Wat dividend doet voor je portefeuille

Het dividend is wat sommige aandelen extra aantrekkelijk maakt voor beleggers. Je kunt ervoor kiezen om uitgekeerd dividend te herbeleggen, zoals we bij Rabo Beheerd Beleggen doen. Lees hier hoe dividend een belangrijke driver is van jouw rendement.

Wat is dividend?

Dividend is een winstuitkering aan aandeelhouders. Het bestuur van het bedrijf bepaalt hoeveel dividend er wordt uitgekeerd en of het wel of niet jaarlijks wordt verhoogd. Het moment van uitkeren noemen we ‘ex-dividend gaan’. De koers vermindert op dat moment met de hoeveelheid dividend die wordt uitgekeerd.

Dividend kan zowel in cash als in aandelen worden uitgekeerd. De frequentie is in Europa grotendeels jaarlijks, maar ook halfjaarlijks en per kwartaal komen voor. Hoeveel van de nettowinst naar de aandeelhouders gaat wordt weergegeven in de zogeheten pay-out ratio. De berekening is:

dividend per aandeel / nettowinst per aandeel x 100%

Bedrijven die regelmatig dividend uitkeren zijn vaak groot en hebben een gevestigde naam in hun sector. De inkomsten zijn stabiel maar de groeimogelijkheden beperkt. Als een onderneming volop in ontwikkeling is, is de winst nodig voor doorontwikkeling en investeringen. Daarom wordt er in de techsector of bij bedrijven die nog in ontwikkeling zijn vaak geen of weinig dividend uitgekeerd en in traditionelere sectoren als voeding en energie weer wel.

Ook belangrijk: dividend uitkeren is geen verplichting, terwijl rente op obligaties dat bijvoorbeeld wel is. Je hebt als dividendbelegger geen recht op uitkering en geen zekerheid.

Waarom keren bedrijven dividend uit?

Het geldende idee is dat een bedrijf dat dividend uitbetaalt de vraag naar zijn aandelen vergroot. Dat is goed voor de beurskoers. Het bedrijf laat zien dat het stabiel is en continu winstgevend. Bedrijven die al meer dan 25 jaar ononderbroken dividend uitkeren en dat ook jaarlijks verhogen, worden ‘dividend aristocrats’ genoemd. Bedrijven die zelfs al meer dan 50 jaar uitkeren worden ‘dividend kings’ genoemd. Denk bij die laatste categorie aan bedrijven als Coca-Cola en Procter & Gamble. Vaak zijn deze ondernemingen recessiebestendig en worden ze als veilige haven gezien.

Een ander gezichtspunt is dat dividend uitkeren gelijk staat aan ‘ideeënarmoede’ en dat een bedrijf geen andere bestemming weet voor de opbrengsten dan ze weer terug te geven aan de aandeelhouders. Zo kan een hoog dividend ook een teken zijn dat een bedrijf zich op een plateau bevindt of in een markt die uiteindelijk verdwijnt, zoals in het verleden vaste telefonie en in de toekomst olie en gas.

Dividend en fondsen

Ook via een beleggingsfonds of ETF kun je dividend ontvangen. De hoogte van het dividend wordt bepaald door de dividenduitkeringen van de bedrijven in de portefeuille. Fondsen bieden doorgaans de keuze om dividenden te laten herbeleggen of uit te laten keren. Dit doen zij door verschillende aandelenklassen aan te bieden. De portefeuille is voor elk van die klassen identiek, alleen worden de dividenden in de een herbelegd en de ander uitgekeerd.

Als je ervoor kiest om dividend uit te laten keren, dan ontvang je de dividend op je beleggersrekening. Vervolgens kan je ervoor kiezen om het dividend te laten herbeleggen om je portefeuille te laten groeien. Bij Rabo Beheerd Beleggen herbeleggen we dividend uit de 1895-beleggingsfondsen in de portefeuille.

Driver van rendement

Dividend is een belangrijke driver van rendement en mag daarom niet ontbreken in een evenwichtige portefeuille. Bij Rabobank Beheerd Beleggen herbeleggen we alle dividenden en dat heeft effect op het totaalrendement. Door het herbeleggen van dividenduitkeringen krijg je het zogeheten ‘rente-op-rente-effect’. Wie in 1990 €100 in de wereldaandelenindex had geïnvesteerd zonder het dividend te herbeleggen, zou nu ongeveer € 500 hebben. Mét herbeleggen zou de teller op ongeveer € 1100 euro staan.

