Wegwijs in exportregelgeving

Metaal naar China, chemische producten naar België of kaas naar de Verenigde Staten. Ieder land en elk exportproduct kent zijn eigen wetten en regels. We zetten graag enkele zaken voor u op een rij. Zo gaat u goed voorbereid met uw product of dienst de grens over.

Directe of indirecte export

Gaat u zelf exporteren of maakt u gebruik van tussenpersonen? Bij directe export verkoopt u zelf aan een klant in het buitenland. U onderhoudt het contact, doet uw eigen marketing en stuurt zelf facturen. Schakelt u hier liever derden voor in? Bijvoorbeeld een handelsagent of distributeur? Dan noemen we dat indirecte export. Kijk voor meer informatie en regelgeving over beide exportvormen op Ondernemersplein.

Exporteren binnen de EU

Binnen de Europese Unie geldt een vrij verkeer van goederen en diensten. Dit maakt zakendoen een stuk eenvoudiger. Uitvoerregels of douanecontroles zijn er niet. Dit scheelt een hoop tijd en administratieve rompslomp. U mag in principe onbeperkt goederen uitvoeren én doorvoeren binnen de EU. Toch zijn er in sommige gevallen beperkingen. Zo moet u bijvoorbeeld een vergunning aanvragen wanneer uw product voor gezondheidsrisico’s kan zorgen.

Niet-EU-gebieden
Bij sommige EU-landen horen gebieden waar geen vrij verkeer van goederen en diensten geldt. Denk aan de Canarische Eilanden, de overzeese gebieden die bij het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk horen en de (voormalige) Nederlandse Antillen. Verdiep u daarom van tevoren goed in de landen die onder ‘niet-EU-gebied’ vallen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Dienstenwet
De Dienstenwet maakt het makkelijk voor u om uw diensten aan te bieden in andere EU-landen. Elk EU-land heeft één centraal contactpunt: een online overheidsloket waar u snel en eenvoudig al uw zaken regelt. Op de website van de Europese Commissie vindt u een overzicht van de centrale contactpunten per EU-land. In principe geldt de Dienstenwet voor alle dienstverlenende ondernemers in EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Een aantal branches valt er niet onder.

Exporteren buiten de EU

Exporteert u naar een land buiten de Europese Unie? Dan is er geen vrij verkeer van goederen en diensten. U krijgt te maken met de douane, heeft exportdocumenten nodig en moet het 0%-btw- tarief gebruiken. Bovendien moet uw administratie aantonen dat de goederen daadwerkelijk de EU verlaten. Het maakt hierbij niet uit of u aan ondernemers of particulieren levert.

Douane
Goederen die u naar een land buiten de EU exporteert, moet u aangeven bij de douane. U moet altijd een handelsfactuur en transportdocument bij uw producten voegen. De douane berekent vervolgens de uitvoerheffingen die u moet betalen. Ook bekijkt hij of er nog andere regelgeving van toepassing is. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).

Let goed op wanneer u goederen als kunst, geneesmiddelen, bedreigde diersoorten of bloemen wilt exporteren. Hiervoor gelden vaak andere regels. Sommige goederen mag u niet, beperkt of onder voorwaarden uitvoeren.

Verlaging of vrijstelling van invoerrechten
Bij export naar een niet-EU-land moet u een Certificaat van Oorsprong (CvO) invullen. Dit document verklaart uit welk land een product komt. Heeft de EU een handelsakkoord afgesloten met uw exportland? Dan vult u een EUR.1-document of EUR-MED-document in. Met al deze documenten heeft u recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten. U vraagt deze documenten aan bij de Kamer van Koophandel.

0%-btw-tarief
U mag belastingvrij goederen uitvoeren naar een land buiten de EU. Het btw-tarief is 0%. Het maakt hierbij niet uit of u levert aan een ondernemer of particulier.

Tijdelijk exporteren
Als u tijdelijk gaat exporteren, dan bent u waarschijnlijk liever niet te lang bezig met administratieve zaken. Speciaal voor deze situatie is er een ATA-carnet. Dit is een internationaal douanedocument dat u gebruikt bij de tijdelijke export van onder andere reclamemateriaal, gereedschappen voor onderhoud, tentoonstellings- en filmmateriaal, muziekinstrumenten en theaterattributen. Het document is verkrijgbaar via de Kamer van Koophandel.

Lees meer over exportdocumenten op www.kvk.nl

Lokale wetgeving

Controleer altijd of het land waarnaar u exporteert aanvullende regels of importrestricties heeft. Sommige niet-Europese landen willen bijvoorbeeld dat uw producten eerst worden getest. Verdiep u in de markt van uw exportland en win zoveel mogelijk informatie in. Op Rabo Wereldwijd vindt u essentiële informatie over wet- en regelgeving in 120 landen.

Selecteer het land waarvan u meer wilt weten op Rabo Wereldwijd

Contact met experts

Heeft u plannen om te exporteren? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder. Via hun netwerk kunnen zij u in contact brengen met lokale experts die u kunnen adviseren over de wet- en regelgeving in uw exportland.

Handige app: ‘NL Exporteert’
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving in uw exportland? Download dan de gratis app ‘NL Exporteert’. Hierin vindt u ook handige informatie, zoals contactgegevens van de Nederlandse vertegenwoordiging, do’s-and-don’ts van de lokale cultuur en marktrapporten.

Lees meer en download de app via de website van RVO

Contact

Rabobank