Werken aan een meer duurzame en inclusieve samenleving

In Nederland staan er nog altijd veel mensen aan de zijlijn van de samenleving. Zoals mensen die graag willen werken, maar moeilijk een baan vinden. En mensen met dreigende of problematische schulden. Zij missen kansen om écht mee te doen in de maatschappij. Deze problemen los je volgens ons niet op door verder te gaan op de oude voet, met een economie die alleen gericht is op economische groei. Maatschappelijke winst is minstens zo belangrijk.

€ 4,7 miljoen

aan impactfinancieringen verstrekt voor een meer duurzame en inclusieve samenleving in Nederland

170

ondernemingen zorgden voor impact in Nederland en maakten een verschil voor duizenden mensen

Dit zijn de uitdagingen die we aangaan

In Nederland heeft niet iedereen dezelfde kansen. De coronapandemie heeft die ongelijkheid nog groter én zichtbaarder gemaakt. Ondanks een groeiende vraag naar personeel, vinden bijna een miljoen mensen geen passend werk. Zij willen wel graag aan de slag, maar hebben niet de juiste opleiding, kwalificaties of contacten. Of ze stuiten op drempels door een beperking. Ook heeft zo'n 20% van de mensen in Nederland geldproblemen. Door bijvoorbeeld werkloosheid, het verlies van een partner of een gebrek aan financiële kennis. Ook weten veel mensen niet waar zij terecht kunnen voor hulp of wachten te lang door schaamte. Voor hen is het moeilijk om mee te doen in de maatschappij.

Zo droegen we bij aan positieve verandering

Het moet voor iedereen mogelijk zijn om mee te doen in Nederland. Gelukkig zijn er steeds meer innovatieve, ondernemende voorlopers die zich hiervoor inzetten. Denk aan sociaal ondernemers die zorgen voor (arbeids)participatie en social fintechs met oplossingen om schulden te voorkomen. Wij ondersteunen deze ondernemers in een vroege fase. We bieden ze financiële ondersteuning, brengen ze in contact met elkaar en anderen en geven ze toegang tot kennis. Zo kunnen deze zij duurzaam groeien én meer mensen een plek geven.

Hiermee maakten we impact

45 ondernemingen

verstrekten we voor de eerste keer een financiering. Daarmee komt het totaal op 170.

4 opleidingen

hebben we speciaal ingezet voor extra kennis en om ondernemers sterker te maken.

25+ samenwerkingen

zorgden voor meer verbinding tussen innovatieve ondernemers, andere financiers en inhoudelijk experts.

Voor deze mensen maakten we een verschil

170 ondernemers

zagen hun organisatie groeien en zorgden zo voor meer kansen voor mensen in Nederland.

5.000+ mensen

vonden bijvoorbeeld een leer-werkplek of betaalde baan bij een sociale onderneming die ondersteund wordt door Rabo Foundation.

450.000+ mensen

konden een stap zetten naar meer financiële redzaamheid door de oplossing van een van onze partners en door samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute.

Zo werken we samen aan een inclusieve samenleving

Samen zorgden de ondernemers voor meer banen en meer kansen op financiële redzaamheid. Hierdoor kregen duizenden mensen in Nederland kansen om mee te doen in de maatschappij en werd ons land in 2021 een stuk inclusiever.

De hoogtepunten van 2021

Onze lessen uit 2021 en inzichten voor de toekomst

Door te leren van onze resultaten, willen we onze impact nog verder vergroten. De belangrijkste lessen uit 2021 en hoe die onze koers in de toekomst bepalen.