Wil je producten verkopen die in Nederland niet verkrijgbaar zijn? Dan moet je importeren. Maar je mag niet zomaar elk product importeren op de Nederlandse markt. Er gelden bepaalde producteisen die staan omschreven in wet- en regelgeving. Daarnaast moet je rekening houden met invoerrechten en concurrentie.

Wet- en regelgeving bij importeren

Warenwet

Algemene regels over de meeste gebruiksartikelen en levens- en voedingsmiddelen zijn vastgelegd in de Warenwet. Deze regels gaan over de veiligheid van je product. Importeer je producten van binnen de EU, dan zijn ze vaak al goedgekeurd voor de Nederlandse markt. 

Wil je goederen importeren van buiten de EU? Dan controleert de douane of je je houdt aan de wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Sommige producten mag je niet invoeren, andere alleen als ze aan bepaalde eisen voldoen. Vaak heeft u dan een invoervergunning, -certificaat of ander document nodig.

CE-markering

Veel industriële productgroepen, zoals bouwproducten, medische hulpmiddelen en speelgoed, mag je alleen in de Europese Economische Ruimte (EER) verhandelen als ze CE-markering hebben. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

REACH-wetgeving

Importeer je chemische stoffen of mengsels? Dan krijg je te maken met de wetgeving Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH). Je bent dan onder andere verplicht om de risico’s van de stoffen inzichtelijk te maken. Het RIVM heeft een handige website waar je na het invullen van een checklist ziet wat je moet doen.

Productaansprakelijkheid

Een producent is aansprakelijk voor eventuele schade die door het product ontstaat. Het gaat dan om schade aan een persoon of een andere zaak dan het product. Importeer je producten van buiten de EER, dan ziet de wet je als producent. Dat betekent dat je productaansprakelijk bent. 

Een voorbeeld: je importeert een tapijtreiniger uit China die het tapijt van je klant verpest door een verkeerde samenstelling van het product. Dan ben je aansprakelijk. Gebeurt hetzelfde met een tapijtreiniger uit een land binnen de EER, dan is de producent zelf aansprakelijk. Wel heb je nog steeds verantwoordelijkheden naar de klant.

Het risico op aansprakelijkstelling kunt u verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Lees meer over het verzekeren van aansprakelijkheid

Merkenrecht

Wil je concurrentie tegengaan? Laat je merk dan registreren. Dat kan tegen betaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Zo ben je beschermd in België, Nederland en Luxemburg. Een ander mag je merk dan niet gebruiken. Als je ook buiten de Benelux actief bent, kun je je bescherming uitbreiden. In het merkenregister zie je of je merk al geregistreerd is.

Lees meer over het verzekeren van aansprakelijkheid

Invoerheffingen

Als je producten van buiten de EU importeert, kun je te maken krijgen met verschillende invoerheffingen. Denk aan invoerrechten, btw, antidumpingheffingen en accijnzen en verbruiksbelastingen. De hoogte van deze heffingen hangt af van het soort product en het land van oorsprong. 

Het tarief van de invoerrechten kun je bepalen met de TARIC-code. Deze code vraag je op bij de leverancier of de producent van het product, of check je op de website van de Douane. Importeer je een product dat niet of nauwelijks verkrijgbaar is in de EU, dan kun je een vrijstelling van de invoerrechten aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken.

Lees meer over het verzekeren van aansprakelijkheid

Benieuwd naar je mogelijkheden?

Er zijn nog veel meer wetten en regels die op je bedrijf van toepassing kunnen zijn. Het is altijd zinvol om juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Kamer van Koophandel of de International Chamber of Commerce. 

Heb je plannen om te importeren? Bespreek ze met je adviseur. Via zijn netwerk kan hij je mogelijk verder helpen en voor het inwinnen van advies kan hij je doorverwijzen naar lokale partners.

Maak een afspraak

Zelf regelen & Contact