Beleggingsrekening en Effectenrekening

Als je bij ons gaat beleggen, dan is aan je beleggingsproduct een effectenrekening gekoppeld en vaak ook een beleggersrekening. Hier lees je meer over wat dit betekent en wat de verschillen zijn.

Effectenrekening

De beleggingen (aandelen, fondsen, trackers, etc…) die onze experts voor je aankopen of die je zelf aankoopt, staan op je effectenrekening. Je effectenrekening is zichtbaar in Rabo Online Bankieren en de Rabo Bankieren App, zodat je op ieder gewenst moment inzicht hebt in je beleggingsportefeuille en de waarde hiervan.

Beleggersrekening

Beleg je met Rabo Beheerd Beleggen, dan is hieraan ook een beleggersrekening gekoppeld. Deze wordt automatisch geopend bij het afsluiten van Rabo Beheerd Beleggen. Het geld waarmee je wilt beleggen, maak je over naar de beleggersrekening. Onze beleggingsspecialisten zorgen ervoor dat met dit geld beleggingsfondsen voor jou worden aangekocht. Hier hoef je zelf niets voor te doen. 

Heb je Rabo Zelf Beleggen? Dan is een beleggersrekening niet nodig. Je koppelt dan zelf de effectenrekening aan je Rabo betaal- of spaarrekening. De aan- en verkopen lopen via deze rekening, evenals de verrekening van dividend en kosten. 

Denk er wel aan dat je altijd een Rabo Betaalrekening nodig hebt. De beleggersrekening vervangt deze niet. 

Het saldo van de beleggersrekening is altijd in euro en we berekenen de rente over het bedrag dat hierop staat. Het bedrag op je beleggersrekening wordt door de Belastingdienst gezien als een bezitting in box 3. 

Je kunt ook kiezen voor schriftelijke effectennota’s (€ 2,25 per kwartaal) en schriftelijke portefeuilleoverzichten (€ 0,75 per kwartaal).

Rente particulier

Creditrente

De rente van de Rabo Beleggersrekening is variabel. Dit betekent dat de rente ieder moment kan wijzigen. De rente is afhankelijk van de hoogte van het tegoed. Wij berekenen de rente op basis van drie saldoschijven. Is het tegoed bijvoorbeeld € 120.000, dan geldt over het deel van het saldo boven de € 100.000 het rentepercentage dat hoort bij de tweede saldoschijf. Is het tegoed groter dan € 250.000 dan geldt over het saldodeel boven de € 250.000 het rentepercentage dat hoort bij de derde saldoschijf. In onderstaand schema zie je de actuele rentepercentages op jaarbasis per saldoschijf.

Rabo Beleggersrekening bij Rabo Beheerd Beleggen Basis, Actief, Actief Duurzaam en Exclusief:

€ 0 t/m € 100.0000,01%
Boven € 100.000 t/m € 250.0000,01%
Boven € 250.0000,00%

 

Rabo Beleggersrekening bij Rabo Zelf Beleggen, Rabo Advies Beleggen en Rabo Individueel Vermogensbeheer:

€ 0 t/m € 100.000 0,01%
Boven € 100.000 t/m € 250.000 0,01%
Boven € 250.000-0,50%

Deze rentetarieven gelden vanaf 1 januari 2021.

De berekende rente boeken wij periodiek op je beleggersrekening bij. Moet je ons rente betalen? Dan boeken wij dit van je tegoed af. De saldoschijven en rentepercentages zijn onder voorbehoud.

Debetrente

Maak je gebruik van het Rabo Effectenkrediet, dan betaal je daarvoor debetrente. Die bestaat uit een combinatie van een basistarief en een opslag. Vanaf 1 januari 2015 is dit basistarief het per maand berekende gemiddelde van 1-maands Euribor, met een minimum van 0%. De opslag bedraagt op dit moment 4,50%. De extra opslag bij een overschrijding van de kredietlimiet is momenteel 0%.

Maak je geen gebruik van het Rabo Effectenkrediet maar heb je wel een roodstand op de beleggersrekening. Dan betaal je een rente bij roodstand van 4,50%.

Bekijk het historisch overzicht 1-maands Euribor maandgemiddelde (PDF)
Rente zakelijk

Creditrente

De rente van de Rabo Beleggersrekening is variabel. Dit betekent dat de rente ieder moment kan wijzigen. De rente is afhankelijk van de hoogte van het tegoed. Wij berekenen de rente op basis van drie saldoschijven. Is het tegoed bijvoorbeeld € 120.000, dan geldt over het deel van het saldo boven de € 100.000 het rentepercentage dat hoort bij de tweede saldoschijf. Is het tegoed groter dan € 250.000 dan geldt over het saldodeel boven de € 250.000 het rentepercentage dat hoort bij de derde saldoschijf. In onderstaand schema zie je de actuele rentepercentages op jaarbasis per saldoschijf.

Rabo Beleggersrekening bij Rabo Beheerd Beleggen Basis, Actief, Actief Duurzaam en Exclusief:

€ 0 t/m € 100.0000,00%
Boven € 100.000 t/m € 250.0000,00%
Boven € 250.0000,00%


Rabo Beleggersrekening bij Rabo Zelf Beleggen, Rabo Advies Beleggen en Rabo Individueel Vermogensbeheer:

€ 0 t/m € 100.000 0,00%
Boven € 100.000 t/m € 250.000 0,00%
Boven € 250.000-0,50%

Deze rentetarieven gelden vanaf 1 januari 2021.

De berekende rente boeken wij periodiek op je beleggersrekening bij. Moet je ons rente betalen? Dan boeken wij dit van je tegoed af. De saldoschijven en rentepercentages zijn onder voorbehoud.

Debetrente

Maak je gebruik van het Rabo Effectenkrediet, dan betaal je daarvoor debetrente. Die bestaat uit een combinatie van een basistarief en een opslag. Vanaf 1 januari 2015 is dit basistarief het per maand berekende gemiddelde van 1-maands Euribor, met een minimum van 0%. De opslag bedraagt op dit moment 4,50%. De extra opslag bij een overschrijding van de kredietlimiet is momenteel 0%.

Maak je geen gebruik van het Rabo Effectenkrediet maar heb je wel een roodstand op de beleggersrekening. Dan betaal je een rente bij roodstand van 4,50%.

Bekijk het historisch overzicht 1-maands Euribor maandgemiddelde (PDF)

Onze rentes wijzigen

Vanaf 1 juli 2021 wijzigen onze rentes.

Lees meer over de particuliere rentewijziging Lees meer over de zakelijke rentewijziging