Metaal naar China? Of kaas naar de Verenigde Staten? Ieder land en elk exportproduct kent zijn eigen wetten en regels. We zetten enkele zaken voor je op een rij.

Directe of indirecte export

Ga je zelf exporteren of maak je gebruik van een tussenpersoon? Bij directe export verkoop je zelf aan een klant in het buitenland. Je onderhoudt het contact, doet je eigen marketing en stuurt zelf facturen. Schakel je hier liever iemand anders voor in? Bijvoorbeeld een handelsagent of distributeur. Dan noemen we dat indirect export.

Exporteren binnen de EU

Binnen de Europese Unie geldt een vrij verkeer van goederen en diensten. Uitvoerregels of douanecontroles zijn er niet. Dit scheelt een hoop tijd en administratieve rompslomp. Je mag in principe onbeperkt goederen uitvoeren én doorvoeren binnen de EU. Toch zijn er in sommige gevallen beperkingen. Zo moet je bijvoorbeeld een vergunning aanvragen wanneer je product voor gezondheidsrisico’s kan zorgen.

Niet-EU-gebieden

Bij sommige EU-landen horen gebieden waar geen vrij verkeer van goederen en diensten geldt. Denk aan de Canarische Eilanden, de overzeese gebieden die bij het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk horen en de (voormalige) Nederlandse Antillen. Verdiep je van tevoren goed in de landen die onder ‘niet-EU-gebied’ vallen.

Dienstenwet

De Dienstenwet maakt het makkelijk voor je om je diensten aan te bieden in andere EU-landen. Elk EU-land heeft één centraal contactpunt: een online overheidsloket waar je snel en eenvoudig al je zaken regelt. Op de website van de Europese Commissie vind je een overzicht van de centrale contactpunten per EU-land. In principe geldt de Dienstenwet voor alle dienstverlenende ondernemers in EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Een aantal branches valt er niet onder.

Exporteren buiten de EU

Exporteer je naar een land buiten de Europese Unie? Dan is er geen vrij verkeer van goederen en diensten. Je krijgt te maken met de douane, heeft exportdocumenten nodig en moet het 0%-btw- tarief gebruiken. Bovendien moet je administratie aantonen dat de goederen daadwerkelijk de EU verlaten.

Douane

Goederen die je naar een land buiten de EU exporteert, moet je aangeven bij de douane. Je moet altijd een handelsfactuur en transportdocument bij uw producten voegen. De douane berekent vervolgens de uitvoerheffingen die je moet betalen. Ook bekijken zij of er nog andere regelgeving van toepassing is.
Let goed op wanneer je goederen als kunst, geneesmiddelen, bedreigde diersoorten of bloemen wilt exporteren. Hiervoor gelden vaak andere regels.

Verlaging of vrijstelling van invoerrechten 

Bij export naar een niet-EU-land moet je een Certificaat van Oorsprong (CvO) invullen. Dit document verklaart uit welk land een product komt. Heeft de EU een handelsakkoord afgesloten met je exportland? Dan vul je een EUR.1-document of EUR-MED-document in. Met al deze documenten heb je recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten. Je vraagt deze documenten aan bij de Kamer van Koophandel.

0%-btw-tarief

Je mag belastingvrij goederen uitvoeren naar een land buiten de EU. Het btw-tarief is 0%. Het maakt hierbij niet uit of je levert aan een ondernemer of particulier.

Tijdelijk exporteren 

Als je tijdelijk gaat exporteren, dan ben je waarschijnlijk liever niet te lang bezig met administratieve zaken. Speciaal voor deze situatie is er een ATA-carnet. Dit is een internationaal douanedocument dat je gebruikt bij de tijdelijke export van onder andere reclamemateriaal, gereedschappen voor onderhoud, tentoonstellings- en filmmateriaal, muziekinstrumenten en theaterattributen.

Lees meer over exportdocumenten op www.kvk.nl

Benieuwd naar je mogelijkheden

Heb je plannen om te exporteren? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. Via hun netwerk kunnen zij je in contact brengen met lokale experts die je kunnen adviseren over de wet- en regelgeving in jouw exportland.

Maak een afspraak

Zelf regelen & Contact