Een restschuld, wat dan?

Als uw hypotheek hoger is dan de verkoopopbrengst van uw huis, krijgt u te maken met een restschuld bij verkoop van uw huis. De restschuld is het deel van uw hypotheek dat na verkoop van het huis niet kan worden afgelost met de verkoopopbrengst.

Ik ga niet verhuizen

U hoeft niets te doen als u blijft wonen waar u woont. U kunt overwegen de schuld te verminderen door eenmalig of maandelijks een (extra) aflossing te doen op uw hypotheek.

Extra aflossen

Extra aflossen kan interessant zijn omdat de rente over uw hypotheekschuld maximaal 30 jaar aftrekbaar is voor de belasting. Dit betekent dat uw netto maandlasten hoger worden als u na 30 jaar nog een hypotheekschuld heeft. Ook vanwege pensionering kunnen uw netto maandlasten hoger worden. Als u uw huidige hypotheek nog niet volledig aflost, kan het daarom interessant zijn om extra af te lossen. 

Meer lezen over aflossen

Ik ga wel verhuizen

De restschuld is het deel van de hypotheek dat na verkoop van het huis niet kan worden afgelost. Een restschuld bepaalt mede voor welk bedrag u een nieuw huis kunt kopen. Ook de verwachte verkoopprijs van uw huidige huis speelt daarbij een rol.

Meer lezen over bepalen verkoopprijs

Is een restschuld een probleem?

Een restschuld hoeft geen probleem te zijn maar u moet er wel rekening mee houden. Als u over spaargeld beschikt, kunt u een deel van de restschuld daarvan betalen. Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kan de restschuld bij verkoop onder voorwaarden kwijtgescholden worden.

Maximaal 15 jaar hypotheekrenteaftrek

U mag de hypotheekrente over de restschuld maximaal 15 jaar aftrekken van de belasting. Dit geldt alleen als de restschuld is ontstaan doordat u uw huis heeft verkocht en overgedragen bij de notaris in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Ontstaat de restschuld vanaf 1 januari 2018? Dan valt de restschuld in box 3 en mag u de hypotheekrente niet aftrekken voor de belasting. De netto lasten van de restschuld zijn dan hoger.

Gevolgen van deze wijziging

Heeft u vanaf 1 januari 2018 met een nieuwe restschuld te maken? Dan zijn de netto-lasten hoger, doordat de regeling voor restschulden per 1 januari 2018 is vervallen. Heeft u in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 al een restschuld? Dan blijft de rente over de restschuld vanaf het moment van ontstaan van de restschuld maximaal vijftien jaar aftrekbaar in box 1.

Huren met een restschuld

Als u verwacht met een flinke restschuld te blijven zitten die niet gefinancierd kan worden of waarvoor u geen spaargeld ter beschikking heeft, kan het beter zijn om geen nieuw huis te kopen. Huren kan dan een goede oplossing zijn. In een gesprek met uw adviseur bespreekt u de mogelijkheden voor de financiering van uw restschuld. U lost dan maandelijks een bedrag af, daarnaast betaalt u rente. Ook als u huurt kunt u de rente over de restschuld aftrekken van de belasting. Hiervoor gelden voorwaarden zoals hierboven beschreven zijn.

Kopen met een restschuld

Soms kunt u een restschuld meenemen in de hypotheek van uw nieuwe huis. U leent dan een bedrag om het nieuwe huis te kopen. Daarnaast spreekt u af hoe u de restschuld van uw oude huis gaat terugbetalen. Uw inkomen moet dan wel voldoende zijn om de rentelasten en (extra) aflossingen te kunnen betalen.

Neem contact op als u een restschuld verwacht

Neem voor de verkoop contact met ons op als u een restschuld verwacht. Samen kunnen we eventuele oplossingen bespreken.

Rekenen met restschuld in het Rabobank Hypotheekdossier

In het Rabobank Hypotheekdossier kunt u berekenen wat u kunt lenen voor een hypotheek bij de Rabobank. U krijgt daarbij ook inzicht in wat een eventuele restschuld betekent voor uw hypotheek en uw maandlasten.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken staat meer informatie over restschuld.

Lees meer over restschuld op Bankenoverhypotheken.nl

Contact

Rabobank