De circulaire economie rukt op. Steeds meer bedrijven besteden bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen.

Waar liggen je kansen?

Mogelijk ben je als ondernemer al bezig met circulair ondernemen. Of wil je stappen zetten op dit terrein. Test eenvoudig waar je bedrijf staat op het gebied van circulariteit. In de online Prestatie Indicator geef je antwoord op een serie vragen en krijg je direct inzicht waar je kansen liggen.

Vul de online Prestatie Indicator in

De indicator: wetenschappelijk onderbouwd

De vragenlijst is ontwikkeld door Rabobank in samenwerking met de Radboud Universiteit. De indicator geeft een indicatie waar je bedrijf staat op het gebied van circulair ondernemen. De uitkomsten van de test krijg je in de vorm van een dashboard. Je ontvangt ook informatie over kansen en praktijkvoorbeelden die ter inspiratie kunnen dienen. Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 30 minuten.

Meer informatie over de indicator

Bouwstenen Prestatie Indicator

De Prestatie Indicator is gebaseerd op de onderstaande vijf pijlers. Deze zijn volgens onderzoek de bouwstenen van een circulair businessmodel: 


1) Kringlopen 

Een circulair businessmodel moet bijdragen aan het sluiten van een kringloop van materialen en/of grondstoffen. Daarbij gaat het om circulair inkopen, bedrijfsmodellen waarbij bezit in plaats van gebruik centraal staat of het hergebruik van producten. 


2) Waardecreatie 

Eén van de consequenties van het bijdragen aan het sluiten van een kringloop is meervoudige waarde creatie: niet alleen financiële waarde, maar ook ecologische en/of sociale waarde. 


3) Bedrijfsorganisatie 

De manier waarop de circulaire economie georganiseerd is binnen een bedrijf, is de derde pijler. Bijvoorbeeld het verhuren, in plaats van verkopen, van producten is een manier om een bedrijf circulair te organiseren. 


4) Bedrijfsstrategie 

Een bedrijfsstrategie is een plan voor het behalen van doelen op de lange termijn. Het nemen van verantwoordelijkheid hoort hier binnen circulaire economie ook bij. Ook na de verkoop van een product neemt een circulaire producent verantwoordelijkheid voor wat er met een product gebeurt. 


5) Verdienmodel 

In het circulaire verdienmodel meten we enerzijds wat binnen een bedrijf het aandeel is van de verdiensten uit circulair ondernemen en anderzijds of het businessmodel ook in financieel opzicht houdbaar is.

Privacy

De indicator maakt gebruik van een beveiligde verbinding. De gegevens die je invult, worden uitsluitend gebruikt om het individuele dashboard samen te stellen. Ze worden opgeslagen in een database van de Radboud Universiteit. Daarmee wordt de benchmark bepaald. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. De door jou gegeven antwoorden kunnen niet individueel getraceerd worden. Je wordt naar aanleiding van deze enquête ook niet ongevraagd benaderd.

Wat is een circulaire economie?

Vernieuwing is nodig om de Nederlandse economie op een hoog niveau te houden. Innovatie en efficiëntie spelen hierin een belangrijke rol. We zien steeds meer bedrijven die bij het productontwerp en in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. En steeds meer bedrijven doen dat ook samen. Het resultaat is dat de productie van een lineair systeem (take, make and waste), verschuift naar een systeem van gesloten kringlopen. Dit noemen we een circulaire economie. Een economie die slimmer omgaat met grondstoffen, het milieu minder belast, de kosten verlaagt en meer banen creëert.

Bekijk hier de video

Zelf regelen & Contact