Banksparen Rabobank

Banksparen

Fiscaal vriendelijk sparen en beleggen voor uw inkomen voor later

Wist u dat een derde van de Nederlanders na pensionering zijn levensstijl moet aanpassen omdat er onvoldoende inkomen is om de oude levensstijl voort te zetten? Na verkoop van de woning geldt dat nog steeds voor een kwart van de Nederlanders. Met banksparen kunt u fiscaal vriendelijk sparen of beleggen om uw inkomen voor later aan te vullen. Banksparen gebeurt in twee fasen: pensioenaanvulling opbouwen en pensioenaanvulling laten uitkeren. 

Aanvulling op uw pensioen opbouwen

Heeft u een pensioentekort? Of moet u als ondernemer zelf voor uw pensioen zorgen? Dan kunt u met banksparen een lijfrentetegoed opbouwen. U kunt kiezen voor alleen sparen óf sparen combineren met beleggen. Aangezien de spaarrentes historisch laag zijn, maakt u met een combinatie van sparen en beleggen kans op meer rendement. Hoe eerder u begint met banksparen, hoe meer u kunt opbouwen voor later.

Met banksparen stort u eenmalig of periodiek een bedrag op een bankspaarrekening. Net wat u wilt. Dit is een geblokkeerde spaarrekening. U kiest zelf de einddatum van de bankspaarrekening, maar dit is wel aan fiscale regels gebonden. Meestal eindigt de opbouwfase van uw bankspaartegoed in het jaar waarin u uw eerste AOW ontvangt. U beslist dan wat u met het opgebouwde tegoed wilt doen.

Verschillen banksparen en sparen voor uw pensioen

U wilt een pensioenaanvulling opbouwen op een spaarrekening. U kunt dan kiezen voor banksparen of sparen op een gewone spaarrekening. Er zijn enkele verschillen.

U betaalt geen vermogensrendementsheffing   

Uw bankspaartegoed valt in box 1. U hoeft hierover daarom geen vermogensrendementsheffing te betalen. Op een gewone spaarrekening betaalt u die wel over het bedrag boven het heffingsvrij vermogen (box 3). 

Meer lezen over belasting en box 3

U spaart met belastingvoordeel

Heeft u vorig jaar te weinig pensioen opgebouwd? Dan heeft u een pensioentekort. Bij een pensioentekort mag u in een jaar tot een bepaald maximumbedrag fiscaal aftrekken van uw inkomen. Dit is uw jaarruimte: het bedrag dat u in een jaar belastingvriendelijk mag storten op een bankspaarrekening. Op de einddatum ontvangt u periodieke uitkeringen als aanvulling op uw pensioen. Over deze uitkeringen betaalt u wel belasting. Op een gewone spaarrekening spaart u zonder belastingvoordeel.

Meer lezen over jaarruimte

U spaart voor uw pensioen

U gebruikt uw bankspaarrekening om te sparen voor uw pensioen. U spaart op een geblokkeerde rekening. Het opgebouwde tegoed gebruikt u op de einddatum als periodieke aanvulling op uw inkomen of pensioen. Bij een gewone spaarrekening kunt u zelf bepalen waarvoor u uw gespaarde tegoed gebruikt. Ook is het tegoed vaak vrij opneembaar. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de soort spaarrekening waarop u spaart.

Verzekeren, banksparen of sparen voor uw pensioen

U kunt ook een pensioenaanvulling opbouwen met een lijfrenteverzekering. Een bankspaarrekening en een lijfrenteverzekering lijken op elkaar, maar er zijn belangrijke verschillen in de opbouwfase. Wij leggen deze verschillen graag aan u uit.

Bankspaarproducten om uw pensioen aan te vullen

Rabo ToekomstSparen

 • geblokkeerde bankspaarrekening
 • fiscale aftrekmogelijkheden
 • belasting betalen over uitkeringen
Meer lezen over Rabo ToekomstSparen

Rabo ToekomstBeleggen

 • geblokkeerde effectenrekening
 • fiscale aftrekmogelijkheden
 • belasting betalen over uitkeringen
Meer lezen over Rabo ToekomstBeleggen

Aanvulling op uw pensioen laten uitkeren

Als uw bankspaarrekening de einddatum bereikt, kiest u wat u met het tegoed wilt doen:

 • periodiek laten uitkeren als aanvulling op uw inkomen of pensioen
 • doorsparen
 • in één keer opnemen (afkoop)

 

Lijfrentetegoed periodiek laten uitkeren

De meeste mensen die het lijfrentetegoed willen opnemen, kiezen voor een periodieke aanvulling op hun inkomen of pensioen. Er wordt dan bijvoorbeeld elke maand een bedrag op uw rekening gestort. Op elke periodieke uitkering wordt belasting ingehouden

Doorsparen

Als u het lijfrentetegoed nog niet nodig heeft, kunt u kiezen voor doorsparen. Dat kan echter niet onbeperkt.

Lijfrentetegoed in één keer opnemen (afkoop)

Het lijfrentetegoed in één keer opnemen is meestal nadelig: u betaalt dan in één keer belasting over het volledige bedrag. Bovendien moet u vaak nog een boete (revisierente) van maximaal 20% betalen aan de belastingdienst.

Meer lezen over de keuzes op de einddatum van uw bankspaarrekening

Bankspaarproduct om uw lijfrente te laten uitkeren

Rabo ToekomstUitkering

 • geblokkeerde bankspaarrekening
 • gegarandeerde bruto uitkeringen
 • belasting betalen over uitkeringen
Meer lezen over Rabo ToekomstUitkering

Banksparen of verzekeren voor uw pensioen

U kunt uw pensioenaanvulling ook laten uitkeren met een lijfrenteverzekering. Een bankspaarrekening en een lijfrenteverzekering lijken op elkaar, maar er zijn belangrijke verschillen in de afbouwfase. Wij leggen deze verschillen graag aan u uit.

Banksparen met uw eerdere ontslagvergoeding Banksparen voor uw woning

Heeft u een bestaande spaarhypotheek, bij de Rabobank of elders? Dan is het mogelijk deze over te sluiten naar de Rabo OpbouwHypotheek. Voorwaarde is dat u op 31 december 2012 een Kapitaalverzekering Eigen Woning of Spaarrekening Eigen Woning had. Het is niet meer mogelijk om een nieuwe Rabo OpbouwHypotheek af te sluiten.

Meer lezen over Rabo OpbouwHypotheek Sparen

Advies over banksparen voor uw pensioen

Wilt u advies over banksparen voor uw pensioen? Het eerste gesprek is gratis en vindt telefonisch of bij uw Rabobank plaats. Samen bespreken we uw verwachte inkomen, uw jaarruimte en kunnen we u uitleg geven over het vervolg. Daarna kunt u een product zelf afsluiten of kiest u voor afsluiten met advies. Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden.

Meer lezen over het gratis oriëntatiegesprek

Maak een afspraak