Duurzame groei voor kleinschalige boeren

In Afrika, Azië en Latijns-Amerika behoren miljoenen kleinschalige boeren tot de armste mensen ter wereld. Wel produceren zij 70% van het wereldwijde voedsel. Dagelijks staan deze boeren voor grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, en gebrek aan toegang tot financiële diensten, eerlijke markten en kennis. Hierdoor is het moeilijk hun boerenbedrijf te laten groeien en te werken aan een betere toekomst – voor zichzelf en hun omgeving. Samen met partnerorganisaties helpen wij hen om tóch te investeren en duurzaam te groeien.

€ 36 miljoen

verstrekten we om kleinschalige boeren duurzaam te laten groeien

260 organisaties

maakten we hiermee sterker

3,5 miljoen

boeren kregen hierdoor kansen om te werken aan een betere toekomst

Kansen voor verandering

Veel kleinschalige boeren hebben geen toegang tot financiering, eerlijke markten of de laatste kennis over landbouwtechnieken. En door de klimaatverandering mislukken hun oogsten steeds vaker. Met gerichte investeringen en technische ondersteuning krijgen ze de kans om hun leven te verbeteren. Bovendien kunnen ze hierdoor bijdragen aan een productiever, veerkrachtiger en inclusiever voedsel- en landbouwsysteem.

Focus op drie impactdoelen

Bevorderen klimaatslimme landbouw

Zo zijn boeren weerbaarder tegen het veranderd klimaat. Wij bieden toegang tot de kennis én middelen die dit mogelijk maken.

Minder verliezen na de oogst

Zo bereiken meer gewassen wél duurzaam de markt. Wij zorgen voor toegang tot voorzieningen en kennis die hieraan bijdragen.

Een sterkere waardeketen

Dit versterkt de positie van boeren in de keten. Zodat hebben zij betere kansen hebben op toegang tot kennis en een netwerk. En vergroot hen de kansen op een eerlijkere en betere prijs op de (wereld)markt.

Steun aan boerenorganisaties voor maximaal verschil

Om hun uitdagingen echt goed aan te pakken, verenigen kleinschalige boeren zich. Ze worden lid van een coöperatie of leveren hun gewassen aan een organisatie. Dit biedt kansen die anders onbereikbaar zijn. Deze organisaties zetten zich in voor verandering, maar hun initiatief is vaak nog te klein of risicovol voor een reguliere financiering. Juist hen financiert Rabo Foundation wel, en zo maken we voor hen een verschil. We bieden ze financiële ondersteuning, brengen ze in contact met anderen en geven ze toegang tot kennis. Zo kunnen deze zij duurzaam groeien én meer kleinschalige boeren bereiken.

Hiermee maakten we impact

260 organisaties

kregen toegang tot een financiering. Dit versnelt de groei van boerenorganisaties, doordat ze kunnen opstarten of opschalen. Het gevolg: betere diensten, een hoger inkomen en meer steun voor kleinschalige boeren.

93 organisaties

deden nieuwe inzichten op dankzij technische assistentie van onze experts. Met gerichte training voor een sterk management en betere landbouwpraktijken worden het krachtigere organisaties.

94 organisaties

kregen toegang tot ons netwerk, zodat ze sterker staan. We verbinden ze met andere financiers, afzetmarkten en inhoudelijk experts.

Voor deze boeren, maakten we een verschil

3,5 miljoen kleinschalige boeren

kregen meer kansen om hun boerderij duurzaam te te laten groeien én een betere toekomst dankzij de 260 organisaties.

1,2 miljoen boeren

kregen toegang tot een financiering via een van de microfinancieringsinstellingen en spaar- en kredietcoöperaties die wij ondersteunden.

250.000 boeren

kregen toegang tot klimaatslimme landbouwpraktijken via de organisaties die hier actief op inzetten. Zo zijn zij beter bestand tegen het veranderd klimaat.

Een beter leven voor 3,5 miljoen boeren

Met goede oplossingen voor de uitdagingen van coöperaties en boerenorganisaties zorgen we voor betere leefomstandigheden. Niet alleen voor kleinschalige boeren, maar ook voor hun omgeving. Zij verwerven een hoger inkomen en een sterkere positie in de keten. Ze krijgen in de toekomst makkelijker een financiering door een aantrekkelijker financieel profiel. En ze zijn beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering. Door onze steun aan coöperaties en organisaties kregen 3,5 miljoen kleinschalige boeren in 2021 kansen die anders onbereikbaar waren. Ontdek wat dit betekent voor drie van hen.

Onze lessen uit 2021 en inzichten voor de toekomst

Door te leren van onze resultaten willen we onze impact nog verder vergroten. De belangrijkste lessen uit 2021 en hoe die onze koers in de toekomst bepalen.

Ontdek onze impact in Nederland

Meer over Rabo Foundation