Pensioen opbouwen als ondernemer

Zelfstandig zorgen voor inkomen voor later

Pensioen voor zelfstandigen

Als ondernemer, kunt u niet terugvallen op een (volledig) pensioen via een werkgever. U ontvangt straks meestal wel AOW, maar dit is slechts een basisinkomen en mogelijk niet genoeg om na uw pensioen uw leven op dezelfde wijze voort te zetten. Daarom is het verstandig om zelf uw inkomen voor later op te bouwen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Begin op tijd met het opbouwen van uw pensioen

Hoe eerder u begint met het opbouwen van uw pensioen, hoe lager de maandlasten daarvan zijn. U kunt verschillende maatregelen treffen om voldoende inkomen voor later op te bouwen. Wij geven u een aantal voorbeelden.

Pensioen opbouwen met banksparen

U kunt extra vermogen opbouwen met een lijfrentespaarrekening of een -verzekering waarmee u spaart voor een aanvulling op uw pensioen. U kunt ook kiezen voor een combinatie met beleggen.

Jaarruimte en reserveringsruimte

Als u een pensioentekort heeft, mag u in één jaar tot een bepaald maximumbedrag fiscaal aftrekken van uw inkomen. Dit is uw jaarruimte. Als u uw jaarruimte de afgelopen zeven jaar niet (volledig) heeft benut, heeft u reserveringsruimte. Maakt u hiervan gebruik, dan heeft u tot een bepaald maximum een extra lijfrenteaftrek.

Uw jaarruimte berekenen

Banksparen en beleggen voor uw pensioen

Geld dat u nu kunt missen, mag u fiscaal vriendelijk inleggen in een lijfrente zolang uw jaarruimte of reserveringsruimte dit toelaat. Dit kan op een rekening Rabo ToekomstSparen. Vanaf uw rekening Rabo ToekomstSparen kunt u vervolgens een deel van uw tegoed gaan beleggen. Door sparen en beleggen te combineren maakt u kans op meer rendement. Gedurende de looptijd van de rekening is uw tegoed geblokkeerd. Het opgebouwde tegoed gebruikt u op de einddatum voor een periodieke inkomensaanvulling. U betaalt belasting over deze periodieke uitkeringen.

Meer lezen over Rabo ToekomstSparen

Meer lezen over Rabo ToekomstBeleggen

Verschillen lijfrenteverzekering, banksparen of sparen voor pensioen

Sparen of beleggen zonder fiscaal voordeel

Als ondernemer zit er variatie in uw inkomen. Flexibiliteit is voor u belangrijk, ook wat betreft uw spaargeld en pensioenopbouw. U kunt daarom ook (een deel) van uw inkomen voor later bij elkaar sparen of beleggen zonder gebruik te maken van fiscaal voordeel.

Sparen

U kunt uw geld op een vrij opneembare spaarrekening zetten. Voordeel hiervan is dat u meer vrijheid heeft bij het opnemen van uw geld, het nadeel is een lagere rente. Als u uw spaargeld voor langere tijd niet nodig heeft, kunt u dit vastzetten op een spaarrekening. U krijgt dan vaak een hogere rente. Als u echt het geld kunt missen tot uw pensioen, dan is het de moeite waard om banksparen te overwegen vanwege de mogelijke fiscale voordelen.

Meer lezen over belasting betalen over uw spaargeld in box 3

Meer lezen over een vrij opneembare spaarrekening

Beleggen

De spaarrentes zijn historisch laag. Wellicht heeft u daarom al ooit aan beleggen gedacht. De vraag of beleggen bij u past en in welke vorm, is heel persoonlijk. Net als een goede afweging tussen rendement en het risico dat u wilt nemen. U kunt bij ons op verschillende manieren beleggen, ook voor uw pensioen. Wij helpen u hier graag bij.

Meer lezen over beleggen bij de Rabobank

Verschillen lijfrenteverzekering, banksparen of sparen voor pensioen

Oudedagsreserve voor ondernemers

Oudedagsreserve

Als ondernemer mag u gebruikmaken van de oudedagsreserve, door een bepaald bedrag ten laste van de winst te brengen. De aftrek bedraagt jaarlijks maximaal € 8.775 (2018). Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet: het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Vraag uw boekhouder naar de mogelijkheden van een oudedagsreserve.

Houd er rekening mee dat u op een gegeven moment over de gereserveerde bedragen belasting moet betalen. Of u koopt dan een lijfrente aan, waar u over de uitkeringen belasting verschuldigd bent. 

Aflossen op uw hypotheek of lening

Extra aflossen op uw hypotheek levert lagere lasten op. Zo houdt u maandelijks meer geld over. U kunt ook extra aflossen op andere leningen, zoals op een doorlopend krediet.

Meer lezen over extra aflossen op uw hypotheek

Meer lezen over extra aflossen op uw lening

Deelnemen aan collectief ondernemer-pensioen

Sinds 2015 zijn er collectieve pensioenregelingen opgericht, speciaal gericht op ondernemer. Het gaat daarbij om regelingen waarbij men zich als zelfstandige vrijwillig kan aansluiten. Meer informatie over uw mogelijkheden is vaak verkrijgbaar via uw ondernemer-netwerk of beroepsvereniging.

Meer lezen over collectief pensioen voor ondernemer op de website van de rijksoverheid

Verplicht beroeps- of bedrijfstakpensioen

Voor bepaalde groepen ondernemer geldt een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Het gaat hierbij vooral om beroepen in de gezondheidszorg (zoals huisarts of apotheker), maar ook voor bijvoorbeeld zelfstandige schilders. U kunt bij uw vakvereniging navragen of u hier ook onder valt.

Collectief pensioen van uw oude werkgever

Startende ondernemers kunnen nog tien jaar gebruikmaken van de pensioenregeling van hun oud-werkgever, op voorwaarde dat het pensioenreglement dat toestaat. Nadeel is wel dat u het werknemers- én werkgeversdeel van de premie moeten betalen. Dat is fors meer dan u gewend bent. In de praktijk wordt er daarom weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Informeer hiernaar bij uw oude werkgever.

Overheid, zzp'er en uw pensioen

Als zzp'er bouwt u geen pensioen (meer) op bij een werkgever. De Rijksoverheid informeert u hierover. Ook uw eigen beroeps- of belangenvereniging kan u hier veel nuttige informatie over geven.

Lees over pensioen als zzp'er op de website van de Rijksoverheid

Advies over uw inkomen voor later

Wilt u advies over uw inkomen voor later? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we samen welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Daarna kunt u kiezen voor een adviesgesprek. Hieraan zijn kosten verbonden. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Contact

Rabobank