E-book sterker uit de coronacrisis

4 onderdelen van een financieel plan

Een financieel plan is je financiële houvast in deze roerige tijden. Zo houd je inzicht en overzicht op de financiële gezondheid van jouw bedrijf. In dit artikel vind je vier belangrijke onderdelen van een financieel plan. Meer weten over het maken van een financieel plan? In het e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’ lees je praktische tips, verhalen en rekenvoorbeelden.

Een financieel plan, juist nu

Met een financieel plan bereid je je bedrijf voor op deze drukke periode. Een financieel plan bestaat over het algemeen uit vier delen: een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting.

Je schetst hiermee het cijfermatige scenario voor de komende twee tot drie jaar. Om tot concrete invulling van deze delen van de begroting te komen, hanteren we vijf belangrijke ingrediënten en geef je in een financieel plan in ieder geval antwoord op deze vijf vragen:

  1. Wat verwacht je de komende tijd om te zetten?
  2. Hoe zien je inkopen en andere kosten er ongeveer uit?
  3. Zijn je plannen financieel haalbaar?
  4. Heb je extra financiering nodig?
  5. Welke inkomsten kun je de komende periode verwachten?

1. Investeringsbegroting

Met een investeringsbegroting breng je alle investeringsbehoeften van je onderneming in kaart. Bij deze begroting kun je de posten in twee straatjes verdelen: vaste- en vlottende activa.

Vaste activa zijn investeringen die langer dan één jaar meegaan. Bij vlottende activa gaat het om investeringen die korter dan één jaar meegaan. Bij een investeringsbegroting reken je de bedragen exclusief btw. Je kunt die namelijk terugvorderen wanneer je btw-aangifte doet. Omdat je de btw wel moet voorschieten, maak je dus een extra post met ‘voorfinanciering btw’.

TIP
Vraag offertes uit bij meerdere leveranciers voor je investering, want een euro is snel bespaard.

2. Financieringsbegroting

In een financieringsbegroting maak je duidelijk hoe je de investeringen betaalt. Debiteuren zijn in deze begroting extra belangrijk. Hoe eerder zij de facturen betalen, hoe ruimer jouw financiële mogelijkheden. Een financieringsbegroting laat ook zien hoeveel je moet reserveren voor rente en aflossing. Dat is belangrijk voor je liquiditeit op de langere termijn.

TIP
Houd in de financieringsbegroting rekening met een periode van twee tot drie jaar.

download e-book

Gratis e-book met praktische tips

Het e-book ‘Grip op je bedrijf’ helpt je grip te krijgen op de financiën van je onderneming. Zo lees je onder meer:

Hoe je je werkkapitaal verbetertHoe je voor extra financiele ruimte zorgtHoe andere ondernemers omgaan met de coronacrisis

3. Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting, ook wel resultatenbegroting, geeft inzicht inzicht in hoe jouw kosten zich verhouden tot de verwachte omzet. Wat zijn je totale kosten en hoeveel omzet moet je draaien om dit te dekken? De exploitatiebegroting geeft antwoord op deze vraag. Zeker voor bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer terecht zijn gekomen, is dit een belangrijk overzicht.

TIP
Schets verschillende scenario’s en wees realistisch met je verwachtingen.

4. Een liquiditeitsbegroting

Je wilt er zeker van zijn dat je de rekeningen kunt blijven betalen. Een liquiditeitsbegroting geeft structuur en houvast, het wordt ook wel cashflow-forecasting genoemd. Je kunt dit opstellen per maand, per kwartaal of per jaar. Hiermee krijg je als ondernemer een goed overzicht van je cashpositie en kun je tijdig ingrijpen als je bedrijf binnen afzienbare tijd uit de bocht dreigt te vliegen. Wil je weten hoe zo’n liquiditeitsbegroting eruit ziet? In het gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’ staat een duidelijk voorbeeld.

TIP
Maak in je liquiditeitsbegroting reële aannames en pas de getallen steeds opnieuw aan.