Inkomensbeheer door een professioneel beheerder

Ben je professioneel inkomensbeheerder? Dan helpen we je graag om onze klanten de juiste ondersteuning te bieden bij hun geldzaken. Zowel in situaties van (beschermings-)bewind, curatele als (professioneel) budgetbeheer. Wij vertellen je hoe je als professioneel inkomensbeheerder zaken voor je klant kunt regelen.

Hoe krijg ik inzicht in de bankzaken van mijn klant als bewindvoerder/curator?

Ben je door de rechtbank benoemd tot bewindvoerder/curator van je klant? Dit moet je kunnen aantonen door de gerechtelijke uitspraak mee te sturen met de overige documenten.

Log in in internetbankieren op je computer

Dit werkt niet in de Rabo App.

Download het aanvraagformulier

Je maakt gebruik van het Aanvraagformulier Bewind en Curatele als je al een mantelovereenkomst met ons hebt afgesloten.

Vul het aanvraagformulier in

We vragen gegevens van jou als bewindvoerder/curator en je klant. Ook heb je de mogelijkheid om wijzigingen door te laten voeren, zoals het blokkeren van de betaalpas van je klant.

Stuur de gerechtelijke uitspraak mee

Aan de hand van de gerechtelijke uitspraak kunnen wij vaststellen voor welke periode het bewind is ingesteld en op welk deel van de bankzaken dit betrekking heeft (volledig of beperkt).

Lever aanvullende documenten aan

In het aanvraagformulier staat welke documenten meegestuurd moeten worden.

Ondertekenen

Controleer de gegevens, onderteken het formulier en mail de documenten naar inkomensbeheer@rabobank.nl.

Koppelen van de rekeningen

Na ontvangst van alle documenten worden de rekeningen van je klant gekoppeld aan je online omgeving van Rabobank.

Heb je geen mantelovereenkomst met ons?

Dan heb je de volgende 2 mogelijkheden:

Wil je een mantelovereenkomst met ons afsluiten? Neem dan contact met ons op. Wil je geen mantelovereenkomst afsluiten? Download dan het Aanmeldformulier Bewind en Curatele en mail dat naar inkomensbeheer@rabobank.nl.
Neem contact met ons op

Hoe krijg ik inzicht in de bankzaken van mijn klant als budgetbeheerder?

Ben je aangesteld als budgetbeheerder van je klant? Dan moet je een mantelovereenkomst Budgetbeheer met ons hebben afgesloten om zaken met ons te kunnen doen. Heb je die? Volg dan onderstaand stappenplan. Heb je nog geen mantelovereenkomst? Neem dan contact met ons op.

Log in in internetbankieren op je computer

Dit werkt niet in de Rabo App.

Download het aanvraagformulier Budgetbeheer

Vul het aanvraagformulier in

We vragen gegevens van jou als budgetbeheerder en je klant. Ook heb je de mogelijkheid om wijzigingen door te laten voeren.

Lever aanvullende documenten aan

In het aanvraagformulier staat welke documenten meegestuurd moeten worden.

Ondertekenen

Zowel jij als je klant moeten het formulier ondertekenen.

Aanvraag indienen

Mail het aanvraagformulier en de aanvullende documenten naar inkomensbeheer@rabobank.nl

Opstellen van een Volmachtovereenkomst

Wij stellen een volmachtovereenkomst op en als die door jou en je klant ondertekend is, dan worden de rekeningen van je klant gekoppeld aan je online omgeving van Rabobank.

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Mijn klant bankiert nog niet bij Rabobank. Hoe kan ik mijn klant bij jullie als klant aanmelden?

Als je een nieuwe klant bij ons wilt onderbrengen, dan moet je als professionele inkomensbeheerder een mantelovereenkomst met ons hebben afgesloten. Heb je geen mantelovereenkomst? Dan kun je ook geen nieuwe klanten aandragen. Heb je wel een mantelovereenkomst? Dan kun je een nieuwe klant bij ons aandragen door het aanvraagformulier in te vullen. Daarop staat welke gegevens wij nodig hebben en hoe je de aanvraag bij ons kunt indienen.

Sluit een mantelovereenkomst af
Hoe kan ik een beheer-, leefgeld- of spaarrekening aanvragen voor mijn klant?

Voor het aanvragen van een nieuwe rekening moet je als professionele inkomensbeheerder een mantelovereenkomst met ons hebben afgesloten. Heb je geen mantelovereenkomst? Dan kun je ook geen nieuwe rekeningen aanvragen.

Heb je wel een mantelovereenkomst? Dan kun je een nieuwe beheerrekening, leefgeldrekening of spaarrekening voor je klant aanvragen met het aanvraagformulier. Daarbij kun je aangeven of je klant over de rekeningen mag beschikken en zo ja, op welke manier. Daarna ontvang je van ons een overeenkomst ter ondertekening en daarna koppelen we de rekeningen aan je online omgeving. In geval van budgetbeheer moet je klant de overeenkomst zelf ondertekenen.

Vraag een nieuwe rekening aan
Hoe kan ik een mantelovereenkomst aanvragen?

Wil je gebruik maken van onze centrale dienstverlening voor Professioneel Inkomensbeheer? Dan moet je een mantelovereenkomst afsluiten. Hierin worden alle rechten en plichten tussen jou of je bedrijf en de Rabobank opgenomen. Onze centrale dienstverlening Professioneel Inkomensbeheer kent standaard verwerkingstijden en één contactpunt, zodat jij of je organisatie weet wat je van ons kunt verwachten. Daarnaast kun je bij het sluiten van een mantelovereenkomst aanvullende afspraken maken.

Uitbesteding van identificatie en verificatie om klanten namens de bank te identificeren: hierdoor hoeft de klant niet naar de bank te komen om zich te legitimeren. Bij budgetbeheer kan dit worden uitgebreid met een overeenkomst voor het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de klant. Aanstelling- en bevoegdheidsverklaringen waarmee je de mogelijkheid hebt om verantwoordelijkheden te delegeren naar werknemers van je kantoor, zodat ook zij handelingen voor je klanten kunnen uitvoeren. Een overeenkomst inzake beheer vermogen waar we de structurele uitbesteding van werk en ‘back-up’ faciliteren voor jou als inkomensbeheerder.

Om een mantelovereenkomst te kunnen afsluiten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de mantelovereenkomst budgetbeheer dien je bijvoorbeeld te beschikken over een (collectieve) AFM-vergunning. Onze adviseurs kunnen je daar meer over vertellen.

Neem contact met ons op
Wat kost het?

Onze tarieven bestaan uit 2 componenten:

  1. Een eenmalig tarief per particuliere klant waarvoor je een aanvraag indient
  2. Een maandelijks tarief per particuliere betaalrekening die je beheert

Deze beheertarieven rekenen we aan jou of je organisatie door.

Eenmalig tarief Maandelijks tarief*
Per aanvraag inkomensbeheer Per rekening
Bestaande klant: € 10 1 t/m 50: € 0,75
Nieuwe klant: € 25 51 t/m 250: € 0,50
251 t/m 500: € 0,40
501 en meer: € 0,30

* Spaarrekeningen kunnen gekoppeld worden maar worden niet meegenomen in de kosten. Je klanten betalen zelf nog de kosten voor de normale basispakketten. Deze wordt niet doorberekend aan jou als inkomensbeheerder.