Hoeveel dividendrendement kun je verwachten?

Gemiddeld leveren gezonde bedrijven tussen de 2% en 5% dividendrendement op voor hun beleggers. Het dividendrendement bereken je als volgt:

(jaarlijks uitgekeerd dividend per aandeel/beurskoers van het aandeel) x 100

Hoe belangrijk dividendrendement is, blijkt uit het feit dat dividend opgeteld over meerdere jaren vaak meer dan de helft van het totale rendement van een aandelenindex uitmaakt (het andere deel is koerswinst).

Fondsbeheerders die zich gespecialiseerd hebben in dividendaandelen selecteren doorgaans aandelen die minimaal 3% dividend uitkeren. Daarbij letten ze erop dat een bedrijf financiële slagkracht heeft en een duidelijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere spelers.

Het komt voor dat bedrijven met slechte groeivooruitzichten beleggers aan zich proberen te binden met extreem hoge dividenduitkeringen, soms wel 8%-10%. Dan is belangrijk om naar het totale plaatje te kijken: is het businessmodel nog wel levensvatbaar op de lange termijn?

Dividendbelasting

Er is veel te doen geweest om de dividendbelasting in Nederland. Hoe zit dat nu precies? De belasting op dividend (15%) moet worden ingehouden door het bedrijf dat het dividend uitkeert. Vervolgens mogen Nederlandse beleggers die dividend ontvangen de ingehouden dividendbelasting aftrekken van de door hen verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze constructie dient om belastingontwijking te voorkomen.

Dividend van buitenlandse partijen kan soms dubbele belasting opleveren. Als Nederlandse belegger is het mogelijk om de buitenlandse belasting (bronbelasting) terug te vragen. Rabobank kan je hiermee helpen, klik hier voor meer informatie.

In 2017 stelde de Nederlandse regering voor om de belasting op dividend helemaal af te schaffen om zo het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken. Wat meespeelde was Brexit en het feit dat in het Verenigd Koninkrijk geen dividendbelasting bestaat. Mede hierdoor verplaatsen grote multinationals als Unilever hun hoofdkantoor. Internationaal kwam het voornemen van Nederland om de dividendbelasting af te schaffen ons land op veel kritiek te staan. Uiteindelijk bleef de dividendbelasting gehandhaafd en gebruikt de regering het geld om het bedrijfsleven te stimuleren en zo het vestigingsklimaat te verbeteren.

Dividend bij tegenwind

Dividend is geen zekerheid. In de financiële crisis van 2008 schrapten banken hun dividenden en in 2012 waren het telecombedrijven die niet konden waarmaken wat ze aan dividend hadden beloofd. Het eens Koninklijke Olie, nu Shell, was traditioneel de lieveling van dividendbeleggers, tot het bedrijf in 2020 - voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog - zijn dividend verlaagde door de coronacrisis. Dat leed is inmiddels weer geleden en de dividenden worden langzaam weer verhoogd. Tegelijk sporen critici het bedrijf aan meer van de winst te investeren in hernieuwbare energiebronnen.

Veranderingen in de rente kunnen ook invloed hebben op dividend. Als de rente stijgt, heeft dat invloed op de winstgevendheid van ondernemingen, bijvoorbeeld als er schulden zijn. Dat kan weer gevolgen hebben voor de hoogte of de mogelijkheid om dividend uit te keren. Daarom is het verstandig om als belegger niet alleen te kijken naar de hoeveelheid dividend die wordt uitgekeerd, maar ook op zaken als een sterke balans, het businessmodel, de kwaliteit van het management en een solide kasstroom.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Man kijkt op laptop

Beter beleggen

Verder de diepte in over beleggen? Onze experts geven je graag inzicht in verschillende beleggingsonderwerpen. Bovendien laten ze wekelijks hun licht schijnen over ontwikkelingen op de financiële markten.

Ga naar beleggingsnieuws
phone

Hulp nodig?