Beleggen in SPAC's

Wie het laatste nieuws rondom beleggen heeft gevolgd, heeft vast wel eens gehoord van SPAC’s. Maar wat is een SPAC precies en waar kun je op letten als je gaat beleggen in SPAC’s? Wij vertellen je graag meer over dit type belegging.

Wat is een SPAC?

Een SPAC staat voor Special Purpose Acquisition Company. Dit is een bedrijf dat naar de beurs gaat om kapitaal op te halen om later, meestal binnen twee jaar, een overname of fusie te kunnen financieren. Het gaat vaak om bedrijven zonder bedrijfsactiviteiten. Vandaar dat SPAC’s ook wel bekend staan als blanco cheque bedrijven.

Illustratie hand met geldmunten

Hoe werkt een SPAC?

De SPAC’s komen via een unit op de beurs. Een unit is een combinatie van aandelen en warrants, die meestal niet aan particuliere beleggers beschikbaar wordt gesteld. Na een aantal weken worden de warrants en aandelen los verhandeld. Deze kan je wel als particuliere belegger aankopen, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Op het moment dat een SPAC naar de beurs gaat is meestal weinig bekend over de eventuele overnamekandidaten of zelfs de sector waarin de onderneming zal opereren. Ook een goede financiële onderbouwing ontbreekt vaak. Als belegger moet je dus vertrouwen op de kennis en kunde van het management van de SPAC. Wel kan je bij de uiteindelijke overname nog beslissen of de warrants en/of aandelen aantrekkelijk genoeg zijn om ze te behouden.

Voor- en nadelen van SPAC’s

SPAC’s zijn op dit moment razend populair. Maar waarom zou je beleggen in SPAC’s? En welke nadelen heeft het? Hieronder hebben we de voor- en nadelen voor beleggers op een rijtje gezet.

Voordelen van SPAC’s

Beleggen in SPAC'S kan voordelen voor jou als belegger hebben, zoals:

Beperkt neerwaarts risico. Tot aan de overname blijft het grootste deel van het kapitaal in een trust, waardoor de inleg grotendeels intact blijft.Kans op toegang tot interessante opstartende bedrijven. Een succesvolle overname of fusie kan hoge rendementen opleveren. Het zijn meestal jonge bedrijven die gunstige vooruitzichten kunnen hebben.Toegankelijkheid. Als particuliere belegger heb je meer kans om aandelen via een SPAC toegewezen te krijgen dan via een beursintroductie, waar institutionele beleggers domineren.

Nadelen van SPAC’s

SPAC’s kennen niet alleen maar voordelen. Naast dat je als belegger van tevoren niet weet in welk bedrijf je gaat beleggen, zijn er ook nog andere nadelen:

Kans op goede overname is klein. De SPAC-initiatiefnemer kan twee jaar of langer uittrekken voor een overname. En dan nog is de kans klein dat er een overname plaatsvindt. Volgens Renaissance Capital blijkt in de VS na twee jaar slechts zo’n 30% van de SPAC’s een belegging te hebben gevonden. Daarvan behaalde slechts 30% een positief rendement, omdat zij een te hoge prijs betalen of kwalitatief minder goede overnames doen.Onzekerheid. Na de overname kan de onzekerheid aanhouden omdat het vaak jonge ondernemingen zijn die goede vooruitzichten kunnen hebben, maar het nog wel moeten waarmaken.Volatiliteit. Vlak na het verkrijgen van de beursnotering kan de koersontwikkeling wisselvallig zijn, bijvoorbeeld als gevolg van weinig verkopers en een relatief hoge vraag.Kosten. De garantie dat de inleg wordt terugbetaald klopt niet helemaal, want de gemaakte kosten en de verwatering worden van de inleg afgetrokken. Deze kunnen oplopen tot 33% van de inleg. Van de opgehaalde introductieprijs, meestal € 10, wordt vaak maar € 7 geïnvesteerd in de nieuwe onderneming. Alles wat je als belegger boven de € 10 betaalt, zijn eveneens kosten want de inlegwaarde blijft die € 10. Daarnaast is op het moment dat een overnamekandidaat zich voordoet, over een lange periode vaak geen handel mogelijk.Verwatering. Als de daadwerkelijke overname plaatsvindt, moeten er nog een onbekend aantal nieuwe aandelen geplaatst worden. Ook de uitoefening van warrants zorgt voor meer aandelen. Hierdoor vindt verwatering plaats van het belang van beleggers die al eerder zijn ingestapt.
Illustratie brief en vergrootglas

Waar kan je als belegger op letten bij een SPAC?

