Ondernemen is vooruitkijken, ook op financieel gebied. Je wilt weten of de keuzes die je maakt bijdragen aan de financiële gezondheid van je bedrijf. Maak daarom een financieel plan met prognoses. Zo kun je bepalen of het nodig is om bij te sturen. Het helpt je bovendien om (potentiële) financiers te overtuigen.

Met een goed onderbouwd financieel plan:

Breng je in kaart hoeveel geld je nodig hebtWeet je of je een investering waarschijnlijk kunt terugverdienenKom je minder snel voor verrassingen, zoals een tekort aan cash, te staanZie je of je op koers ligt en of je bij moet sturenOvertuig je (potentiële) financiers

Lees hoe deze ondernemers de vruchten plukken van financiële prognoses

Gezond financieren van groei - Financieel plan en prognose maken

De vier onderdelen van een financieel plan

Een financieel plan laat zien hoe je de groei van je bedrijf financiert en wat de groei betekent voor je financiële situatie. Het plan geeft antwoord op de volgende vier vragen:

1. Hoeveel ga je investeren?

Bepaal welke investeringen nodig zijn om je plan te realiseren. Ga je bijvoorbeeld een nieuwe vestiging openen, dan moet je rekening houden met de aanschaf van inventaris, aanvullende voorraad en extra marketingkosten. In een investeringsbegroting leg je deze investeringen vast.

2. Wat levert de investering op?

Je wilt natuurlijk weten wat de terugverdientijd van je investering is. Daarvoor breng je de opbrengsten en kosten in beeld. Dit doe je in een exploitatiebegroting. Vaak begin je met een schatting van je omzet. Op basis daarvan schat je de kosten die je maakt om deze te realiseren. Dan kun je je verwachte winst bepalen.

3. Hoe financier je de investering?

Je kunt de investering uit eigen middelen financieren of privévermogen inleggen. Maar misschien moet je kapitaal van buiten aantrekken. Hoe je dat doet – in de vorm van aandelen of een lening bijvoorbeeld – leg je vast in een financieringsbegroting.

4. Wat betekent groei voor je banksaldo?

De cashflow wordt nog wel eens over het hoofd gezien bij het opstellen van een financieel plan. Meestal gaan de kosten van groei voor de baten uit. Je loopt het risico dat je zonder cash komt te zitten. Met een liquiditeitsbegroting krijg je inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Zo breng je in beeld of je extra cash nodig hebt en kun je daar tijdig op inspelen.