Uw lening of roodstand aflossen

Uw spaargeld gebruiken om niet rood te staan of om uw geleende geld terug te betalen

Sparen terwijl u een Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet heeft is vaak niet verstandig. Dit geldt ook als u rood staat op uw betaalrekening. De rente die u hierover betaalt, is hoger dan de rente die u over uw spaargeld krijgt. U kunt geld besparen door uw lening af te lossen of het saldo op uw betaalrekening positief te maken.

  • boetevrij uw lening aflossen
  • looptijd van uw lening inkorten of zelfs beëindigen
  • direct geld besparen

Niet rood staan

Als u rood staat betaalt u rente over het bedrag dat u rood staat. Deze rente is veel hoger dan de rente die u ontvangt als u spaart. Sparen terwijl u rood staat kost u dus geld. Zorg daarom eerst voor een positief saldo op uw betaalrekening. U kunt roodstaan ook opzeggen.

Voordat u uw lening of roodstand gaat aflossen

Laat een deel van uw spaargeld op uw spaarrekening staan als u gaat aflossen. Zo heeft u een buffer voor onverwachte kosten, zoals een kapotte wasmachine. Standaard adviseren we een reservepotje van € 5.000 per huishouden.

Boetevrij uw lening aflossen

U kunt uw Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet (gedeeltelijk) aflossen via Rabo Internetbankieren of een overschrijvingsformulier. U betaalt geen boete.

Inloggen en direct aflossen

  1. Open uw Rabo Internetbankieren en maak een nieuwe betaalopdracht aan.
  2. Voer het bedrag in dat u extra wilt aflossen.
  3. Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL12 RABO 0350 8106 21, ten name van Rabo Financieringsmaatschappij bv en onder vermelding van het contractnummer. U vindt het contractnummer rechtsboven op de overeenkomst van uw lening of krediet.
  4. Als u uw Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet volledig aflost, kunt u uw lening beëindigen. Hiervoor neemt u contact op met uw Rabobank.

Aflossen via een overschrijvingsformulier

  1. Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL12 RABO 0350 8106 21, ten name van Rabo Financieringsmaatschappij bv.
  2. Vul in het veld 'omschrijving' het contractnummer van uw lening of krediet in. U vindt het contractnummer rechtsboven op de overeenkomst van uw lening of krediet.
  3. Als u uw Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet volledig aflost, kunt u uw lening beëindigen. Hiervoor neemt u contact op met uw Rabobank.

Rekenvoorbeeld: de kosten van een lening

Stel, u heeft € 10.000 op uw spaarrekening staan en u heeft een Persoonlijke Lening van € 10.000. De lening lost u in vijf jaar af. In onderstaand rekenvoorbeeld ziet u hoeveel rente u ontvangt op uw spaarrekening en hoeveel rente u betaalt op uw Persoonlijke Lening.

Spaargeld
Persoonlijke Lening
€ 10.000 € 10.000
bijgeschreven rente na vijf jaar* betaalde rente na vijf jaar** Besparing na vijf jaar 
als u uw lening nu aflost
+ € 125,63 - € 2.085,85 € 1960,22

* Gerekend met een voorbeeldrentetarief van 0,25% op jaarbasis.
** Gerekend met een voorbeeldrentetarief van 8,0% op jaarbasis. De lening wordt in 60 gelijke termijnen binnen vijf jaar afgelost. Hierdoor wordt uw lening lager en betaalt u steeds minder rente.

Contact

Rabobank