Blog bouw

Herman Donselaar

Waarom een BIZ?

Herman Donselaar

Sinds 1 januari is de ‘Wet BIZ’ (Bedrijven Investeringszone) van kracht. Met deze wet kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in de verbetering van de omgeving van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Want zeg nu zelf: een bedrijf in een omgeving die goed bereikbaar is, met voldoende  voorzieningen in de buurt, waar veiligheid vanzelfsprekend is en waar mensen dus graag komen … Dat wilt u als ondernemer toch ook?

Stel, u bent bereid te investeren in activiteiten die uw omgeving veiliger en/of aantrekkelijker maken. Dergelijke initiatieven hebben vaak alleen kans van slagen als u optrekt met andere ondernemers in uw omgeving voor voldoende draagvlak. Helaas wordt aan dat laatste criterium vaak niet voldaan, omdat niet iedere ondernemer bereid is dezelfde investering te doen als u. Zo plukken de zogenaamde ‘free riders’ de vruchten van úw investeringen, zonder zelf bij te dragen.

In die gevallen is de BIZ meer dan welkom. Voor een evenwichtige verdeling van de kosten, het maken van goede afspraken, het regelen van de financiering én het betrekken van de gemeente biedt de oprichting van deze wet een oplossing.

Als er sprake is van een goed plan en voldoende draagvlak, kan de gemeente, op verzoek van u en uw collega-ondernemers, uw winkelgebied of bedrijventerrein aanwijzen als ‘Bedrijven Investeringszone’. Hierdoor wordt de betrokkenheid en het onderlinge vertrouwen tussen ondernemers vergroot, net als de kans gezamenlijke investeringen van de grond te krijgen.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente organiseert een draagvlakmeting onder alle ondernemers in uw gebied.

De aanwijzing tot BIZ gebeurt pas als vaststaat dat daar voldoende steun voor bestaat. Alle ondernemers betalen daarna mee aan een gemeentelijke heffing, de BIZ-bijdrage, om de activiteiten mee te financieren. Deze kunnen gericht zijn op veiligheid, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

De heffing wordt door de gemeente ter beschikking gesteld aan uw ‘BIZ’. Dit lijkt een sigaar uit eigen doos, maar van ‘free riders’ binnen uw gebied is daardoor geen sprake. De gemeente kan er ook nog voor kiezen om een aanvullende subsidie te verstrekken.

Zijn er meer stakeholders?

De ervaring leert dat naast ondernemers en gemeente een buitenstaander als trekker een voorwaarde is voor succes. Deze objectieve partij houdt bijvoorbeeld informeel en formeel contact, verbindt de partijen en motiveert voortdurend de meerwaarde van de BIZ. Zo’n trekker kan gevonden worden bij andere belanghebbenden, zoals vastgoedeigenaren, financiers, bewoners en/of bezoekers van het gebied. Het betrekken van en de samenwerking met deze partijen zal bijdragen aan het welslagen van de BIZ.

Ik daag u uit om actief te investeren in uw omgeving!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 7 juli 2015

Reageer via Rabobank Bouw netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank