E-book sterker uit de coronacrisis

Kom sterker uit de crisis: krijg financieel inzicht

Financieel inzicht is één van de basisingrediënten voor een succesvol bedrijf. En in tijden van crisis neemt dat belang alleen nog maar verder toe. Het slim toepassen van financiële kengetallen zorgt - zeker nu - voor significant betere beslissingen. Het gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’ helpt je meer grip te krijgen op de financiële huishouding van je onderneming.

Krijg in 5 stappen meer financieel inzicht

Verkeert jouw bedrijf ook in onstuimig weer? Misschien heb je de omzet de afgelopen maanden zien teruglopen of valt het aantal nieuwe orders tegen. Het gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’ helpt je meer grip te krijgen op de financiële huishouding van je onderneming. In goede, maar vooral in slechte tijden.

Financiële kengetallen zijn een goede graadmeter om er snel achter te komen hoe je bedrijf er voor staat. In het e-book geven we je aan de hand van 5 kengetallen meer financieel inzicht in je bedrijf. Zodat je beter begrijpt wat er uitgaat, wat er binnenkomt en wat er nodig is.

Krijg inzicht in de volgende kengetallen:

Stap 1 Werkkapitaal

Werkkapitaal is het geld waarmee je de dagelijkse operatie draaiende kunt houden, zonder extra investeringen of financiële transacties.

Stap 2 Liquiditeit

Liquiditeit is de mate waarin je op korte termijn aan je betaalverplichtingen kunt voldoen. Het gaat hierbij om openstaande facturen en schulden die binnen 1 jaar moeten zijn terugbetaald. Is dit voor jouw bedrijf geen probleem, dan ben je liquide.

Stap 3 Brutomarge

De brutomarge is het verschil tussen de bruto omzet en je inkoopprijs. Maar wat daarbij nog wel eens wordt vergeten is het feit dat dit bedrag niet altijd hetzelfde blijft. Zeker in tijden van crisis zijn brutomarges aan schommelingen onderhevig.

Stap 4 Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn minder tastbaar en verliezen mensen nog wel eens uit het oog. In tijden van crisis zijn het dit soort uitgaven waar je als bedrijf al snel op kunt besparen.

Stap 5 Solvabiliteit

Solvabiliteit laat zien in hoeverre je bedrijf afhankelijk is van schuldeisers. De bank zal hier zeker naar vragen als je een nieuwe financieringsaanvraag doet. Een solvabiliteit van 25% wordt beschouwd als ondergrens.

download e-book

Gratis e-book met praktische tips

Het e-book ‘Grip op je bedrijf’ helpt je grip te krijgen op de financiën van je onderneming. Zo lees je onder meer:

Hoe je je werkkapitaal verbetertHoe je voor extra financiele ruimte zorgtHoe andere ondernemers omgaan met de coronacrisis