Support Internetbankieren Professional

Hoe werkt Rabo Internetbankieren Professional

Rabo Internetbankieren Professional maakt zakelijk internetbankieren makkelijker en overzichtelijker. Hier vindt u uitgebreide informatie en demo’s over de mogelijkheden. Als u tijdens gebruik van Rabo Internetbankieren Professional behoefte heeft aan ondersteuning treft u bij Internetbankieren Professional op iedere pagina een ‘Meer info’-link aan.

Kijk wat er onlangs is gewijzigd binnen Rabo Internetbankieren Professional

Lees ook: Wat gaat er voor u veranderen

Inloggen

U kunt met de Rabo Scanner inloggen bij Rabo Internetbankieren Professional.

Demo: Inloggen met Rabo Scanner

Lees meer over veilig en vertrouwd bankieren

Rekeninggroepen instellen

Met Rekeninggroepen maakt u afgescheiden groepen, bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen of projecten, binnen uw overeenkomst. Elke groep heeft eigen rekeningen en Beheerders en een eigen adresboek. Daarmee beperkt u het gebruik van Rabo Internetbankieren Professional en de toegang tot uw gegevens tot de gebruikers die deze informatie daadwerkelijk nodig hebben.

Demo: Rekeninggroepen

Leaflet Rabo Internetbankieren Professional: Rekeninggroepen

Boekhoudpakket koppelen

Koppel uw boekhoudpakket aan Rabo Internetbankieren Professional. Zo kunt u betaalopdrachten, incasso-opdrachten, informatie over saldi en transacties over en weer uitwisselen.

Lees meer over het koppelen van een boekhoudpakket

Leaflet RIB Pro Online Boekhoudpakket

Demo: Maken en onderhouden koppeling

Importeren betaal- en incassobestanden

U kunt bestanden met betalingen en Euro incasso-opdrachten importeren die u in uw boekhoud- of administratiepakket heeft aangemaakt.

Demo: Euro-bestanden

Lees meer over initiatie van betalingen en incasso’s

Test of uw bestanden voldoen aan de specificaties van Rabobank

Leaflet RIB Pro Opdrachtbestanden

Downloaden transacties

Downloaden transacties geeft u de mogelijkheid om uw transacties van alle betaal- en spaarrekeningen op uw pc op te slaan. Naast formaten die geschikt zijn voor boekhoudpakketten, kunt u ook rekeningafschriften in PDF downloaden. Maakt u gebruik van een boekhoudpakket om het transactiebestand in te verwerken? Dan adviseren wij u om de handleiding hiervan te raadplegen om te achterhalen welk importbestand uw boekhoudpakket ondersteunt.

Demo: Downloaden transacties

Demo: Downloaden rekeningoverzicht als PDF

Lees meer over verantwoording van transacties

Leaflet Downloaden transacties

Zetten 2e handtekening

Door het zetten van een tweede handtekening geeft u een goedkeuring voor losse opdrachten en batches die door een andere gebruiker binnen dezelfde overeenkomst zijn klaargezet voor betaling. Bij Autorisaties stelt u per rekening per gebruiker vast vanaf welke limiet een 2e handtekening vereist is. Opdrachten met een hoger bedrag dan de vastgestelde limiet krijgen de status 'vrij te geven'. De gebruikers die geautoriseerd zijn voor het zetten van een 2e handtekening vinden deze opdrachten onder de optie 'Zetten 2e handtekening'. Het zetten van een 2e handtekening is ook mogelijk met de Rabo Bankieren App.

Demo: Zetten 2e handtekening

Incasso-opdrachten aanmaken

Als u een Euro-incassocontract heeft afgesloten met uw bank kunt u handmatig Euro-incasso opdrachten aanmaken en verzenden. U kunt een nieuwe euro-incasso opdracht aanmaken door de gewenste gegevens in te vullen of gebruik te maken van een of meerdere adressen uit het adresboek.

Demo: Euro-incasso aanmaken 

Demo: Euro-incasso adresboek

Leaflet RIB Pro Euro-incasso

Wereldbetalingen aanmaken

U kunt betaalopdrachten buiten Europa en/of in vreemde valuta aanmaken. U krijgt een melding als u gegevens heeft ingevuld die leiden tot een Wereldbetaling. Om een Wereldbetaling te verwerken, dient u vervolgens aanvullende gegevens in te voeren.

Demo: Aanmaken Wereldbetaling

Leaflet RIB Pro Wereldbetaling

Besturingssystemen en browsers

Wij vinden het belangrijk dat u onze website eenvoudig kunt bedienen en dat de informatie voor iedereen duidelijk is. Om veilig te kunnen bankieren moet uw browser voldoen aan de meest recente beveiligingseisen. Controleer regelmatig of u de nieuwste versie van uw browser gebruikt.

Lees met welke besturingssystemen en browsers u onze online pagina’s het beste kunt raadplegen