Wanneer je gaat beleggen in SPAC’s is het belangrijk om bij een aantal zaken stil te staan. Kun je bijvoorbeeld je aandelen makkelijk verkopen als de uiteindelijke overname niet aantrekkelijk genoeg is? En is de periode waarin je niet in de aandelen kunt handelen beperkt?

Ook is het slim om je als belegger niet te veel te laten leiden door bekende ‘lead investors’ die voor de promotie van de SPAC’s worden gebruikt. Uit de praktijk blijkt dat een SPAC met een management dat ervaring heeft met overnames of een succesvolle bestuurdersachtergrond heeft, over het algemeen succesvoller is dan een SPAC aangestuurd door beleggingsinstellingen.

Welke criteria kunnen het succes van een SPAC-belegging bepalen?

Je kunt nooit van tevoren weten of een SPAC-belegging succesvol is. Wel is er een aantal criteria die belangrijk zijn voor beleggers om succes te kunnen boeken, zoals:

Het percentage beleggers dat met het overname- of fusievoorstel in moet stemmen.Hoeveel extra aandelen of warrants de SPAC-uitgever tijdens of na de overnametransactie kan uitgeven.Welke invloed het bestuur heeft bij de goedkeuring.De warrant ratio, het aantal warrants dat de institutionele belegger of de SPAC-uitgever krijgt.De voorwaarden om af te kunnen zien van een belegging op het moment van overname.De wijze waarop door de SPAC-uitgever met belangenconflicten wordt omgegaan.

Veelgestelde vragen

Hoe kan je het risico van SPAC's verminderen?

Een voorwaarde om het risico van SPAC's te verminderen, is dat alleen beleggers die tegen de overname stemmen hun inleg kunnen terugkrijgen. Ook moet er dan een minimum percentage worden gesteld aan het aantal beleggers dat het aandeel aanhoudt. Dit voorkomt dat een belegger voor de overname stemt, maar wel meteen de aandelen verkoopt en de warrant uitoefent. Door grote verkopen kan de SPAC genoodzaakt zijn om een extra aandelen uit te geven om de financiering rond te kunnen krijgen. Dat betekent meer verwatering of het mislukken van de fusie.

Verder kan je als belegger letten op de scenario’s in het Prospectus of het Essentieel Informatie Document. In dit document geeft de SPAC-uitgever aan welk rendement bij welke verwateringsscenario’s noodzakelijk is om voor de belegger geen verlies op te leveren. De scenario’s houden rekening met de kosten, de eigendomsverhoudingen en het aantal beleggers dat de aandelen aanbiedt. Zo moet een aandeel bij een verwatering van 35% ruim 50% stijgen om alleen een break-even resultaat, dus geen verlies, op te leveren.

Wat is het verschil tussen een SPAC-aandeel en een ‘gewoon’ aandeel?

Het verschil tussen een SPAC-aandeel en een ‘gewoon’ aandeel is groot. Bij een SPAC-aandeel kan geen analyse worden gemaakt van de financiële situatie van de onderneming en is er nog geen onderliggende waarde van het aandeel. SPAC-uitgevers mogen wel uitspraken doen over de verwachtingen, zonder dat deze onderbouwd zijn. De kapitaalstructuur is vaak moeilijk te doorgronden en de liquiditeit van het aandeel zal beperkt zijn. Anders dan bij een gewoon aandeel hoeft bij een SPAC er voorafgaand aan het verkrijgen van beursnotering geen track record te zijn en een due diligence onderzoek plaats te vinden.

Pas bij de uiteindelijke overname kan je als belegger een financiële analyse doen. Daarbij moet je rekening houden met de eigendomsverhoudingen die pas na de overname duidelijker worden. Na de overnametransactie ontstaat een regulier aandeel, waarin beleggers zonder verdere eisen kunnen beleggen. Omdat SPAC’s risicovoller zijn dan ze op het eerste oog lijken, is kennis van de productkenmerken en van de voorwaarden noodzakelijk om te kunnen beoordelen of een SPAC in jouw beleggingsportefeuille past.

Lees meer over beleggen in aandelen
Welke voorwaarden stelt Rabobank aan SPAC’s in het assortiment?

De voorwaarden die Rabobank stelt aan SPAC's om in het assortiment te kunnen worden opgenomen zijn:

De SPAC moet voldoende informatie aan de klant bieden, inclusief een website en het EID.De tijdslimiet van twee jaar om tot een overname te komen kan niet stilzwijgend worden verlengd zonder een tussentijdse exit aan te bieden.Beperkte (indirecte) kosten zodat bij het niet doorgaan van een overname 80-100% van de inleg kan worden teruggekregen.