Rabo Beleggersrekening en Rabo Effectenrekening

De rekeningen waarmee u kunt beleggen

Als u belegt bij de Rabobank, krijgt u een Rabo Beleggersrekening met daaraan gekoppeld een Rabo Effectenrekening. U heeft bij ons keuze uit verschillende beleggingsvormen, zoals Rabo Zelf Beleggen en Rabo Beheerd Beleggen Actief. Zodra u een beleggingsvorm heeft aangevraagd, openen wij voor u deze twee rekeningen.

Bekijk onze beleggingsvormen

Rabo Beleggersrekening

U zet het geld waarmee u wilt beleggen op uw Rabo Beleggersrekening. U kunt geld van en naar deze rekening overmaken en het saldo inzien in Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App. Belegt u zelf, dan kunt u met het bedrag op deze rekening effecten kopen (bijvoorbeeld mixfondsen, trackers of aandelen) via Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App. Het dividend uit uw effecten ontvangt u op deze rekening.

Belegt u via Rabo Beheerd Beleggen, dan zorgen onze beleggingsspecialisten voor de aan- en verkoop van beleggingsfondsen. Wilt u geld van uw beleggersrekening opnemen? Dat kunt u via Rabo Internetbankieren doen. Ga naar 'Beleggen' en kies in het linkermenu voor 'Opnemen'. Wij boeken het bedrag dat u wilt opnemen dan over naar uw betaal- of spaarrekening. Als het nodig is, verkopen wij een deel van uw beleggingen. Hier hoeft u verder niets voor te doen.

Het tegoed op de Rabo Beleggersrekening is een vermogen in box 3. U betaalt belasting over uw tegoed boven het heffingsvrij vermogen.

Rabo Effectenrekening

Aan uw Rabo Beleggersrekening wordt een Rabo Effectenrekening gekoppeld. De effecten die u gekocht heeft, komen op deze effectenrekening te staan. U heeft de Rabo Effectenrekening ook nodig om gebruik te kunnen maken van de Beleggen omgeving binnen de Rabo Bankieren App.

Goed om te weten

 • De kosten voor uw Rabo Beleggersrekening en Rabo Effectenrekening zijn inbegrepen bij de kosten van de door u gekozen beleggingsvorm, bijvoorbeeld Rabo Beheerd Beleggen Actief of Rabo Zelf Beleggen.
 • Belegt u in meerdere beleggingsvormen? Dan gebruikt u voor iedere vorm een aparte Rabo Beleggersrekening en Rabo Effectenrekening.
 • Wanneer u stopt met beleggen bij de Rabobank, moet u beide rekeningen zelf opzeggen. Anders lopen de kosten door, ondanks dat u de rekening(en) niet meer actief gebruikt.
Kenmerken

Rabo Beleggersrekening

Rabo Effectenrekening

 • saldo in Euro's
 • papieren afschriften mogelijk
 • rente-, provisie- en kostennota's (RPK-nota) mogelijk
 • creditrente
 • tegoed telt als bezitting in box 3 voor de Belastingdienst
 • schriftelijke effectennota's (€ 2,25 per kwartaal)
 • schriftelijke portefeuilleoverzichten (€ 0,75 per kwartaal)
 • geen afschriften mogelijk
 • geen saldo
 • overzicht aangekochte effecten
 • optioneel kosteloos een sms- of e-mailbericht ontvangen wanneer een order wordt uitgevoerd
Rente particulier

Creditrente

De hoogte van de creditrente op uw Rabo Beleggersrekening hangt af van de hoogte van het tegoed. We onderscheiden vier saldoklassen, elk met een eigen rentepercentage.

Saldoklasse 1: € 0 tot € 20.0000,03%**
Saldoklasse 2: € 20.000 tot € 100.0000,03%**
Saldoklasse 3: € 100.000 tot en met € 5.000.0000,03%**
Saldoklasse 4: boven € 5.000.000*0,00%**

Valt het tegoed op uw Rabobank Beleggersrekening in een saldoklasse, dan geldt de rente van die klasse voor uw hele tegoed. Het rentetarief van de Rabo Beleggersrekening is op jaarbasis en onder voorbehoud van rentewijziging. Het rentetarief kan op elk moment worden verhoogd of verlaagd.

* Als het tegoed boven € 5 miljoen komt, is de rentevergoeding vaak lager.
** Rentewijzigingen voorbehouden. Deze rentetarieven gelden vanaf 20 augustus 2018.

Debetrente

Maakt u gebruik van het Rabo Effectenkrediet, dan betaalt u daarvoor debetrente. Die bestaat uit een combinatie van een basistarief en een opslag. Vanaf 1 januari 2015 is dit basistarief het per maand berekende gemiddelde van 1-maands Euribor, met een minimum van 0%. De opslag bedraagt op dit moment 4,50%. Bij overschrijding van de kredietlimiet betaalt u een extra opslag van 2%.

Rente zakelijk

Creditrente

Voor de Rabo Beleggersrekening Zakelijk hanteren wij schijven. Per schijf berekenen wij dagelijks de bijbehorende rente. Als uw tegoed in meerdere schijven valt berekenen wij de rente voor iedere schijf apart.

Schijf 1: € 0 tot € 100.0000,01%*
Schijf 2: € 100.000 tot € 1.000.0000,01%*
Schijf 3: € 1.000.000 tot en met € 5.000.0000,01%*
Schijf 4: boven € 5.000.0000,00%*

Het rentetarief van de Rabo Beleggersrekening Zakelijk is op jaarbasis en onder voorbehoud van rentewijziging. Het rentetarief kan op elk moment worden verhoogd of verlaagd. Wij kunnen ook bepalen geen rente (meer) te betalen of over (een deel van) het tegoed een variabele rente in rekening brengen.

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze rentetarieven gelden vanaf 11 januari 2018.

Debetrente

Maakt u gebruik van het Rabo Effectenkrediet, dan betaalt u daarvoor debetrente. Die bestaat uit een combinatie van een basistarief en een opslag. Vanaf 1 januari 2015 is dit basistarief het per maand berekende gemiddelde van 1-maands Euribor, met een minimum van 0%. De opslag bedraagt op dit moment 4,50%. Bij overschrijding van de kredietlimiet betaalt u een extra opslag van 2%.