Man zit in huis en kijkt op zijn telefoon

De kleineondernemersregeling (KOR): wat is het?

Verwacht je in 2024 een maximale omzet van € 20.000 te behalen? Dan mag je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Lees hier wat de KOR is en hoe je deze aanvraagt.

Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)?

De kleineondernemersregeling (ook wel KOR) is in het leven geroepen om kleine ondernemers tegemoet te komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, hoef je in 2024 geen omzetbelasting (btw) af te dragen. Je vermeldt dan geen btw meer op je facturen en hoeft in de meeste gevallen geen aangifte omzetbelasting meer te doen.

Voorwaarden van de KOR

Als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je je bedrijf aanmelden voor de KOR:

    Je bent ondernemer voor de btw, oftewel je oefent zelfstandig een beroep of bedrijf uit. Je bedrijf is in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting. Je omzet is maximaal € 20.000 per kalenderjaar. Je hebt een stichting, vereniging, bv, of eenmanszaak. De regeling geldt ook voor natuurlijke personen.

Let op: je mag geen btw aftrekken of terugvragen als je gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling.

Voorwaarde: 3 jaar deelnemen aan de KOR

Je maakt in principe minimaal 3 jaar lang gebruik van de kleineondernemersregeling, tenzij je in een kalenderjaar meer dan € 20.000 aan omzet draait. Dan moet je dit direct doorgeven aan de Belastingdienst.

Je kunt dus niet zomaar tussentijds stoppen met de KOR. Ook niet als je een grote investering wilt doen en daarvan de btw wilt aftrekken.

Rabobank

Administratie opzetten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Hoe werkt de kleineondernemersregeling?

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor de KOR in 2024? Dat is het geval als je omzet (exclusief btw) minder is dan € 20.000 dit jaar. Let op: niet alle omzet telt mee.

Omzet schatten

Als je je aanmeldt voor de KOR, moet je een schatting maken van je omzet. Dit kan als startende ondernemer best lastig zijn. Houd er ook rekening mee dat de Belastingdienst vraagt om de omzet per kalenderjaar. Als je in september begint, telt dus alleen de omzet van september tot en met december.

Deze omzet telt mee voor de KOR

Omzet die je haalt uit leveringen van goederen en diensten die belast zijn met Nederlandse btw, tellen mee voor de KOR. Dit geldt voor producten of diensten met alle btw-tarieven (21%, 9% en 0% btw) en Nederlandse btw die je verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer.

Verder tellen mee: btw-vrijgestelde omzet die je haalt uit leveringen van onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten.

Deze omzet telt niet mee voor de KOR

    Privégebruik van goederen en diensten (fictieve levering). Investeringsgoederen die in je onderneming zijn gebruikt. Binnenlandse prestaties waarover de btw naar jou is verlegd. Prestaties die belast zijn in een ander land, als je de btw verlegt naar de afnemer in het buitenland. Btw-vrijgestelde omzet uit andere leveringen.

Op deze pagina van de Belastingdienst lees je meer over het verleggen van btw.

Let dus goed op: is jouw product of dienst vrijgesteld van btw? Dan telt het wel mee als het gaat om onroerend goed, een betaalmiddel, financiële dienst of verzekeringsdienst. In andere gevallen niet. Op deze pagina van de Belastingdienst lees je hier meer over.

KOR aanvragen

Wil je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling? Dan moet je je aanmelden via dit online formulier. Je ontvangt dan binnen 4 weken bericht. Je kunt de KOR aanvragen in elk kwartaal, doe dat dus 4 weken voor het begin van het betreffende kwartaal.

Je vraagt de kleineondernemersregeling aan in 5 stappen:

  1. Bepaal vanaf wanneer je gebruik wilt maken van de KOR en wees op tijd. Wil je bijvoorbeeld per 1 januari starten met de regeling, dan moet je ongeveer half november de aanvraag indienen.
  2. Download en print dit formulier.
  3. Zoek je btw-nummer op. Het gaat hier om je omzetbelastingnummer en niet om je btw-id.
  4. Onderteken het formulier en stuur het op.
  5. Houd je brievenbus in de gaten, je ontvangt binnen 4 tot 6 weken bericht van de Belastingdienst.

Voordelen en nadelen KOR

Meedoen aan de KOR heeft voor- en nadelen.

Voordelen KOR

Kleine ondernemers vinden het bijvoorbeeld prettig dat ze alleen nog de inkoopfacturen hoeven te bewaren, bij klanten geen btw in rekening hoeven te brengen en hiervoor geen boekhouding hoeven bij te houden. Ook hoef je geen btw-aangifte meer te doen.

Meedoen met deze regeling scheelt een hoop administratie, al moet je nog steeds een boekhouding bijhouden voor de inkomstenbelasting.

Als jouw klanten vooral particulieren of organisaties zijn die geen btw verrekenen, is de kleineondernemersregeling gunstig. Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de KOR wordt jouw marge dan hoger - je hoeft namelijk geen btw af te dragen.

Nadelen kleineondernemersregeling

Het nadeel is dan weer dat je geen facturen met btw meer mag versturen, omdat het recht op ontheffing dan direct vervalt.

Je mag daarnaast geen btw meer aftrekken van de belasting. Dit nadeel kan best zwaar wegen als je grote investeringen doet. En ook als je veel zakelijke klanten hebt is de KOR minder interessant. Je mag geen btw op inkopen en zakelijke kosten verrekenen. Dus je inkoopprijs wordt hoger, en dat leidt tot een lagere marge.

Houd je omzet daarnaast goed in de gaten. Als je omzet stijgt en hoger is dan € 20.000 in een kalenderjaar, vervalt je recht op ontheffing. Dan moet je de regeling meteen stopzetten.

Wil jij de KOR in 2024 aanvragen of niet?

Hier zie je de nadelen en voordelen van de kleineondernemersregeling op een rij, zodat je een goede afweging kunt maken.

Voordelen KORNadelen KOR
Vooral particuliere klanten? Meer margeVooral zakelijke klanten? Minder marge
Je hoeft geen factuur te makenJe mag geen betaalde btw aftrekken
Je hoeft geen btw-aangifte te doenJe moet je omzet in de gaten houden

KOR, btw en inkomstenbelasting

KOR en btw

Als je gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling, hoef je in principe geen btw-aangifte meer te doen. In sommige situaties moet je nog wel incidenteel btw-aangifte doen, bijvoorbeeld als je vervoermiddelen of onroerende zaken levert. Op de website van de Belastingdienst zie je in een handige tool of dat voor jou geldt.

Tip: wel btw berekenen op je facturen, offertes en btw-aangifte? Gebruik de btw-calculator.

KOR en inkomstenbelasting

De kleineondernemersregeling is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Je moet wel gewoon inkomstenbelasting betalen. Bij de inkomstenbelasting gelden overigens een aantal fiscale voordelen voor (startende) ondernemers. Het is dus zinvol om ook eens naar deze aftrekposten te kijken.

KOR en het urencriterium

Het urencriterium heeft geen invloed op de KOR. Volgens het urencriterium moet je in een kalenderjaar 1.225 uren aan je bedrijf besteden om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen bij de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek.

Een illustratie van een pinpas, met munten die eruit springen

De Rabo ZZP Rekening, ideaal voor zzp'ers

Betaal alleen voor wat je gebruikt, zonder vaste kosten.

Veelgestelde vragen

phone

Hulp nodig?