Je naasten goed achterlaten

Een moeilijk onderwerp om over na te denken. Maar toch fijn voor je naasten als je je bankzaken goed geregeld hebt. Bijvoorbeeld door te zorgen voor inkomen. Ook is het geruststellend als de dagelijkse bankzaken straks gewoon kunnen doorgaan. Kijk wat je nu kunt regelen om straks je naasten te ontzien.

Gezamenlijke rekeningen

Een en/of rekening (gezamenlijke betaalrekening of gezamenlijke spaarrekening) loopt na het overlijden gewoon door. Wij blokkeren de betaalrekening of spaarrekening niet. De overgebleven rekeninghouder kan deze gewoon blijven gebruiken. Hij kan bedragen opnemen, overboeken en storten.

De volgende zaken lopen automatisch door:

  • Automatische incasso’s
  • Automatische periodieke overboekingen die de overgebleven rekeninghouder heeft ingesteld

Het is voor zowel de overgebleven rekeninghouder als de erfgenaam van de overleden rekeninghouder mogelijk om van de rekening een en-rekening te maken. Dit betekent dat beide partijen de betaalrekening dan alleen nog maar samen mogen gebruiken.


Goed om te weten:

  • De betaalpas en eventuele creditcard van de overledene worden geblokkeerd. Heeft de rekeninghouder die achterblijft geen betaalpas? Dan is het handig om deze aan te vragen.
  • De toegang tot de Rabofoon en Rabo Online Bankieren van de overledene wordt beëindigd.
  • Machtigingen die zijn afgegeven door de overleden rekeninghouder komen te vervallen en de betaalpassen van gevolmachtigden worden geblokkeerd.

Lees meer over het aanvragen van een extra betaalpas

Volmacht vervalt bij overlijden

Als je iemand anders je geldzaken wil laten doen, regel je dit met een volmacht. Ook wel een machtiging genoemd. Deze persoon kan dan voortaan je geldzaken (mee)beheren. Je mag de betaal- of spaarrekening ook nog zelf blijven gebruiken. De volmacht vervalt als je komt te overlijden. Dit doen we om te voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daarvoor geen toestemming (meer) heeft. Je erfgenamen kunnen pas beschikken over de betaal- of spaarrekening(en) nadat zij een aantal documenten hebben overlegd.

Direct afspraak maken om volmacht te verlenen Meer over documenten die nodig zijn na een overlijden


Executeur benoemen

Het is mogelijk om iemand aan te wijzen die na je overlijden de nalatenschap en de bankzaken regelt. Zo iemand noemen we een executeur. Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd. Als je een executeur wil aanwijzen, praat dan met een notaris.

Meer over het aanwijzen van een executeur op Notaris.nl

Schenken

Je kunt wachten tot je (klein)kinderen je vermogen erven. Maar het kan (fiscaal) aantrekkelijk zijn om nu al een schenking te doen. Met (belastingvrije) schenkingen kun je je vermogen geleidelijk aan de erfgenamen overdragen. Zo wordt de erfenis kleiner en betalen je erfgenamen straks mogelijk minder erfbelasting.

Lees meer over schenken en nalaten

Overlijdensrisicoverzekering

Als je overlijdt, wil je je naasten niet achterlaten met financiële zorgen. Daarvoor kun je een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten. Je partner, kinderen of andere nabestaanden krijgen dan een geldbedrag.

Meer over inkomen voor je nabestaanden als je overlijdt

Inzicht en grip voor de achterblijvende partner

Ben jij degene die tot nu toe (grotendeels) de bankzaken regelt? Zorg ervoor dat je achterblijvende partner nu alvast inzicht en grip krijgt op de maandelijkse inkomsten en uitgaven:

  • Controleer maandelijks samen de bankafschriften (papier of digitaal).
  • Maak samen een maandbegroting.
  • Mocht je je partner een bedrag willen schenken, lees hier dan meer.
Nalatenschap en testament

Je kunt je wensen voor de verdeling van de erfenis vast laten leggen in een testament. Hierin geef je aan wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt van de nalatenschap. Heb je geen testament? Dan wordt de nalatenschap verdeeld zoals dat in de wet is vastgelegd.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Als een dierbare overlijdt

Is er een dierbare van je overleden? Gecondoleerd met dit verlies. We helpen je graag om de bankzaken op orde te krijgen.

Bekijk hier wat je kunt doen