Circulair ondernemen: waar liggen uw kansen?

Vul de Prestatie Indicator in en ontdek waar uw bedrijf staat

De circulaire economie rukt op. Steeds meer bedrijven besteden bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Zo ontstaat een productiesysteem van gesloten kringlopen.

Mogelijk bent u als ondernemer al bezig met circulair ondernemen. Of wilt u stappen zetten op dit terrein. Test eenvoudig waar uw bedrijf staat op het gebied van circulair ondernemen. In onze online Prestatie Indicator Circulair Ondernemen beantwoordt u een serie vragen en krijgt u direct inzicht waar uw kansen liggen.

Vul de online Prestatie Indicator in op een platform van de Radboud Universiteit

De indicator: wetenschappelijk onderbouwd

De vragenlijst is ontwikkeld door de Rabobank in samenwerking met de Radboud Universiteit. De Prestatie Indicator geeft, met behulp van een wetenschappelijk onderbouwde theorie, een indicatie waar uw bedrijf staat op het gebied van circulair ondernemen en waar uw kansen liggen. De uitkomsten van de test krijgt u in de vorm van een dashboard. Dat geeft inzicht in waar u op dit moment staat ten opzichte van andere bedrijven. U ontvangt ook informatie over kansen en praktijkvoorbeelden die ter inspiratie kunnen dienen. Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 30 minuten.

Privacy
De indicator maakt gebruik van een beveiligde verbinding. De gegevens die u invult, worden uitsluitend gebruikt om het individuele dashboard samen te stellen. Ze worden opgeslagen in een database van de Radboud Universiteit. Daarmee wordt de benchmark bepaald. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. De door u gegeven antwoorden kunnen niet individueel getraceerd worden. U wordt naar aanleiding van deze enquête ook niet ongevraagd benaderd.

Meer informatie over de indicator

De Prestatie Indicator is gebaseerd op de onderstaande vijf pijlers. Deze zijn volgens onderzoek de bouwstenen van een circulair businessmodel.

Kringlopen
Een circulair businessmodel moet bijdragen aan het sluiten van een kringloop van materialen en/of grondstoffen. Daarbij gaat het om circulair inkopen, bedrijfsmodellen waarbij bezit in plaats van gebruik centraal staat of het hergebruik van producten.

Waardecreatie
Eén van de consequenties van het bijdragen aan het sluiten van een kringloop is meervoudige waardecreatie: niet alleen financiële waarde, maar ook ecologische en/of sociale waarde.

Bedrijfsorganisatie
De manier waarop de circulaire economie georganiseerd is binnen een bedrijf, is de derde pijler. Bijvoorbeeld het verhuren in plaats van verkopen van producten is een manier om een bedrijf circulair te organiseren. Op basis van verschillende publicaties over circulaire bedrijfsmodellen toetsen we een aantal organisatievormen.

De bedrijfsstrategie
Op basis van veel toegepaste theorieën onderscheiden we vijf verschillende circulaire strategieën. Een bedrijfsstrategie is een plan voor het behalen van doelen op de lange termijn. Het nemen van verantwoordelijkheid hoort hier binnen circulaire economie ook bij. Ook na de verkoop van een product neemt een circulaire producent verantwoordelijkheid voor wat er met een product gebeurt.

Het verdienmodel
De laatste pijler van een circulair businessmodel. Hier meten we enerzijds wat binnen een bedrijf het aandeel is van de verdiensten uit circulair ondernemen en anderzijds of het businessmodel ook in financieel opzicht houdbaar is.

Wat is een circulaire economie?

Vernieuwing is nodig om de Nederlandse economie op een hoog niveau te houden. Innovatie en efficiëntie spelen hierin een belangrijke rol. We zien steeds meer bedrijven die bij het productontwerp en in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Steeds meer bedrijven doen dat ook samen. Het resultaat is dat de productie van een lineair systeem – 'take, make and waste' – verschuift naar een productiesysteem van gesloten kringlopen. 

Op deze manier werken wordt 'circulair ondernemen' genoemd. Het economisch systeem dat hierdoor ontstaat noemen we een circulaire economie. Dit is een economie die slimmer omgaat met grondstoffen, het milieu minder belast, de kosten verlaagt en meer banen creëert.

De Rabobank en een circulaire economie

De Rabobank ziet circulair ondernemen als een van de dominante trends in de Nederlandse economie en maatschappij bij het creëren van waarde. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen, beter kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Zij zijn de marktleiders van de toekomst met businessmodellen die houdbaar zijn. Dit soort bedrijven hebben we dan ook graag als klant.

Ga naar de Prestatie Indicator op een platform van de Radboud Universiteit

Bekijk onze tips over circulair ondernemen

Contact

Rabobank