BrancheBarometer: Woningcorporaties

Staan woningcorporaties in 2015 nog als een huis?

Woningcorporaties moeten zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid, met minder ruimte voor commerciële projecten. Strengere wetgeving beperkt corporaties in hun activiteiten, met waarschijnlijk minder nieuwbouw tot gevolg. Maar tegelijk opent dit deuren om sneller en slimmer (samen) te werken en kosten te besparen. Als corporaties het woningbeheer verzorgen voor vastgoedbeleggers, is er zelfs inkomstenstijging mogelijk. Al met al is de prognose gematigd positief. Een uitgebreider (bouw)plan voor de toekomst leest u in de BrancheBarometer.

Lees de BrancheBarometer Woningcorporaties

In de BrancheBarometer vindt u de laatste ontwikkelingen, perspectieven, trends, kansen en bedreigingen binnen een specifieke branche. In een blog geeft de sectormanager van de Rabobank zijn visie op een actueel thema. Zo bent u direct op de hoogte van de huidige stand van zaken én kunt u uw voordeel doen met tips en adviezen.

Contact

Rabobank