of Credit wordt bijna overal ter wereld gebruikt, dus ook in bijvoorbeeld China.

Je eerste stap naar het buitenland. Hoe doe je dat?

Ondernemers Caro en Pieter hebben allebei een bedrijf in slimme, energiebesparende producten. En al snel was er in het buitenland interesse voor hun duurzame innovaties. In 4 minuten hoor je van deze ondernemers hoe zij de stap naar het buitenland hebben gezet en wat daar voor nodig was.

Bekijk aflevering

3. Een lokale rekening openen is vaak handig

Hét voordeel van de Europese Unie is dat er één uniform Europees betalingsverkeer is, de zogeheten Single European Payment Area (SEPA). Eigenlijk zijn daarmee alle verschillen tussen een binnenlandse en een internationale betaling weggevallen. En dat is wel zo makkelijk. Internationale betalingen gebeuren via een International Bank Account Number (IBAN).

Daarmee is zeker niet gezegd dat al het betalingsverkeer vanuit Nederland kan worden geregeld. Sommige landen kennen hun eigen specifieke betaalmiddelen. In Frankrijk gebruiken mensen LCR’s, oftewel Lettres de Change relevé. RiBa is een typisch Italiaans betalingsinstrument, te vergelijken met een elektronische bankwissel. In Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië wordt nog steeds regelmatig met cheques betaald. Omdat deze middelen niet altijd inwisselbaar zijn bij een Nederlandse rekening, kan het openen van een buitenlandse rekening handig zijn.

Bovendien ben je vaak als ondernemer zelfs verplicht een lokale rekening te openen. Als je een buitenlandse vestiging opzet, eist lokale wet- en regelgeving meestal dat je een lokale rekening opent. Pas dan kun je genieten van fiscale voordelen.

Een buitenlandse rekening openen kan binnen een paar weken geregeld zijn. Maar in landen als Zuid-Afrika of China worden veel documenten en vergunningen gevraagd en dan kan het zomaar gebeuren dat er ruim een jaar verstrijkt. Je kunt in verschillende landen een Rabobankrekening openen. Daarnaast kun je via Rabobank een rekening openen bij één van onze partners. Dit is mogelijk in ruim dertig landen.

4. Houd rekening met valutarisico’s

Wanneer je zakendoet in vreemde valuta in plaats van euro’s wordt het een stuk ingewikkelder. Allereerst krijg je te maken met schommelingen in de wisselkoers. Stel: een grote Amerikaanse klant betaalt zijn factuur pas over twee maanden en de Amerikaanse dollar is tegen die tijd veel minder waard dan nu. Dan is dat nadelig. Koerswisselschommelingen kunnen je bedrijfsresultaat dus beïnvloeden. Dat valutarisico kun je wel ondervangen.

Bijvoorbeeld door een valutatermijntransactie af te sluiten. Daarmee leg je de koers van de buitenlandse valuta nu al vast, zodat je zeker weet welk bedrag in euro’s je in de toekomst betaalt of ontvangt. Zo dek je je in voor verliezen als gevolg van koerswisselingen. Komen over vier maanden dollars binnen, dan worden ze tegen de afgesproken koers omgewisseld naar euro’s. Het voordeel is dat je als ondernemer van te voren weet hoeveel euro’s je over vier maanden ontvangt.

Bij een valutatermijntransactie heb je geen profijt van een gunstige wisselkoers. Wil je daar wel van profiteren, dan kun je kiezen voor een valutaoptie. Voor zo’n valutaoptie betaal je vooraf een premie. Dat biedt je het recht om tegen een bepaalde koers vreemde valuta te kopen. Dat is mooi als de koers op het moment van betalen ongunstig is. Als de koers op het moment van betalen in jouw voordeel is veranderd, dan hoef je deze optie niet te gebruiken.

Rabobank biedt verschillende oplossingen om je valutarisico’s beter te managen. Ook bieden we oplossingen die je helpen bij het beheren van je vreemde valuta.

phone

Hulp nodig?