Koppel in de natuur

Een Gezond Geldgesprek over een erfenis

Hoe meer we over geld praten, hoe beter. Het geeft je inzicht in je geldzaken en is de eerste stap naar een financieel gezonder leven. Praat eens over je geldzaken met iemand die je vertrouwt. Inspireer en help elkaar. Met wie ga jij een gezond geldgesprek aan?

“Zet maar een handtekening en het geld wordt op je rekening gestort”

- Charmain, 46 jaar, zzp'er -

Een Gezond Geldgesprek over een erfenis

Charmain kreeg een erfenis van € 250.000 na het overlijden van haar moeder. De impact hiervan op haar financiële situatie is veel groter dan ze had gedacht. Ze bespreekt dit met haar vriendin Naomi (48 jaar) in een openhartig gesprek.

Koppel in de natuur

Een erfenis: wel of niet uitgeven?

Charmain heeft met haar erfenis van € 250.000 haar studieschuld afbetaald, een nieuwe telefoon gekocht en de keuken laten verbouwen. Charmain is zelfstandig ondernemer. Maar door de coronacrisis komen er nu geen opdrachten binnen, dus ook geen inkomsten. Ze maakt iedere maand een bedrag naar zichzelf over waarvan ze de vaste lasten betaalt, ongeveer 1.500 euro.

“Je ziet wel het geld slinken, op de een of andere manier. Dat vind ik wel spannend.”

Charmain heeft door de erfenis gelukkig een buffer, die ze kan gebruiken nu ze minder inkomsten heeft. Wanneer je voldoende buffer hebt opgebouwd om eventuele tegenvallers op te vangen, kun je je vermogen verder opbouwen. Je kunt het geld op een spaarrekening zetten maar je kunt ook gaan beleggen, investeren in een woning, je pensioen mee aanvullen etc. Door hierover na te denken, kan je geld meer waard worden. Denk niet alleen aan nu, maar ook aan straks en bepaal zelf wat bij je past.

Aandachtspunten bij het krijgen van erfenis

Erfenis weigeren of ‘beneficiair' aanvaarden

Bij een erfenis denken veel mensen aan veel geld. In de praktijk zijn het vaak kleine bedragen. Krijg je een erfenis? Dan ben je ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. Hoe zit het precies?

Als iemand overlijdt, zijn er soms schulden. Deze moeten worden afbetaald. Als de overledene genoeg geld nalaat, is dat geen probleem. De erfgenaam kan de schulden dan met de rest van de erfenis betalen. Zijn de schulden groter dan de erfenis? Dan moet je als erfgenaam de schulden betalen. Lukt dat niet of wil je dat niet? Dan kun je de erfenis weigeren of ‘beneficiair aanvaarden’. Dit laatste betekent dat je de erfenis alleen aanvaardt als de bezittingen groter zijn dan de schulden. Meer informatie kan je vinden op Nibud.

Erfbelasting

Als je een erfenis krijgt, moet je daarover erfbelasting betalen. In bepaalde situaties geldt dit niet. Bijvoorbeeld als de overledene in het buitenland woonde. De erfbelasting hangt af van je relatie tot de overledene, en het bedrag van de erfenis. Op de website van de Belastingdienst kunt je berekenen hoeveel erfbelasting je moet betalen.

Je erft een auto of huis

Als je een auto erft, moet je binnen 5 weken het kentekenbewijs op jouw naam overschrijven. Met de overschrijving voorkom je dat de verplichtingen op naam van de overledene blijven staan. Zoals de motorrijtuigenbelasting en apk. Als je een huis erft, moet je de vaste lasten van het huis doorbetalen. Houd ook rekening met een mogelijke hypotheekschuld. Meer informatie hierover vind je bij de Rijksoverheid.

Gezonde Geldgesprekken

Gezonde Geldgesprekken

Rabobank introduceert Gezonde Geldgesprekken. Want hoe meer we over geld praten, hoe beter. Het geeft je inzicht in je geldzaken en is de eerste stap naar een financieel gezonder leven. Praat eens over je geldzaken met iemand die je vertrouwt. Inspireer en help elkaar. Met wie ga jij een gezond geldgesprek aan?