Drie paden naar duurzame impact

Rabo Foundation verandert de levens van boeren blijvend door ze toegang te bieden tot financiering, kennis, netwerk en innovatie. Zo maken we economische impact doordat boeren hun inkomen blijvend verhogen. Ecologische impact doordat boeren milieuvriendelijk kunnen werken en weerbaarder worden tegen klimaatverandering. En sociale impact doordat boeren hun positie in de lokale gemeenschap kunnen versterken. Om deze impact te bereiken, richten we onze interventies op drie strategische doelen.

Bevorderen klimaatslimme landbouw

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor kleinschalige boeren. Door extreme droogte, onvoorspelbare regenval en plantzieken zien boeren hun oogsten steeds vaker mislukken. En de kennis en middelen om zich te wapen tegen deze uitdagingen ontbreken. Hierdoor lukt het ze niet om hun productiviteit te verhogen, een hoger inkomen te generen en zo een beter leven op te bouwen.

Beperken verliezen na de oogst

Kleinschalige boeren verliezen steeds meer gewassen na de oogst. Zo gaat op dit moment een derde van het voedsel verloren voordat het de markt bereikt. Dat komt doordat de boeren nauwelijks toegang hebben tot voorzieningen om hun voedsel langer te bewaren. Of omdat ze niet de kennis bezitten om duurzamer te telen.

Versterken van de waardeketen

De voedsel- en landbouwwaardeketens zijn vaak lang, inefficiënt en complex en er zijn meerdere belanghebbenden bij betrokken. Kleinschalige boeren hebben over het algemeen een zwakke positie in de waardeketen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de boeren beperkte toegang hebben tot efficiënte, eerlijke markten of ze missen de juiste kennis. Dit leidt tot lagere inkomens en soms niet-duurzame landbouwpraktijken.

Meer over Rabo Foundation

Onze impact in 2021