Betalingsverkeer voor verenigingen en stichtingen

Een goed georganiseerde vereniging of stichting maakt gebruik van een zakelijke rekening en regelt bankzaken online.

Zakelijke rekening voor verenigingen en stichtingen

Een vereniging of stichting is een officieel rechtspersoon. Dat betekent dat u voor uw bankzaken een zakelijke rekening nodig heeft. Bij de Rabobank krijgen verenigingen en stichtingen alle transactiekosten tot en met € 25 per maand vergoed. Hieronder vallen niet de vaste (abonnements)kosten.

Online bankieren

Met Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App beheert u online de bankzaken voor uw vereniging of stichting. In Rabo Internetbankieren Professional kunt u ook andere bestuursleden toegang geven tot internetbankieren en bevoegdheden regelen. Zo kunt u instellen dat grote bedragen door meerdere bestuursleden getekend moeten worden voordat ze worden afgeschreven.

Rabo Internetbankieren Professional

Rabo Bankieren App

Incasseren van contributies en donaties

Als penningmeester van een vereniging ontvangt u graag op tijd contributie van uw leden. En voor donateurs van een stichting is het makkelijk als u hun bijdrage automatisch afschrijft. Incasseren met de Euro-incasso is niet ingewikkeld, maar kost in het begin even tijd. We helpen u daarbij op weg.

Automatisch incasseren

Contant geld storten

Heeft uw vereniging of stichting veel contant geld? Stort bijvoorbeeld uw kasopbrengst of collectegeld dan bij een Rabobank in uw buurt. U kunt storten in een bankhal of met sealbags. Bekijk wat bij u past.

Kunt of wilt u niet bij de Rabobank storten? Leg dan eens contact met een lid of donateur die een winkel heeft. Winkeliers hebben vaak behoefte aan kleingeld. Misschien kunt u elkaar wel helpen.

Geld storten in de bankhal

Geld storten met sealbags

Contact

Rabobank