Twee mannen in pak op bouwterrein dragen witte helm

Bouwbericht mei 2018

Verder op deze pagina:

  De groei in de bouwproductie neemt af.

  Tekorten dicteren groei

  De Rabobank verwacht dat de bouwproductie in Nederland dit jaar met 4,5% groeit en in 2019 met 4,0%. Dit is een daling ten opzichte van 2017 toen de groei nog op 5,5% lag. Alhoewel de groei in de bouw nog altijd stevig is, zijn er steeds meer uitdagingen die het groeitempo belemmeren. Dit blijkt uit het Rabo Bouwbericht dat op 7 mei 2018 is gepubliceerd.

  Download het Rabo Bouwbericht 2018 (PDF)

  Bouwbericht-mei-2018 supercirkels

  Meer productie, maar toename faillissementen ligt op de loer

  Bouwbedrijven kunnen momenteel de sterke vraag niet goed opvangen. Tijdens de crisis is er overcapaciteit in de sector ontstaan en zijn er veel werknemers en zelfstandigen uitgestroomd. Ook hebben leveranciers hun productiecapaciteit afgebouwd.

  "Bedrijven nemen risico’s over van opdrachtgevers, die ze met moeite kunnen dragen en beheersen."

  Ontwikkelingen in drie deelmarkten

  Woningbouw: de schop gaat niet zomaar de grond in

  Productiegroei van 5,0% in 2018 en 4,0% in 2019.Nieuwbouw blijft een stevig fundament voor groei.Het groeitempo neemt af door capaciteitsproblemen: arbeid, materialen en beschikbare bouwlocaties.Het is een uitdaging om de woningnieuwbouwopgave gelijktijdig te realiseren met de verduurzamingsdoelstellingen uit Het Klimaatakkoord, Regeerakkoord en de Bouwagenda.

  Utiliteitsbouw: groei is eenzijdig

  Productiegroei van 5,5% in 2018. In 2019 neemt deze groei licht af.Er blijft vraag naar nieuwe utiliteitsgebouwen. Dit vertaalt zich eenzijdig in de vraag naar nieuwe bedrijfsruimtes, logistieke gebouwen en kantoren op A-locaties.Tegelijkertijd is er nog altijd sprake van aanzienlijke leegstand van bestaand vastgoed. Volgens een schatting van de Rabobank loopt dit zonder ingrijpen op tot 75-100 miljoen m2.Renovatie en transformatie blijven ook de komende jaren belangrijk. De Rabobank voorziet daarbij een verschuiving van kantoren naar maatschappelijk vastgoed.

  Infrabouw: flinke impuls in mobiliteitsopgaven door Rijksoverheid

  De investeringen in infrastructuur nemen de komende jaren weer toe. Deze betreffen vooral de verkeersinfra, zoals de aanpak van fileknooppunten.Er liggen kansen voor bedrijven die anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld het voorbereiden van de infrastructuur op wateroverlast en hittestress.Voor een toekomstbestendige en klimaatadaptieve infrastructuur is het belangrijk de plannen voor de gebouwde omgeving te koppelen aan mobiliteitsplannen.De centrale overheid kan door het vaststellen van de Nationale Omgevingsvisie regie nemen in een integrale programmering van wonen, werken en mobiliteit. Dat is een voorwaarde om steden bereikbaar en leefbaar te houden. Lees het Rabo Bouwbericht 2018 (PDF)
  Sandra Koenraadt

  Sandra Koenraadt

  • Marktanalist Bouw & Vastgoed
  • Rabo Real Estate Finance
  06 52 85 71 43 LinkedIn