Ondernemer bekijkt zijn administratie

Wat zegt liquiditeit over mijn bedrijf?

Omzet en winst vertellen niet de hele waarheid over de financiële conditie van je bedrijf. Het is slim om ook naar je liquiditeit te kijken. Hiermee bepaal je of je aan je kortlopende betaalverplichtingen kunt voldoen.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit is een financiële graadmeter die je scherp moet blijven monitoren. Dat kengetal vertelt in hoeverre je in staat bent om aan je kortlopende betaalverplichtingen te voldoen. Het gaat hierbij om 2 aspecten:

  • Openstaande facturen
  • Schulden die binnen 1 jaar moeten zijn terugbetaald

 Je bedrijf is liquide als dit voor jou geen probleem is. Lukt dit niet, dan ben je - wat wordt genoemd - illiquide. Je hebt in dat geval extra cash nodig om het voortbestaan van je onderneming te kunnen garanderen. 

Een liquiditeitsprognose

Als ondernemer wil je financieel in control blijven. Nu, maar ook over 6 maanden en een jaar. Een liquiditeitsbegroting helpt je daarbij. Hiermee maak je een inschatting van de inkomsten en uitgaven die je de komende tijd gaat maken.

Dit wordt ook wel liquiditeitsbegroting of cashflow-forecast genoemd. Wil je weten hoe je zo'n prognose opstelt? Hier vind je tips

Liquiditeit uitrekenen

Het is slim om je liquiditeit voortdurend te monitoren, zodat je altijd weet of je aan je betaalverplichtingen kunt voldoen. We behandelen 2 verschillende opties om dat te doen: current ratio en quick ratio.

A. Current ratio

De current ratio is een financieel kengetal waarmee je de liquiditeit van je onderneming inzichtelijk maakt. 

Zo reken je dit uit: vlottende activa / kort vreemd vermogen.

  • Vlottende activa zijn je voorraden, debiteuren en geld op de bank en in kas. 
  • Kort vreemd vermogen zijn openstaande facturen, te betalen belastingen en schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen.

Met een current ratio van minimaal 1,5 wordt je bedrijf over het algemeen beschouwd als financieel gezond. De vlottende activa zijn dan 1,5 keer groter zijn dan de kortlopende schulden.


B. Quick ratio

De current ratio is ook een financieel kengetal. Dit is een andere manier om de liquiditeit van je onderneming in kaart te brengen. 

Zo reken je dit uit: vlottende activa - voorraden / kort vreemd vermogen

Deze rekenmethode is vooral geschikt voor bedrijven met veel voorraad en een relatief lage omloopsnelheid. De omloopsnelheid geeft aan hoe lang je voorraden in het magazijn blijven liggen. De quick ratio-formule laat de voorraden buiten beschouwing en dat geeft voor dit soort bedrijven een eerlijker beeld over de liquiditeit. 

Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als veilig. Dit betekent namelijk dat je als ondernemer je kortlopende schulden kunt voldoen met de liquide middelen. Je bent hiervoor niet afhankelijk van je voorraden. 

Download gratis het e-book "sterker uit de coronacrisis"

Praktische gids voor financiële grip op je bedrijf

De coronacrisis laat diepe sporen na in het Nederlandse ondernemerslandschap. Heel wat ondernemers vechten voor het voortbestaan van hun business. Juist nu is financiële grip op je bedrijf belangrijk! Wil je hier meer over weten?  Download het  gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’.

Meer informatie over het gratis e-book